199 การทรงปรากฏในรูปมนุษย์มีความหมายครบบริบูรณ์ด้วยการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ในยุคสุดท้าย

Verse 1

ช่วงระยะของงานที่พระเยซูทรงทำ

เพียงบรรลุใจความสำคัญของ

"พระวจนะอยู่กับพระเจ้า"

คือความจริงของพระเจ้า อยู่กับพระเจ้า

พระวิญญาณนั้นอยู่กับเนื้อหนัง

ไม่อาจแยกเนื้อหนังไป

เนื้อหนังพระเจ้าอยู่กับพระวิญญาณ

ยืนยันว่าพระเยซูคือ

พระเจ้า ในเนื้อหนังหนแรก

Pre-chorus 1

ราชกิจยุคสุดท้าย ลุล่วงอย่างแน่นอน

ความหมายภายใน "พระวจนะบังเกิดเป็นมนุษย์"

ทั้งยังช่วยเพิ่มความหมายลึกซึ้งให้คำที่ว่า

พระวจนะอยู่กับพระเจ้า วจนะคือพระเจ้า

และทำให้เจ้ามีความเชื่ออย่างมั่นคง

ที่ว่า "ในปฐมกาลคือพระวจนะ"

Chorus

นี่คืองานคราที่สองที่ทรงปรากฏในรูปมนุษย์

และนี่คือครั้งสุดท้ายที่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

จึงครบถ้วนความหมายต่อการปรากฏในรูปมนุษย์

การนี้ดำเนินการ ให้ราชกิจทั้งปวง

ที่ทรงทำในเนื้อหนังได้ปรากฏ

นำจุดจบสู่ยุคสมัยแห่งพระเจ้าในร่างมนุษย์

Verse 2

ณ เวลาการสร้างโลกขึ้นมา

พระเจ้าทรงครองพระวจนะ

และพระวจนะอยู่กับพระองค์

พระองค์ไม่อาจแยกจากพระวจนะ

ยุคสุดท้ายทำให้ยิ่งชัดเจน

ถึงพลังสิทธิ์อำนาจของวจนะ

ทำให้คนเห็นหนทางทั้งหมดของพระองค์

และได้ยินพระวจนะทั้งหมด

นั่นคืองานของยุคสุดท้าย

Pre-chorus 2

เจ้าต้องเข้าใจให้ปรุโปร่งทั้งหมด

มันไม่ใช่ปัญหาของการรู้จักเนื้อหนัง

แต่เป็นเรื่องของวิธีที่เจ้าจะเข้าใจ

เข้าใจในเนื้อหนัง และเข้าใจพระวจนะ

นี่คือสิ่งที่พวกเจ้านั้นต้องเป็นพยาน

และนี่ก็คือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้

Chorus

นี่คืองานคราที่สองที่ทรงปรากฏในรูปมนุษย์

และนี่คือครั้งสุดท้ายที่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

จึงครบถ้วนความหมายต่อการปรากฏในรูปมนุษย์

การนี้ดำเนินการ ให้ราชกิจทั้งปวง

ที่ทรงทำในเนื้อหนังได้ปรากฏ

นำจุดจบสู่ยุคสมัยแห่งพระเจ้าในร่างมนุษย์

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 198 นัยสำคัญของการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ทั้งสองครั้งของพระเจ้า

ถัดไป: 200 พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้ายทรงปิดตัวการบริหารจัดการของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ (1)

ในยุคพระคุณ ยอห์นได้ปูทางไว้ให้พระเยซู ยอห์นไม่สามารถทำพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองได้นอกจากแค่ทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ลุล่วงเท่านั้น...

พระเจ้ากำลังทรงแสวงหาหัวใจและจิตวิญญาณของเจ้า

Verse 1 มนุษย์เบี่ยงเบนจาก การจัดเตรียมขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ไม่รู้มีชีวิตทำไมแต่ก็ยังกลัวตาย ไร้การช่วยจากพระเจ้า พวกเขายังไม่ยอมหลับตา...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger