543 เจ้าสามารถปฏิบัติตามความจริงได้ก็ต่อเมื่อเจ้ารักความจริง

1 เหตุใดการแสวงหาความจริงและนำความจริงมาปฏิบัติจึงลำบากยากเย็นยิ่งนัก—ราวกับว่าเจ้ากำลังพายเรือทวนกระแสน้ำ และคงจะลอยลำไปข้างหลังหากเจ้าหยุดพายไปข้างหน้า?  นั่นเป็นเพราะธรรมชาติของมนุษยชาติคือการทรยศพระเจ้า  ธรรมชาติของซาตานได้มีบทบาทที่โดดเด่นภายในพวกมนุษย์ และนี่คือกำลังบังคับที่มีปฏิกิริยา  แน่นอนว่าพวกมนุษย์ที่มีธรรมชาติที่ทรยศพระเจ้าหมิ่นเหม่อย่างยิ่งที่จะทำสิ่งทั้งหลายที่ทรยศพระองค์ และการกระทำในเชิงบวกก็ลำบากยากเย็นที่จะปฏิบัติสำหรับพวกเขาไปโดยธรรมชาติ  การนี้ถูกตัดสินโดยธรรมชาติแก่นแท้ของมนุษยชาติโดยสิ้นเชิง  ทันทีที่เจ้าเข้าใจความจริงอย่างแท้จริงและเริ่มที่จะรักความจริงจากภายในตัวเจ้าเอง เจ้าก็จะมีความเข้มแข็งที่จะทำสิ่งทั้งหลายที่คล้อยตามความจริง  นี่จึงกลายมาเป็นปกติ และง่ายดายและน่าพึงพอใจด้วยซ้ำ และเจ้ารู้สึกว่าการทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นเชิงลบคงพึงประสงค์จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากมายมหาศาล  นี่เป็นเพราะความจริงได้มีบทบาทที่โดดเด่นในหัวใจของเจ้าแล้ว

2 หากเจ้าเข้าใจความจริงเกี่ยวกับชีวิตแบบมนุษย์และเกี่ยวกับว่าจะเป็นบุคคลประเภทใดจริงๆ—วิธีที่จะเป็นบุคคลที่ตรงไปตรงมาและเถรตรง บุคคลที่ซื่อสัตย์ ใครบางคนที่เป็นพยานให้แด่พระเจ้าและรับใช้พระองค์—เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่มีวันสามารถก่อการกระทำชั่วที่เยาะเย้ยท้าท้ายพระองค์ได้อีก อีกทั้งเจ้าจะไม่แสดงบทบาทของผู้นำเทียมเท็จ คนงานเทียมเท็จ หรือศัตรูของพระคริสต์อีกเลย  ต่อให้ซาตานหลอกลวงเจ้า หรือใครบางคนที่ชั่วร้ายยุยงเจ้า เจ้าก็จะไม่ทำการนั้น ไม่สำคัญว่าผู้ใดพยายามที่จะบีบบังคับเจ้า เจ้าก็จะยังคงไม่กระทำหนทางนั้น  หากผู้คนได้มาซึ่งความจริง และความจริงกลายเป็นชีวิตของพวกเขา พวกเขาก็กลายเป็นสามารถที่จะเกลียดความชั่วและรู้สึกถึงความขยะแขยงจากภายในที่มีต่อสิ่งที่เป็นเชิงลบทั้งหลาย  นั่นคงจะลำบากยากเย็นสำหรับพวกเขาที่จะก่อความชั่ว เพราะอุปนิสัยชีวิตของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว และพวกเขาได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าแล้ว

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, โดยการไล่ตามเสาะหาความจริงเท่านั้นคนเราจึงจะสามารถสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยได้

ก่อนหน้า: 542 ความจริงของวันนี้ถูกมอบให้แก่บรรดาผู้ที่โหยหาและแสวงหาความจริงนั้น

ถัดไป: 544 บรรดาผู้ที่รักความจริงจะได้รับความจริง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger