37 การเคลื่อนไหวของพระราชกิจของพระเจ้าในจักรวาล

Chorus

ผู้คนบนโลกจะจำนนต่อพระเจ้า

เชื่อฟังดังเช่นเหล่าเทวดา

ไร้ปรารถนาขบถหรือต่อต้าน

นี่คือราชกิจทั่วทั้งจักรวาล


Verse 1

พระเจ้าอยู่กับผู้คนแรมปี แต่ไม่มีผู้ใดตระหนักรู้เลย

ไม่มีใครรู้จักพระองค์ แต่พระคำบอกว่าทรงอยู่ที่นี่

ทรงขอให้มนุษย์มาเบื้องหน้าพระองค์

เพื่อพวกเขาจะได้บางสิ่งจากพระองค์

แต่คนยังเว้นระยะห่างของเขา

ไม่แปลกหากไม่มีใครรู้จักพระองค์


Bridge 1

เมื่อทรงย่างก้าวไปทั่วทั้งจักรวาล

คนก็เริ่มใคร่ครวญได้มากขึ้น

พวกเขามาเข้าเฝ้าเบื้องหน้าพระเจ้า

คุกเข่าลงและกราบบูชาพระเจ้า

นี่คือวันถวายเกียรติพระเจ้า

วันแห่งการกลับมาและออกเดินทาง

นี่คือวันถวายเกียรติพระเจ้า

วันแห่งการกลับมาและออกเดินทาง โอ้


Verse 2

พระเจ้าเริ่มราชกิจท่ามกลางคน

และแผนการสุดท้ายทั่วจักรวาล

ใครก็ตามที่ไม่ใส่ใจ จะได้ลิ้มรสทัณฑ์ ซึ่งไร้ปราณี

เช่นนี้ไม่ใช่เพราะพระทัยเย็นชา

แต่เพราะนี่คือขั้นตอนในแผนการ

แผนอันต้องสอดคล้องกันทุกสิ่ง

นี่คือความจริงที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้


Chorus

ผู้คนบนโลกจะจำนนต่อพระเจ้า

เชื่อฟังดังเช่นเหล่าเทวดา

ไร้ปรารถนาขบถหรือต่อต้าน

นี่คือราชกิจทั่วทั้งจักรวาล


Verse 3

ยามทรงราชกิจอย่างเป็นทางการ

ผู้คนเคลื่อนไหว ทำตามพระองค์

จักรวาลจะจดจ่อกับพระเจ้า

จักรวาลปรีดา มนุษย์ถูกกระตุ้น

พญานาคแดงอยู่ในวงล้อ รับใช้พระเจ้าแม้ตนไม่เต็มใจ

มันไม่อาจทำตามใจตนได้

มีแต่ต้องเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า


Bridge 2

พญานาคเป็นอุบายในแผนการ

ศัตรูพระเจ้าและผู้รับใช้

พระเจ้าบังเกิดลงมาในรังของมัน

เพื่อบรรลุขั้นตอนท้ายสุดของราชกิจ

เพื่อให้พญานาครับใช้ได้มากขึ้น

พระเจ้าจะพิชิตมันให้แผนลุล่วง

เหล่าเทวดาร่วมศึกกับพระเจ้า

ให้พระเจ้าพอพระทัยในช่วงสุดท้าย

ให้พระเจ้าพอพระทัยในช่วงสุดท้าย


Chorus

ผู้คนบนโลกจะจำนนต่อพระเจ้า

เชื่อฟังดังเช่นเหล่าเทวดา

ไร้ปรารถนาขบถหรือต่อต้าน

นี่คือราชกิจทั่วทั้งจักรวาล


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล บทที่ 29

ก่อนหน้า: 36 พระเจ้าทรงพระราชกิจใหม่ทั่วทั้งจักรวาล

ถัดไป: 38 เมื่อพระเจ้าพระองค์เองเสด็จมาสู่โลก

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger