599 การใช้ชีวิตเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าย่อมเปี่ยมความหมาย

1 บรรดาผู้ที่ยอมรับพระราชกิจในยุคสุดท้ายของพระเจ้าคือผู้ที่มีสติปัญญามากที่สุด หลังจากได้ก้าวผ่านหลายปีแห่งการพิพากษาและการตีสอน พวกเขาก็ได้มาเข้าใจจุดประสงค์แห่งการบริหารจัดการมนุษยชาติของพระเจ้า ตลอดจนความล้ำลึกแห่งการบริหารจัดการและความรอดแห่งมนุษยชาติของพระองค์โดยไม่รู้ตัว พวกเขาได้มาเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าและรู้จักอธิปไตยของพระองค์ พวกเขารู้สึกสบายใจในชีวิตของพวกเขา รู้สึกว่าชีวิตของพวกเขามั่งคั่งและมีความหมาย พระเจ้าทรงอนุญาตให้เจ้าดำรงชีวิต และหากเจ้าสามารถดำรงชีวิตเพื่อประโยชน์แห่งพระเจ้าและเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างได้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็กำลังดำรงชีวิตด้วยชีวิตที่มีความหมาย หากเจ้าดำรงชีวิตแบบซากศพเดินได้ ขาดจิตวิญญาณ ทั้งไม่ยอมรับและไม่เข้าใจความจริง ดำรงชีวิตเพียงเพื่อเนื้อหนังเท่านั้น เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่ได้กำลังดำรงชีวิตด้วยชีวิตที่มีความหมาย เพราะชีวิตของเจ้าไม่มีคุณค่าใด

2 ในบรรดามนุษยชาติทั้งปวง พวกเจ้าคือผู้ที่พระเจ้าได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้าและเลือกสรร เจ้าได้เกิดในยุคสมัยนี้ ในประเทศของพญานาคใหญ่สีแดง และพระองค์ทรงเปิดโอกาสให้เจ้าสามารถปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันของเจ้าได้ เจ้าได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า เจ้าได้รับการเลือกสรรจากพระองค์ นี่คือพระพร พระเจ้าทรงโปรดปรานเจ้าและเปิดโอกาสให้เจ้าสละตัวเจ้าเองเพื่อพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าในครอบครัวของพระเจ้า ทำให้ภาระหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตทรงสร้างลุล่วง และมอบถวายพละกำลังส่วนหนึ่งของเจ้า นี่ไม่ใช่พระพรหรอกหรือ? บัดนี้ เจ้าสามารถดำรงชีวิตทุกวันเพื่อเป็นประจักษ์พยานให้แก่พระเจ้า และเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า การนี้ได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้า

3 พระเจ้าประทานโอกาสที่จะดำรงชีวิตในหนทางนี้และสละตัวพวกเจ้าเองเพื่อพระองค์แก่พวกเจ้า—นี่คือบางสิ่งที่เปี่ยมความหมาย เจ้าควรถนอมความล้ำค่าของโอกาสนี้ และรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจ การมีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้ในยุคนี้ ในสภาพแวดล้อมนี้ และภายใต้สภาพเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นโอกาสที่หาได้ยากอย่างยิ่ง! พระเจ้าทรงคัดสรรจากปวงมนุษยชาติอย่างรอบคอบระมัดระวัง และพระองค์ได้ทรงเลือกสรรเจ้าแล้ว นี่คือโอกาสของเจ้า นี่คือพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเจ้า พระพรนี้ยิ่งใหญ่กว่าพระพรที่วิสุทธิชนหลายยุคและหลายชั่วอายุคนได้รับเสียอีก!

ดัดแปลงจาก การสามัคคีธรรมของพระเจ้า

ก่อนหน้า: 598 เจ้าควรยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง

ถัดไป: 600 ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับเส้นทางที่มนุษย์เดิน

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีรู้จักความเป็นจริง

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริง กล่าวคือ พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์ล้วนสัมพันธ์กับชีวิตจริง...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger