131 พระเจ้าทรงนำพระราชกิจใหม่มาในยุคใหม่

Verse 1

ครั้งพระเยซูทรงเริ่มงาน

ทรงทิ้งบ่วงโซ่แห่งยุคธรรมบัญญัติ

ฝ่ากฎของยุค และค่านิยม

และไม่มีหลงเหลือในพระองค์

ทรงทิ้งไปทั้งหมด ทั้งสิ้น

และไม่ทรงขอให้คนทำตาม

วันสะบาโตพระเยซูไม่หยุด

ทรงออกไปทำราชกิจ


Pre-chorus

ผู้คนตกใจกับสิ่งนี้

ที่พระองค์ไม่ทรงอยู่ใต้บัญญัติ

เหนือข้อจำกัดของวันสะบาโต

ไปสู่พระฉายและพระราชกิจใหม่


Chorus

เมื่อพระเจ้าทรงเริ่มงานใหม่

ทรงเปิดเผยพระองค์แก่มนุษย์

ทรงใช้พระฉายใหม่ทั้งหมด ด้วยวิธีใหม่ทั้งหมด

นี่คือหนึ่งในเป้าหมาย

ที่มนุษย์จะเห็นมุมมองอื่น

ของพระอุปนิสัย สิ่งที่ทรงมีและทรงเป็น


Verse 2

การกระทำพระเยซูได้เผยว่า

พระองค์ทรงนำกิจใหม่มา

เริ่มด้วยการฝืนกฎสะบาโต

และออกจากพระบัญญัติ

เมื่อพระเจ้าทรงทำราชกิจใหม่

พระองค์ทรงละอดีต

ไม่ทรงอยู่ใต้กฎเดิม

ของยุคธรรมบัญญัติอีกต่อไป


Bridge

จึงทรงงานเช่นเดิมในวันสะบาโต

เมื่อสาวกพระองค์หิวโหย

พวกเขาจะได้เก็บกินข้าวโพด

สิ่งนี้ธรรมดาต่อพระเจ้า

ทรงสามารถเริ่มทั้งพระกิจและพระวจนะใหม่

ไม่ทรงมองย้อนไป ทรงเริ่มต้นใหม่


Chorus

เมื่อพระเจ้าทรงเริ่มงานใหม่

ทรงเปิดเผยพระองค์แก่มนุษย์

ทรงใช้พระฉายใหม่ทั้งหมด ด้วยวิธีใหม่ทั้งหมด

นี่คือหนึ่งในเป้าหมาย

ที่มนุษย์จะเห็นมุมมองอื่น

ของพระอุปนิสัย สิ่งที่ทรงมีและทรงเป็น


Verse 3

พระราชกิจมีหลักการ

และเมื่อทรงเริ่มราชกิจใหม่

มันอยู่ในขั้นที่สูงกว่าและพระองค์นำมนุษย์เข้ามา

พระเจ้าไม่ทรงจำหรือรับรอง

คนที่ยึดพระคำและกฎเก่า

เพราะได้ทรงนำและเข้าช่วงใหม่

ของราชกิจของพระองค์


Chorus

เมื่อพระเจ้าทรงเริ่มงานใหม่

ทรงเปิดเผยพระองค์แก่มนุษย์

ทรงใช้พระฉายใหม่ทั้งหมด ด้วยวิธีใหม่ทั้งหมด

นี่คือหนึ่งในเป้าหมาย

ที่มนุษย์จะเห็นมุมมองอื่น

ของพระอุปนิสัย สิ่งที่ทรงมีและทรงเป็น

โว้ ที่ทรงมีและทรงเป็น ที่ทรงมีและทรงเป็น


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3

ก่อนหน้า: 130 ยุคต่าง พระราชกิจต่าง

ถัดไป: 132 สิ่งที่พระราชกิจและพระวจนะนำมาให้มนุษย์คือทุกชีวิต

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger