531 มนุษย์ช่างยากที่จะช่วยให้รอด

Verse 1

ไม่มีใครวางแผนที่จะเดินบนเส้นทางนี้ไปชั่วชีวิต

ไล่ตามเสาะหาความจริงเพื่อให้ได้รับชีวิตและเข้าใจพระเจ้า

เพื่อดำรงชีวิตที่มีความหมายเหมือนเปโตรในท้ายที่สุด

และดังนั้น ระหว่างทาง พวกเขาจึงเบี่ยงเบนจากเส้นทางของพวกเขา

และพวกเขาไม่มีที่สำหรับพระเจ้าภายในหัวใจของพวกเขา

และพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทรงพระราชกิจในตัวพวกเขาอีกต่อไป

Verse 2

พวกเขาได้ก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งการเสื่อมถอย

ทุกสิ่งที่พวกเขาได้ทนทุกข์ คำเทศนาทั้งปวงที่พวกเขาได้ฟัง

ตลอดหลายปีที่พวกเขาได้เป็นผู้ติดตาม—ทั้งหมดล้วนทำไปอย่างสูญเปล่า

เจ้าต้องเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งนัก!

การเดินลงเนินนั้นง่าย แต่เป็นการยาก

ที่จะเดินบนถนนที่ถูกต้องและเลือกเส้นทางที่เปโตรเดิน

Verse 3

จริงอยู่ว่าผู้คนส่วนใหญ่หัวทึบ

พวกเขาไม่สามารถแยกแยะระหว่างเส้นทางที่ถูกและผิด

หลังจากคำเทศนาและพระวจนะที่พระเจ้าทรงลิขิตไว้มากมายเหลือเกิน

พวกเขาก็รู้ว่าพระองค์คือพระเจ้า แต่ยังคงไม่เชื่อในพระองค์

พวกเขารู้ว่านี่คือหนทางที่แท้จริง แต่ยังคงไม่สามารถเดินบนหนทางนั้นได้

การนำความรอดมาให้ผู้คนช่างยากยิ่งนัก!

ดัดแปลงจาก “พวกที่ได้สูญเสียพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปแล้วมีความเสี่ยงมากที่สุด” ใน บันทึกการบรรยายของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

ก่อนหน้า: 530 สิ่งที่พระเจ้าทรงรังเกียจที่สุดคือความดื้อรั้นและการกระทำผิดซ้ำซากของมนุษย์

ถัดไป: 532 พวกที่ไม่ปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าจะถูกกำจัดทิ้ง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 5

ภูเขาและแม่น้ำทั้งหลายเปลี่ยนแปลง ห้วงน้ำไหลไปตามครรลองของพวกมัน และชีวิตของมนุษย์ก็ไม่สู้ทนอย่างแผ่นดินโลกและท้องฟ้า...

วิธีรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้าและผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์

ก่อนอื่น พวกเราจงมาขับร้องเพลงสรรเสริญกันเถิด: เพลงเฉลิมราชอาณาจักร (1) ราชอาณาจักรเคลื่อนลงสถิตบนพิภพเสียงร้องคลอตาม: มหาชนแซ่ซ้องเรา...

จงหนีให้พ้นจากอิทธิพลแห่งความมืด แล้วพระเจ้าจะทรงรับเจ้าไว้

อะไรคืออิทธิพลแห่งความมืด? สิ่งที่เรียกว่า “อิทธิพลแห่งความมืด” นี้คืออิทธิพลของความหลอกลวง ความเสื่อมทราม การผูกมัด...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger