731 มนุษย์มีข้อเรียกร้องกับพระเจ้ามากเกินไป

1 ผู้คนเรียกร้องจากพระเจ้ามากเกินไป และข้อเรียกร้องดังกล่าวนั้นเกินเลย พวกเขาไร้เหตุผลอย่างที่สุดในการที่พวกเขามักจะขอให้พระองค์ทรงทำสิ่งต่างๆ ในหนทางนี้หรือในหนทางนั้นอยู่เสมอ ผู้คนไม่สามารถนบนอบต่อพระเจ้าหรือนมัสการพระองค์ได้อย่างสิ้นเชิง แต่พวกเขากลับร้องขออย่างไร้เหตุผลตามการเลือกชอบของพวกเขาเอง พวกเขาคาดหวังให้พระเจ้าทรงยอมผ่อนปรนอย่างมาก อดทนกับผู้คนเสมอ สื่อสารเกี่ยวกับความจริงทุกคราที่พระองค์ทรงมองเห็นพวกเขา ตรัสกับพวกเขาเสมอ และอื่นๆ พวกเจ้าควรคิดทบทวนเรื่องเหล่านี้ เหตุผลของมนุษย์มีข้อบกพร่องเหลือเกินมิใช่หรือ? พวกเขาไม่เพียงไม่สามารถนบนอบต่อการจัดวางเรียบเรียงและการจัดการเตรียมการของพระเจ้า หรือยอมรับทั้งหมดที่มาจากพระเจ้าได้โดยสิ้นเชิงเท่านั้น แต่ในทางตรงกันข้าม พวกเขายังบังคับให้พระเจ้าทำตามข้อพึงประสงค์เพิ่มเติม ผู้คนที่มีการเรียกร้องเช่นนี้จะสามารถสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าได้อย่างไร? พวกเขาจะสามารถนบนอบต่อการจัดการเตรียมการของพระเจ้าได้อย่างไร? พวกเขาจะสามารถรักพระเจ้าได้อย่างไร?

2 ผู้คนทั้งปวงมีข้อเรียกร้องว่าพระเจ้าควรจะรักพวกเขา ทนยอมรับพวกเขา สอดส่องดูแลและปกป้องพวกเขา และเอาใจใส่พวกเขาอย่างไร แต่ทว่าพวกเขากลับไม่มีข้อพึงประสงค์ว่าพวกเขาเองควรรักพระเจ้า คิดถึงพระเจ้า คำนึงถึงพระเจ้า ทำให้พระเจ้าพึงพอพระทัย มีพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา และนมัสการพระเจ้าอย่างไร สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในหัวใจของผู้คนหรือไม่? เหล่านี้คือสิ่งที่ผู้คนควรทำ ดังนั้นแล้วเหตุใดพวกเขาจึงไม่ดั้นด้นทำสิ่งเหล่านี้อย่างแข็งขันกันเล่า? ผู้คนบางคนสามารถมีใจกระตือรือร้นอยู่พักหนึ่ง แต่ก็ไม่ยั่งยืน การพบพานกับความล้มเหลวเล็กน้อยก็สามารถทำให้พวกเขารู้สึกหมดกำลังใจ สูญเสียความหวัง และร้องทุกข์คร่ำครวญ ผู้คนมีปัญหามากมายเหลือเกิน และมีผู้คนน้อยเกินไปที่ไล่ตามเสาะหาความจริง และพยายามรักและทำให้พระเจ้าพึงพอพระทัย มนุษย์ไม่มีเหตุผลอย่างที่สุด ยืนในตำแหน่งที่ผิด และมองตัวพวกเขาเองว่ามีค่าเป็นพิเศษ

ดัดแปลงจาก “ผู้คนซึ่งสร้างข้อเรียกร้องต่อพระเจ้าอยู่เป็นนิตย์นั้นเป็นผู้คนที่มีเหตุผลน้อยที่สุด” ใน บันทึกการบรรยายของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

ก่อนหน้า: 730 วิธีนบนอบต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้า

ถัดไป: 732 เหตุใดมนุษย์จึงมีข้อเรียกร้องกับพระเจ้าอยู่เสมอ?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 18

พระวจนะทั้งมวลของพระเจ้าบรรจุพระอุปนิสัยส่วนหนึ่งของพระองค์เอาไว้ พระอุปนิสัยของพระเจ้าไม่สามารถแสดงออกอย่างครบถ้วนในพระวจนะได้...

เหตุใดพวกเราพูดว่า พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ ประกอบไปด้วยถ้อยดำรัสของพระเจ้า?

จากพระคัมภีร์ พวกเราทั้งหมดสามารถมองเห็นได้ว่า ไม่ว่าพระวจนะจะถูกตรัสโดยพระวิญญาณของพระเจ้าโดยตรง สื่อสารโดยผ่านทางผู้เผยพระวจนะ...

วิธีที่พระเจ้าปกครองทุกสิ่ง

Verse 1 จากเวลาที่คุณลืมตามาในโลกนี้ คุณเริ่มต้นทำหน้าที่ของคุณ ในแผนงานและการดลบันดาลของพระเจ้า คุณได้รับบทบาท และชีวิตเริ่มต้นการเดินทาง...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger