449 การสำแดงพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

Verse 1

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์

ทรงราชกิจเพื่อให้ผู้คนรู้แจ้ง

พระองค์ทรงให้ความรู้แก่ผู้คน

ความรู้เรื่องราชกิจ และการเข้าสู่ที่แท้จริง

ความรู้เรื่องสภาวะที่แท้จริงของพวกเขา

ทรงยอมให้เข้าใจเจตนารมณ์เร่งด่วนของพระองค์

และข้อพึงประสงค์ต่อมนุษย์ปัจจุบัน


Chorus 1

เพื่อที่พวกเขาจะมีความแน่วแน่

ที่จะพลีอุทิศทุกอย่างเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัย

เพื่อรักพระเจ้า แม้ว่าจะลำบาก

แม้จะโดนกดขี่ข่มเหงเพียงใด

เพื่อยืนหยัดเป็นพยานให้พระองค์

สละชีวิตตนโดยไม่เสียใจ


Verse 2

หากเจ้ามีความแน่วแน่ในแบบนี้ นั่นคือ

เจ้ามีแรงดลใจและราชกิจพระวิญญาณ

ถึงอย่างนั้น เจ้าควรรู้ว่าเจ้าไม่ได้มี

แรงดลใจเช่นนั้นทุกช่วงเวลาที่ผ่านไป


Verse 3

ในที่ประชุมเมื่อเจ้าอธิษฐานและดื่มกินพระวจนะ

เจ้าช่างรู้สึกขับเคลื่อน ได้แรงบันดาลใจ

เมื่อผู้อื่นสามัคคีธรรมเรื่องพระวจนะ

ช่างรู้สึกสดใหม่สำหรับเจ้ามากมาย

และหัวใจเจ้าก็ชัดเจน ผ่องใสโดยสมบูรณ์

ล้วนเป็นราชกิจพระวิญญาณบริสุทธิ์


Chorus 2

บางทีเจ้าอาจเป็นผู้นำ

และพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นประทาน

ความรู้แจ้งแก่เจ้าอย่างเป็นพิเศษ

เมื่อเจ้านั้นไปคริสตจักรเพื่อทำงาน

เจ้าเข้าใจเชิงลึกต่อปัญหาคริสตจักร

แก้ปัญหาด้วยความจริงจากสามัคคีธรรม


Outro

เจ้าสามารถอย่างเหลือเชื่อในความจริงจังตั้งใจ

รับผิดชอบและจริงจังมากมายในการทำงาน

ใช่แล้ว ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการสำแดง

ทั้งหมดนี้คือราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การปฏิบัติ (1)

ก่อนหน้า: 448 สภาวะที่ปกตินำไปสู่การเติบโตที่รวดเร็วในชีวิต

ถัดไป: 450 เจ้าได้เข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องแห่งการเชื่อในพระเจ้าหรือยัง?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger