ไม่มีผู้ใดล่วงรู้การมาถึงของพระเจ้า

ไม่มีใครรู้ว่า พระเจ้านั้นทรงมา

ไม่มีใครต้อนรับพระองค์

และไม่มีใคร รับรู้เรื่องใด

ทุกสิ่งนั้น ที่ทรงจะทำ

I

ชีวิต ยังไม่เปลี่ยนแปร

ใจคนยังเป็นดั่งเดิม

ดั่งเช่นเคย วันคืนล่วงไป

พระเจ้า อยู่ในหมู่มวลเรา

เป็นผู้ติดตามผู้ยากไร้ ผู้ศรัทธาโดยทั่วไป

พระองค์ทรงมีเป้าหมาย

อีกทั้งเทวสภาพ ที่คนสามัญไม่มี

ไม่มีใคร ที่จะได้เห็น

หรือรับรู้ความต่างที่มีท่ามกลาง

เนื้อแท้พระเจ้าและคน

ไม่มีใครรู้ว่า พระเจ้านั้นทรงมา

ไม่มีใครต้อนรับพระองค์

และไม่มีใคร รับรู้เรื่องใด

ทุกสิ่งนั้น ที่ทรงจะทำ

II

เราอยู่ร่วมกับพระองค์ ไร้เงื่อนไขไม่หวั่นเกรง

เพราะเรานั้นมองเห็นพระองค์ เป็นเพียงผู้ศรัทธา

ทรงเฝ้ามอง พวกเราเคลื่อนไหว

ทรงรู้ ความคิดของเรา

ไม่มีใครรู้ว่า พระเจ้านั้นทรงมา

ไม่มีใครต้อนรับพระองค์

และไม่มีใคร รับรู้เรื่องใด

ทุกสิ่งนั้น ที่ทรงจะทำ

III

ไร้ผู้ใส่ใจที่พระเจ้านั้นทรงอยู่

หรือคิดถึงกิจของพระองค์

ไม่มีใครเดาว่าทรงเป็นใคร

เรานั้น แค่ไล่ตามเป้าหมายต่อไป

ราวกับว่าพระเจ้านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา

ราวกับว่าพระเจ้านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา

ไม่มีใครรู้ว่า พระเจ้านั้นทรงมา

ไม่มีใครต้อนรับพระองค์

และไม่มีใคร รับรู้เรื่องใด

ทุกสิ่งนั้น ที่ทรงจะทำ

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 161 รากเหง้าแห่งการต้านทานและการไม่เชื่อฟังพระคริสต์ของมนุษย์

ถัดไป: 167 พระคริสต์คือพระเจ้าของพวกเรา

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระเจ้าทรงทำให้บรรดาผู้ซึ่งเป็นที่สมดังพระทัยของพระองค์มีความเพียบพร้อม

บัดนี้ พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะได้รับผู้คนบางกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบไปด้วยบรรดาผู้ที่เพียรพยายามที่จะร่วมมือกับพระองค์...

26. เปิดประตูสู่หัวใจของฉันและต้อนรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

โดยหยงหย่วน สหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายนปี ค.ศ. 1982 ครอบครัวของเราอพยพไปยังประเทศสหรัฐอเมริกากันทั้งครอบครัว...

การเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ามีความสำคัญมาก

มีหลายสิ่งที่เราหวังให้พวกเจ้าได้สัมฤทธิ์ กระนั้นก็ตามไม่ใช่การกระทำทั้งหมดของพวกเจ้า ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตของพวกเจ้า...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้