165 ไม่มีผู้ใดล่วงรู้การมาถึงของพระเจ้า

Chorus

ไม่มีใครรู้ว่า พระเจ้านั้นทรงมา

ไม่มีใครต้อนรับพระองค์

และไม่มีใคร รับรู้เรื่องใด

ทุกสิ่งนั้น ที่ทรงจะทำ


Verse 1

ชีวิต ยังไม่เปลี่ยนแปร

ใจคนยังเป็นดั่งเดิม

ดั่งเช่นเคย วันคืนล่วงไป

พระเจ้า อยู่ในหมู่มวลเรา

เป็นผู้ติดตามผู้ยากไร้ ผู้ศรัทธาโดยทั่วไป

พระองค์ทรงมีเป้าหมาย

อีกทั้งเทวสภาพ ที่คนสามัญไม่มี

ไม่มีใคร ที่จะได้เห็น

หรือรับรู้ความต่างที่มีท่ามกลาง

เนื้อแท้พระเจ้าและคน


Chorus

ไม่มีใครรู้ว่า พระเจ้านั้นทรงมา

ไม่มีใครต้อนรับพระองค์

และไม่มีใคร รับรู้เรื่องใด

ทุกสิ่งนั้น ที่ทรงจะทำ


Verse 2

เราอยู่ร่วมกับพระองค์ ไร้เงื่อนไขไม่หวั่นเกรง

เพราะเรานั้นมองเห็นพระองค์ เป็นเพียงผู้ศรัทธา

ทรงเฝ้ามอง พวกเราเคลื่อนไหว

ทรงรู้ ความคิดของเรา


Chorus

ไม่มีใครรู้ว่า พระเจ้านั้นทรงมา

ไม่มีใครต้อนรับพระองค์

และไม่มีใคร รับรู้เรื่องใด

ทุกสิ่งนั้น ที่ทรงจะทำ


Bridge

ไร้ผู้ใส่ใจที่พระเจ้านั้นทรงอยู่

หรือคิดถึงกิจของพระองค์

ไม่มีใครเดาว่าทรงเป็นใคร

เรานั้น แค่ไล่ตามเป้าหมายต่อไป

ราวกับว่าพระเจ้านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา

ราวกับว่าพระเจ้านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา


Chorus

ไม่มีใครรู้ว่า พระเจ้านั้นทรงมา

ไม่มีใครต้อนรับพระองค์

และไม่มีใคร รับรู้เรื่องใด

ทุกสิ่งนั้น ที่ทรงจะทำ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ภาคผนวก 4: มองดูการทรงปรากฏของพระเจ้าในการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์

ก่อนหน้า: 164 พระประสงค์เบื้องหลังการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ของพระเจ้าในยุคสุดท้าย

ถัดไป: 166 สองพันปีแห่งการถวิลหา

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger