281 มวลมนุษย์ไม่สามารถควบคุมโชคชะตาของตนได้

Verse 1

ที่ใดในโลกที่เจ้าจะไปทุกวัน

เจ้าจะพูดหรือทำอะไร

เจ้าจะเผชิญสิ่งใดหรือใคร

เจ้าจะทำนายสิ่งนี้ได้หรือไร

เจ้าหยั่งรู้ทุกสิ่งที่จะเกิดหรือ

เจ้าควบคุมให้เป็นอย่างไรได้หรือ

เจ้าทำไม่ได้ และเจ้าจะไม่เห็น

หลากหลายสิ่งมากมาย ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเจ้าคาดหวัง

และเหล่ามนุษย์นั้นไม่อาจควบคุมโชคชะตาตนได้

ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปยังโชคชะตาทั้งชีวิตของคน

Chorus

ไม่มีสิ่งใดไม่เปิดเผยแผนการ

ของพระผู้สร้าง และอำนาจสูงสุดของพระองค์

และสิทธิ์อำนาจพระองค์ไม่อาจก้ำเกิน

สิทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นสูงสุด 

นี่คือความจริงอันเป็นนิรันดร์

ที่คนจะไม่อาจควบคุมโชคชะตาของตนได้

Verse 2

สิ่งเล็กน้อยในประจำวันและวิธี

หรือแบบแผนที่มันเปิดเผยมา

คอยย้ำเตือนแก่มวลมนุษย์

ว่าไม่มีเรื่องใดที่บังเอิญ

วิธีที่สิ่งเหล่านี้ได้บังเกิด 

และธรรมชาติที่ไม่อาจเลี่ยงได้

ไม่อาจแปรผันไปตามเจตจำนงของคน

มันอยู่เหนือความสามารถพวกเขา

ที่มนุษย์ไม่อาจควบคุมโชคชะตาของตนเอง

Chorus

ไม่มีสิ่งใดไม่เปิดเผยแผนการ

ของพระผู้สร้าง และอำนาจสูงสุดของพระองค์

และสิทธิ์อำนาจพระองค์ไม่อาจก้ำเกิน

สิทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นสูงสุด 

นี่คือความจริงอันเป็นนิรันดร์

ที่คนจะไม่อาจควบคุมโชคชะตาของตนได้

Verse 3

ทุกเหตุการณ์เป็นการตักเตือนหนักแน่น 

สู่มวลมนุษย์จากพระผู้สร้าง 

ได้สื่อสารว่ามนุษย์ไม่อาจควบคุมชะตาของตนได้

และทุกเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้น

เป็นการโต้แย้งความทะเยอทะยานคน

ซึ่งไร้ค่า และเต็มด้วยปรารถนา

ที่ต้องการจะควบคุม ชีวิตในมือพวกเขาเอง 

มนุษย์นั้นไม่อาจควบคุมโชคชะตาของตน

Bridge

สิ่งเหล่านี้คือการตบฟาดที่ทรงอำนาจไปยังผู้คน

ครั้งแล้วครั้งเล่า ครั้งแล้วครั้งเล่า

การตบที่ทรงอำนาจไปยังมวลมนุษย์

บังคับให้คนใคร่ครวญว่าในที่สุด

ผู้ใดปกครองชะตาพวกเขา

และผู้ใดที่ควบคุมมันในตอนสุดท้าย

ความต้องการทั้งสิ้นของพวกเขาสลายลงไป

เป้าหมายทั้งสิ้นถูกขวางกั้น

และเขาทำได้แค่ต้องยอมรับชะตาตน

และยอมรับในความเป็นจริงทั้งหมด

พวกเขาทำได้แค่เพียงยอมรับพระประสงค์เบื้องบน

และอำนาจที่สูงสุดของพระผู้สร้าง

Chorus

ไม่มีสิ่งใดไม่เปิดเผยแผนการ

ของพระผู้สร้าง และอำนาจสูงสุดของพระองค์

และสิทธิ์อำนาจพระองค์ไม่อาจก้ำเกิน

สิทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นสูงสุด 

นี่คือความจริงอันเป็นนิรันดร์

ที่คนจะไม่อาจควบคุมโชคชะตาของตนได้

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 280 พระเจ้าทรงเป็นอธิปไตยเดียวของชะตากรรมของมนุษย์

ถัดไป: 282 พระเจ้าทรงลิขิตชะตาชีวิตคนไว้นานแล้ว

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 20

พระเจ้าทรงสร้างมวลมนุษย์ทั้งปวง และทรงนำทางมวลมนุษย์ทั้งปวงมาจนถึงวันนี้ ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นท่ามกลางมนุษย์...

เจ้าควรละวางพรเกี่ยวกับสถานะลงและทำความเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าในการนำพาความรอดมาสู่มนุษย์

จากมุมมองของมนุษย์ การทำให้พงศ์พันธุ์ของโมอับได้รับการทำให้ครบบริบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย...

บทที่ 16

จากมุมมองของมนุษย์ พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ยิ่งนัก อุดมสมบูรณ์ยิ่งนัก มหัศจรรย์ยิ่งนัก มิอาจหยั่งถึงได้ยิ่งนัก ในสายตาของผู้คน...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger