502 ความหมายของการละทิ้งเนื้อหนัง

Verse 1

พระเจ้าช่วยเจ้าให้รอด เลือกและลิขิตเจ้า

แต่หากเจ้าไม่ยอมทำให้ทรงพึงพอพระทัย

และไม่เต็มใจจะปฏิบัติความจริง

และไม่ยอมกบฏต่อเนื้อหนังตนเอง

ด้วยหัวใจที่รักพระเจ้าแท้จริง

เจ้าจะทำลายตนเองและพบความเจ็บปวดสุดทน


Verse 2

หากเจ้าเลือกตามใจเนื้อหนังตลอดเวลา

ซาตานจะค่อยๆ กลืนกินเจ้าจนหมด

ทิ้งเจ้าไร้ชีวิต ไร้การดลใจของพระวิญญาณ

จนวันนั้นมาถึง เมื่อเจ้ามืดมิดภายใน

เจ้าก็จะกลายเป็นเชลยของซาตาน

หัวใจเจ้าจะไม่มีพระเจ้า

จะปฏิเสธและทิ้งพระองค์


Chorus

เจ้าจะได้รับชีวิตเฉพาะพระพักตร์หรือไม่

และบทอวสานเจ้าจะเป็นเช่นไร

ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าต้านทาน

เนื้อหนังเจ้าเช่นไร


Verse 3

จะรักพระเจ้าต้องเจ็บปวดและยากลำบาก

ไม่ต้องมีแรงศรัทธาหรือความลำบากภายนอก

หรือเพิ่มเติมการอ่าน

หรือเที่ยววิ่งดำเนินการ

ละวางการคิดมากไป และประโยชน์ส่วนตน

ละวางเจตนาต่างๆ มโนคติหลงผิด

ละวางความคิดอ่าน เพราะนี่คือน้ำพระทัย


Chorus

เจ้าจะได้รับชีวิตเฉพาะพระพักตร์หรือไม่

และบทอวสานเจ้าจะเป็นเช่นไร

ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าต้านทาน

เนื้อหนังเจ้าเช่นไร


Bridge

พระเจ้าทรงขอให้คนปฏิบัติความจริง

เพื่อจัดการเรื่องต่างๆ ภายในจิตใจ

ทั้งความคิด มโนคติหลงผิด

ที่ไม่ได้เป็นไปดังพระทัย

มีหลายสิ่งในผู้คนไม่เหมาะให้ทรงใช้งาน

เนื้อหนังนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยการกบฏ

มนุษย์จึงต้องเรียนรู้

การต้านทานเนื้อหนังยิ่งขึ้นอีก

พระเจ้าทรงเรียกสิ่งนี้ว่าทุกข์

ให้มนุษย์ทนไปกับพระองค์


Chorus

เจ้าจะได้รับชีวิตเฉพาะพระพักตร์หรือไม่

และบทอวสานเจ้าจะเป็นเช่นไร

ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าต้านทาน

เนื้อหนังเจ้าเช่นไร

เจ้าจะได้รับชีวิตเฉพาะพระพักตร์หรือไม่

และบทอวสานเจ้าจะเป็นเช่นไร

ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าต้านทาน

เนื้อหนังเจ้าเช่นไร


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การรักพระเจ้าเท่านั้นคือการเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง

ก่อนหน้า: 501 การปฏิบัติเพื่อการละทิ้งเนื้อหนัง

ถัดไป: 503 จงละทิ้งเนื้อหนังเพื่อมองเห็นความน่ารักชื่นชมของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger