มนุษยชาติอันเสื่อมทรามต้องการการช่วยให้รอดจากพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

Verse 1

พระเจ้ามาเป็นคน เพราะเป้าหมายงานพระองค์

ไม่ใช่เพื่อวิญญาณของซาตาน 

หรือสิ่งใดที่ไม่มีเนื้อหนัง แต่เป็นคน

เนื้อหนังของคนเสื่อมทรามลงเพราะซาตาน

นี่จึงเป็นเป้าหมายงานของพระเจ้า

เป้าหมายแห่งความรอดของพระเจ้าคือคน 

คือคน


Bridge 1

คนนั้นมีวันตาย และมีแต่เลือดและเนื้อ

พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยคนได้

ทรงต้องบังเกิดเป็นคน และเป็นอย่างที่คนเป็น

เพื่อทำตามพระราชกิจ เพื่อผลลัพธ์ดีที่สุดนั้น


Chorus 1

พระเจ้าต้องบังเกิดเป็นคน ผู้ที่มีเนื้อหนัง 

ผู้ไม่อาจเอาชนะบาป

พระเจ้าต้องบังเกิดเป็นคน ผู้ที่มีเนื้อหนัง

ที่ไม่อาจปลดปล่อยตน จากความเป็นทาสของเนื้อหนัง


Verse 2

ซาตานทำให้เนื้อหนังคนเสื่อมทราม

คนผู้ถูกทำร้ายและตามืดบอด

และเหตุที่พระเจ้ามา เหตุที่มาบังเกิดเป็นคน

ก็เพราะคนคือเป้าหมายของความรอดของพระองค์

และซาตานได้ขัดขวางราชกิจโดยใช้เนื้อหนังคน 

เนื้อหนังของคน ของคน


Bridge 2

พระเจ้าสู้กับซาตานด้วยการพิชิตคน 

และช่วยเหลือคนในคราเดียวกัน

เพื่อการนี้พระเจ้าจึงต้องจุติมาเป็นคน

เพื่อทรงดำเนินราชกิจ เพื่อทรงดำเนินราชกิจ


Chorus 2

ซาตานทำให้เนื้อหนังเสื่อมทราม

อาศัยเนื้อหนังคน และพระเจ้าต้องพิชิตมัน

พระเจ้าต้องมายังโลก บังเกิดเป็นคน

เพื่อต่อสู้กับซาตาน และช่วยเหลือคน นี่คือราชกิจจริง


Verse 3

เมื่อทำกิจในเนื้อหนัง พระองค์ทรงต่อสู้ซาตาน

ราชกิจในดินแดนฝ่ายวิญญาณนั้นได้กลายเป็นจริง

เป็นสิ่งแท้บนโลกในเนื้อหนัง

ผู้ที่ถูกพระเจ้าพิชิตคือผู้ไม่เชื่อฟัง

รูปจำแลงของซาตานถูกกำราบ

และในท้ายที่สุด ผู้ได้รับความรอดคือคน คือคน


Bridge 3

พระเจ้าจำเป็นต้องจุติลงมาเป็นคน และมีเปลือกอย่างคน

เพื่อต่อสู้กับซาตาน พิชิตคนผู้ขบถ

ผู้มีเปลือกนอกเหมือนพระองค์

พระเจ้าจำเป็นต้องจุติลงมาเป็นคน และมีเปลือกอย่างคน

เพื่อช่วยมวลมนุษย์ ผู้มีเปลือกนอกเดียวกัน

แต่เป็นผู้ถูกทำร้ายจากซาตาน ผู้ถูกทำร้ายจากซาตาน


Chorus 3

พระเจ้าต้องพิชิตคน ผู้ซึ่งเป็นศัตรู

คนคือเป้าหมายความรอดของพระเจ้า 

พระเจ้าจึงต้องบังเกิดกลายเป็นคน

ด้วยวิธีนี้ราชกิจจึงง่ายขึ้น

พระเจ้าสามารถพิชิตซาตาน 

พระเจ้าพิชิตคนได้ พระเจ้าช่วยคนให้รอด


ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 167 พระคริสต์คือพระเจ้าของพวกเรา

ถัดไป: 171 พระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ทรงเหมาะสมกับพระราชกิจแห่งความรอดมากกว่า

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ชีวิตฝ่ายวิญญาณอันเหมาะสมนำผู้คนไปบนร่องครรลองที่ถูกต้อง

พวกเจ้าได้เดินมาบนสัดส่วนที่น้อยมากของเส้นทางแห่งการเป็นผู้เชื่อในพระเจ้า และพวกเจ้ายังไม่ได้เข้าไปบนร่องครรลองที่ถูกต้อง...

คำพยากรณ์ทั้งหลายในวิวรณ์ได้รับการทำให้ลุล่วงแล้ว: เจ้าได้สัมฤทธิ์การกลับใจใหม่ที่แท้จริงหรือไม่?

โดยเสี่ยวหยู, สหรัฐอเมริกา ใน ค.ศ 2020 ไวรัสโควิด-19 ได้กวาดล้างโลกทั้งใบ ผลักโลกให้เข้าสู่ภาวะตื่นตระหนก ที่น่าเสียขวัญเช่นกันก็คือ...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้