91 พระราชกิจหลักในยุคสุดท้ายคือการมอบชีวิตแก่มนุษย์

Intro

ผลลัพธ์ของพระราชกิจในยุคสุดท้าย

นั้นสัมฤทธิ์ผลได้ผ่านทางพระวจนะ ทางพระวจนะ

Verse 1

พระวจนะพระเจ้าช่วยให้มนุษย์เข้าใจข้อล้ำลึก

และราชกิจพระเจ้าแต่เริ่มต้น 

จนสิ้นสุดประวัติศาสตร์

ทำให้มนุษย์มามีความรู้แจ้ง

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

และมารู้ข้อลึกลับที่ปิดผนึกยาวนานมาหลายร้อยปี

พระวจนะอธิบายงานของอัครสาวก

และผู้เผยพระวจนะ

และกฎเกณฑ์ยามที่พวกเขาดำเนินการ

พระวจนะทำให้คนรู้พระอุปนิสัยพระเจ้า

เช่นเดียวกับการกบฏและธาตุแท้คนของเราเอง

Chorus

ผลลัพธ์ของพระราชกิจในยุคสุดท้าย

นั้นสัมฤทธิ์ผลได้ผ่านทางพระวจนะ ทางพระวจนะ

Verse 2

โดยผ่านขั้นตอนทั้งหลายนี้

ของพระราชกิจและทุกวจนะ

มนุษย์จึงมารู้จักราชกิจของพระวิญญาณ

รู้จักราชกิจพระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์นี้เอง

ยิ่งกว่านั้นพระอุปนิสัยทั้งหมดของพระองค์

ความรู้ของเจ้าเกี่ยวกับพระราชกิจหกพันปี

ก็บรรลุผ่านวจนะเช่นกัน

การเข้าใจมโนคติเก่าของเจ้าจนละวางสำเร็จนั้น

มิใช่บรรลุผ่านวจนะเช่นกันหรือไร

Chorus

ผลลัพธ์ของพระราชกิจในยุคสุดท้าย

นั้นสัมฤทธิ์ผลได้ผ่านทางพระวจนะ ทางพระวจนะ

Verse 3

ในช่วงระยะก่อนหน้านี้ พระเยซูทรงการอัศจรรย์

แต่ไม่เป็นเช่นนั้นในระยะท้ายสุดนี้

ไม่ใช่ผ่านวจนะหรือไร

ที่ในที่สุดเจ้าจึงเข้าใจว่า

บัดนี้เหตุใดไม่เห็นมีหมายสำคัญ

พระวจนะที่พระเจ้าตรัส

ในช่วงระยะนี้นั้นเหนือกว่า

งานที่ผู้เผยพระวจนะและอัครสาวกทำไว้ในอดีต

แม้แต่คำพยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะ

ผลลัพธ์เหล่านั้นก็ไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้

Chorus

ผลลัพธ์ของพระราชกิจในยุคสุดท้าย

นั้นสัมฤทธิ์ผลได้ผ่านทางพระวจนะ ทางพระวจนะ

Outro

พระวจนะที่ตรัสในช่วงระยะนี้ 

มีคำพยากรณ์และความจริง

แต่โดยหลักนั้นทำหน้าที่เพื่อมอบชีวิตแก่มนุษย์

พระวจนะที่ตรัสในช่วงระยะนี้ 

มีคำพยากรณ์และความจริง

แต่โดยหลักนั้นทำหน้าที่เพื่อมอบชีวิตแก่มนุษย์

พระวจนะที่ตรัสในช่วงระยะนี้ 

มีคำพยากรณ์และความจริง

แต่โดยหลักนั้นทำหน้าที่เพื่อมอบชีวิตแก่มนุษย์

เพื่อมอบชีวิตแก่มนุษย์

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 90 พระวจนะของพระเจ้าคือสิทธิอำนาจและการพิพากษา

ถัดไป: 92 ในยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงสำเร็จลุล่วงทั้งหมดโดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เหตุใดจึงกล่าวกันว่าคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์

ตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุคสุดท้าย การเผยพระวจนะถึงการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้าโดยพื้นฐานแล้วได้รับการทำให้ลุล่วงแล้ว และผู้เชื่อเคร่งศาสนานับเป็นพันๆ กำลังหวังการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้าอย่างมีศรัทธาแรงกล้า อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน ฟ้าแลบจากทิศตะวันออกได้ให้คำพยานอย่างเปิดเผยว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาแล้ว—กล่าวคือ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ การจุติเป็นมนุษย์แห่งยุคสุดท้าย—และว่าพระองค์ได้ทรงกระทำพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระองค์แล้วโดยเริ่มต้นด้วยพระนิเวศของพระองค์ การปรากฏของฟ้าแลบจากทิศตะวันออก

บทที่ 11

ทุกบุคคลในหมู่มวลมนุษย์ควรยอมรับการพินิจพิเคราะห์แห่งวิญญาณของเรา ควรตรวจดูทุกคำพูดและทุกการกระทำของพวกเขาอย่างละเอียดถี่ถ้วน...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger