347 อัตลักษณ์โดยธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์และคุณค่าของเขา

Verse 1

พวกเจ้าถูกแยกออกมาจากโคลนตม

พวกเจ้าถูกหยิบออกจากกองตะกอน

ยังไงพวกเจ้าก็เป็นสิ่งของพวกนั้น

ซึ่งโสมมนักและพระเจ้าทรงเกลียด

เป็นความจริงที่พวกเจ้าเป็นของซาตาน

ถูกมันเหยียบย่ำและทำให้แปดเปื้อน

จึงพูดกันว่าพวกเจ้าถูกแยกออกจากโคลน

แสนห่างไกลจากความบริสุทธิ์

พวกเจ้ากลับเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์

เป็นเป้าหมายเล่ห์ซาตานมายาวนาน


Chorus

นี่คือวิธีประเมินพวกเจ้าที่เหมาะที่สุดแล้ว

พวกเจ้ามีมลทินตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที

พวกเจ้าถูกพบอยู่ในน้ำนิ่งและโคลนตม

พวกเจ้าไม่ได้เป็นสัตว์น้ำดึงดูดใจ

พวกเจ้าไม่มีสิ่งใดเหมือนปลาและกุ้งเลย

เพราะพวกเจ้าไม่มีสิ่งใดน่าชื่นชมยินดี


Verse 2

พวกเจ้าเป็นสัตว์ต่ำสุดในสังคมต่ำชั้น

เป็นที่ของสัตว์ร้ายต่ำทรามที่สุด

ความจริงพวกเจ้าแย่กว่าสุนัข สุกร

การพูดถึงพวกเจ้าเช่นนี้นั้น

ไม่ใช่อติพจน์หรือการกล่าวเกินความจริง

แต่ทำให้ปัญหาง่ายขึ้นด้วยซ้ำ

การพูดถึงพวกเจ้าเช่นนี้นั้น

อาจมองได้ว่าให้ความเคารพ

ความเข้าใจเชิงลึก วาทะ พฤติกรรมพวกเจ้า

ชีวิตในทุกแง่มุม โคลนที่พวกเจ้าอาศัย


Pre-chorus

ล้วนเพียงพอที่จะพิสูจน์

ให้เห็นว่าอัตลักษณ์พวกเจ้านั้น

เรียกได้ว่า "ไม่ธรรมดา"


Chorus

นี่คือวิธีประเมินพวกเจ้าที่เหมาะที่สุดแล้ว

พวกเจ้ามีมลทินตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที

พวกเจ้าถูกพบอยู่ในน้ำนิ่งและโคลนตม

พวกเจ้าไม่ได้เป็นสัตว์น้ำดึงดูดใจ

พวกเจ้าไม่มีสิ่งใดเหมือนปลาและกุ้งเลย

เพราะพวกเจ้าไม่มีสิ่งใดน่าชื่นชมยินดี

นี่คือวิธีประเมินพวกเจ้าที่เหมาะที่สุดแล้ว

พวกเจ้ามีมลทินตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที

พวกเจ้าถูกพบอยู่ในน้ำนิ่งและโคลนตม

พวกเจ้าไม่ได้เป็นสัตว์น้ำดึงดูดใจ

พวกเจ้าไม่มีสิ่งใดเหมือนปลาและกุ้งเลย

เพราะพวกเจ้าไม่มีสิ่งใดน่าชื่นชมยินดี


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, อัตลักษณ์ประจำตัวมนุษย์และคุณค่าของเขา แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเช่นไร?

ก่อนหน้า: 346 เจ้าก็แค่ไม่รู้สถานะของเจ้า

ถัดไป: 348 มีคุณค่าใดในการทะนุถนอมสถานะ?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger