544 บรรดาผู้ที่รักความจริงจะได้รับความจริง

1 ความรอดของพระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์นั้นคือความรอดของบรรดาผู้ที่รักความจริง ความรอดของบรรดาผู้ที่มีเจตจำนงและความแน่วแน่ ผู้โหยหาความจริงและความชอบธรรม  บุคคลหนึ่งซึ่งมีความแน่วแน่ที่มีอยู่ในหัวใจของพวกเขานั้นโหยหาความชอบธรรม ความดี และความจริง และครองมโนธรรม  พระเจ้าทรงพระราชกิจกับผู้คนส่วนนี้ เพื่อที่พวกเขาอาจเข้าใจและได้รับความจริง เพื่อที่ความเสื่อมทรามของพวกเขาอาจจะได้รับการชำระให้สะอาด และอุปนิสัยชีวิตของพวกเขาอาจจะได้รับการแปลงสภาพ  หากภายในตัวเจ้าไม่มีความรักต่อความจริงหรือความทะเยอทะยานต่อความชอบธรรมและความสว่าง หากเมื่อใดก็ตามที่เจ้าเผชิญกับความชั่ว เจ้าไม่มีทั้งเจตจำนงที่จะปลดทิ้งสิ่งชั่วทั้งหลายอีกทั้งไม่มีความมุ่งมั่นที่จะทนทุกข์กับความยากลำบาก ที่มากไปกว่านั้นคือ หากมโนธรรมของเจ้ามึนชา หากปฏิภาณของเจ้าสำหรับการรับความจริงก็ถูกทำให้มึนชาด้วยเช่นกัน และเจ้าไม่ได้ถูกปรับให้เข้ากับความจริงและกับเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น และหากเจ้าไม่หยั่งรู้ในเรื่องทั้งหมด และไร้ความสามารถที่จะจัดการควบคุมหรือแก้ไขสิ่งทั้งหลายด้วยตัวเอง เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีหนทางที่จะได้รับการช่วยให้รอด

2 เมื่อประเด็นปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นกับเจ้า เจ้าต้องมีความใจเย็นและวิธีเข้าหาที่ถูกต้อง และเจ้าต้องตัดสินใจเลือก  พวกเจ้าควรเรียนรู้ที่จะใช้ความจริงเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหา  ในเวลาปกติ สิ่งใดคือประโยชน์ของการเข้าใจความจริงบางอย่าง?  นั่นไม่ใช่เพื่อทำให้เจ้าอิ่มท้อง และนั่นไม่ใช่แค่เพื่อเพื่อให้เจ้ามีบางอย่างพูดถึง อีกทั้งนั่นไม่ใช่เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้อื่น  ที่สำคัญกว่านั้นคือ ประโยชน์ของการเข้าใจความจริงก็คือเพื่อแก้ไขความลำบากยากเย็นของตัวเจ้าเอง  เหตุใดจึงมีการกล่าวว่าเปโตรคือดอกผลหนึ่ง?  เพราะมีสิ่งทั้งหลายที่มีคุณค่าในตัวเขา สิ่งทั้งหลายที่มีค่าคู่ควรแก่การทำให้มีความเพียบพร้อม เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะแสวงหาความจริงและมีเจตจำนงที่มั่นคง เขามีเหตุผล เต็มใจที่จะทนทุกข์กับความยากลำบาก และรักความจริงในหัวใจของเขา และเขาไม่ปล่อยสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้ผ่านพ้นไป  เหล่านี้ล้วนเป็นจุดแข็ง  เฉพาะบรรดาผู้ที่มุ่งมั่นและไล่ตามเสาะหาความจริงเท่านั้นที่สามารถได้รับความจริง และได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าได้

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ภาคที่สาม

ก่อนหน้า: 543 เจ้าสามารถปฏิบัติตามความจริงได้ก็ต่อเมื่อเจ้ารักความจริง

ถัดไป: 545 จงใช้ชีวิตโดยพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger