119 ความหมายของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยของพระเจ้าในประเทศจีน

Intro

ในช่วงการเริ่มต้น พระยาห์เวห์ทรงสร้างโลก

รุ่งอรุณของยุคใหม่อยู่ในอิสราเอลที่บริสุทธิ์

แต่ราชกิจระยะสุดท้ายยุติยุค

ดำเนินการในประเทศไม่บริสุทธิ์ที่สุด


Verse 1

เมื่อผู้คนจากที่มืดที่สุดได้รับการพิชิต

และยอมรับว่ามีพระเจ้าแท้จริง

เมื่อทุกคนเชื่อโดยแท้

พระเจ้าจะทรงใช้สิ่งนี้เพื่อพิชิตทั่วทั้งจักรวาล

ช่วงนี้ของราชกิจเป็นสัญลักษณ์

เมื่อราชกิจในยุคนี้ได้ลุล่วงลง

พระราชกิจหกพันปีแห่งการบริหารจัดการ

จะสิ้นสุดอย่างครบบริบูรณ์


Chorus

เมื่อทุกคนในที่มืดที่สุดถูกพิชิต

มันก็จะเกิดขึ้นในทุกหนแห่ง

เฉพาะราชกิจพิชิตชัยในประเทศจีน

มีความหมายเชิงสัญลักษณ์


Verse 2

จีนนั้นแสดงถึงพลังแห่งความมืดทั้งหมดไว้

ชาวจีนแทนผู้มีเลือดเนื้อและเป็นของซาตาน

ถูกทำให้เสื่อมทรามสุดโดยพญานาคใหญ่สีแดง

ผู้ไม่บริสุทธิ์ที่ต่อต้านพระเจ้าที่สุด

พวกเขาเป็นแบบฉบับของความเสื่อมทราม

ชาวจีนจึงถูกยกเป็นตัวอย่างให้ได้มองเห็นกัน

เมื่อถูกพิชิต พวกเขาจะกลายเป็นตัวอย่าง

และบุคคลอ้างอิงให้คนอื่นเช่นกัน


Chorus

เมื่อทุกคนในที่มืดที่สุดถูกพิชิต

มันก็จะเกิดขึ้นในทุกหนแห่ง

เฉพาะราชกิจพิชิตชัยในประเทศจีน

มีความหมายเชิงสัญลักษณ์


Verse 3

เหตุใดพระเจ้าจึงตรัสเสมอว่าพวกเจ้านั้น

เป็นสิ่งเสริมแผนการบริหารจัดการ

ในผู้คนชาวจีนนั่นเองที่ความเสื่อมทราม

ความไม่ชอบธรรม การเป็นกบฏถูกสำแดงชัดเจน

พวกเขามีขีดความสามารถต่ำ

ชีวิตกับกรอบความคิดนั้นล้าหลัง

นิสัยใจคอ สิ่งแวดล้อมทางสังคม

อีกทั้งครอบครัว และสถานะไม่ดี


Bridge

ราชกิจ ณ ที่นี้เป็นสัญลักษณ์

เมื่อดำเนินการอย่างครบถ้วนเมื่อไหร่

พระราชกิจต่อไปยิ่งง่ายดาย

เมื่อราชกิจขั้นตอนนี้ลุล่วงลง

ราชกิจแห่งการพิชิตชัยในทั้งจักรวาล

จะสำเร็จครบถ้วนบริบูรณ์


Chorus

เมื่อทุกคนในที่มืดที่สุดถูกพิชิต

มันก็จะเกิดขึ้นในทุกหนแห่ง

เฉพาะราชกิจพิชิตชัยในประเทศจีน

มีความหมายเชิงสัญลักษณ์

เฉพาะราชกิจพิชิตชัยในประเทศจีน

มีความหมายเชิงสัญลักษณ์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, นิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า (2)

ก่อนหน้า: 118 โดยการรู้จักพระราชกิจสามช่วงระยะเท่านั้น เจ้าจึงจะสามารถมองเห็นพระอุปนิสัยทั้งหมดของพระเจ้าได้

ถัดไป: 120 นัยสำคัญแห่งพระราชกิจในยุคสุดท้ายของพระเจ้าในชนชาติของพญานาคใหญ่สีแดง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger