562 การรู้จักความคิดและมุมมองของเจ้าเองคือกุญแจสำคัญ

การรู้จักตัวพวกเราเองคือการรู้ว่ามีสิ่งใดในความคิดและทัศนคติของพวกเราที่ต่อต้านพระเจ้า ที่เข้ากันไม่ได้เลยกับความจริง และที่ไม่บรรจุความจริง  ตัวอย่างเช่น ความโอหัง ความคิดว่าตนเองชอบธรรม คำโกหก และเล่ห์ลวงของมนุษย์ เป็นแง่มุมภายในอุปนิสัยอันเสื่อมทรามที่ผู้คนรู้โดยง่าย  นอกจากนี้ ทุกคนครองความโอหังและความเต็มไปด้วยการหลอกลวง แม้ว่าจะมีระดับที่แตกต่างกันก็ตาม  อย่างไรก็ตาม ความคิดและทัศนคติของผู้คนไม่ง่ายที่จะรู้ สิ่งเหล่านนั้นไม่ง่ายดังเช่นการรู้จักอุปนิสัยของผู้คน  เหล่านี้คือสิ่งทั้งหลายที่หยั่งรากลึก  ดังนั้น เมื่อเจ้าได้สัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในพฤติกรรมและความประพฤติภายนอกของเจ้า ยังคงมีแง่มุมมากมายของการคิด มโนคติที่หลงผิด ทัศนคติ และการศึกษาวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของเจ้าที่เจ้าได้รับไว้ซึ่งต่อต้านพระเจ้า และซึ่งเจ้ายังไม่ได้พลิกแผ่นดินให้เจอ  เหล่านี้คือสิ่งทั้งหลายที่หยั่งรากลึกที่นำไปสู่ความเป็นปฏิปักษ์ของพวกเราต่อพระเจ้า

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, คนเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงก็ด้วยการตระหนักรู้ทรรศนะที่หลงผิดของตนเท่านั้น

ก่อนหน้า: 561 วิธีที่จะวิเคราะห์ธรรมชาติของเจ้า

ถัดไป: 563 หลักธรรมพื้นฐานเกี่ยวกับการแก้ไขธรรมชาติของคนเรา

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger