311 มนุษย์ไม่มีความเชื่อที่แท้จริงในพระคริสต์

Verse 1

สิ่งที่เจ้าเลื่อมใส มิใช่ความอ่อนน้อม

ถ่อมตนของพระคริสต์

แต่เป็นบรรดาผู้เลี้ยงเทียมเท็จที่โดดเด่น

เจ้าไม่ได้ชอบความน่ารักหรือ

พระปัญญาของพระคริสต์

แต่ชอบพวกคนหลงระเริงในโคลนตม

ของโลกที่แสนโสมม


Chorus

บัดนี้หัวใจเจ้าก็ยังหันหาพวกเขา

หันเข้าหาสถานภาพ อีกทั้งชื่อเสียงที่พวกเขามี

และหันเข้าหาอิทธิพลพวกเขา

เจ้าปฏิเสธและต่อต้านราชกิจพระคริสต์

พระเจ้าตรัสว่าเจ้าขาดความเชื่อ

ที่จะยอมรับพระคริสต์


Verse 2

เจ้าหัวเราะเยาะความเจ็บปวด

ของพระคริสต์ผู้ไม่มีที่พักกาย

แต่กลับเลื่อมใสซากศพที่ขโมยของถวาย

และใช้ชีวิตเสเพล

เจ้านั้นไม่เต็มใจที่จะทนทุกข์กับพระคริสต์

แต่กลับจะยินดีเข้าไปสู่อ้อมแขนของ

พวกศัตรูของพระคริสต์ พวกไม่ยั้งคิดกัน

แม้พวกเขานั้นให้เจ้าเพียงการ

ควบคุม เนื้อหนัง และตัวอักษร


Chorus

บัดนี้หัวใจเจ้าก็ยังหันหาพวกเขา

หันเข้าหาสถานภาพ อีกทั้งชื่อเสียงที่พวกเขามี

และหันเข้าหาอิทธิพลพวกเขา

เจ้าปฏิเสธและต่อต้านราชกิจพระคริสต์

พระเจ้าตรัสว่าเจ้าขาดความเชื่อ

ที่จะยอมรับพระคริสต์


Verse 3

เจ้าติดตามพระองค์เพราะว่าเจ้าถูกบังคับ

หัวใจเจ้าเต็มไปด้วยภาพลักษณ์สูงส่ง

วาจาและมือทรงอิทธิพล

พวกเขาคือวีรบุรุษในใจพวกเจ้าจนชั่วนิรันดร์

แต่ไม่เป็นเช่นนั้นสำหรับพระคริสต์ของวันนี้


Chorus

บัดนี้หัวใจเจ้าก็ยังหันหาพวกเขา

หันเข้าหาสถานภาพ อีกทั้งชื่อเสียงที่พวกเขามี

และหันเข้าหาอิทธิพลพวกเขา

เจ้าปฏิเสธและต่อต้านราชกิจพระคริสต์

พระเจ้าตรัสว่าเจ้าขาดความเชื่อ

ที่จะยอมรับพระคริสต์


Outro

ในหัวใจเจ้า พระคริสต์ยังคงไม่คู่ควรให้เคารพ

เพราะมีความธรรมดาเกินไป ห่างไกลความสูงส่ง

พระเจ้าตรัสว่าพวกที่ไม่ให้คุณค่ากับความจริงนั้น

คือพวกปราศจากความเชื่อ ทรยศความจริง

ผู้คนเช่นนั้นไม่มีวันได้รับความเห็น

ชอบจากพระคริสต์เลย


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าที่แท้จริงหรือไม่?

ก่อนหน้า: 310 เจ้ามีองค์ประกอบของการไม่เชื่อในพระคริสต์อยู่มากเกินไป

ถัดไป: 312 พระเจ้าทรงชมเชยบรรดาผู้ที่รับใช้พระคริสต์อย่างจริงจังตั้งใจเท่านั้น

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger