557 เจ้ารู้จักธรรมชาติของเจ้าเองหรือไม่?

Verse 1

หากเจ้าเป็นคนพูดจาแบบอ้อมค้อมวกวน

ดังนั้นเจ้าก็มีธรรมชาติอันวกวน

หากธรรมชาติเจ้าฉลาดแกมโกง

กลับกลอกในทุกๆ สิ่ง

เจ้าสามารถหลอกคนอื่นอย่างง่ายดาย


Chorus

ใครก็สามารถใช้วาจาและการกระทำของตน

เพื่อเป็นตัวแทนของโฉมหน้าที่จริงแท้ของพวกเขา

และโฉมหน้าแสดงธรรมชาติแท้จริงของคนๆ หนึ่ง


Verse 2

ด้วยธรรมชาติที่มุ่งร้าย วาจาเจ้าอาจน่าฟัง

แต่ความประพฤติเจ้าไม่อาจจะซ่อนเล่ห์มุ่งร้าย

หากธรรมชาติเจ้าเกียจคร้าน

เจ้ามีข้อแก้ตัวมากมาย

เชื่องช้าและไม่ระวัง เชี่ยวชาญการซ่อนความจริง


Chorus

ใครก็สามารถใช้วาจาและการกระทำของตน

เพื่อเป็นตัวแทนของโฉมหน้าที่จริงแท้ของพวกเขา

และโฉมหน้าแสดงธรรมชาติแท้จริงของคนๆ หนึ่ง


Bridge

หากธรรมชาติเจ้าเห็นอกเห็นใจ

วาจาเจ้านั้นจะสมเหตุสมผล

การกระทำของเจ้าจะเข้ากันกับความจริง

หากธรรมชาติเจ้านั้นจงรักภักดี

วาจาเจ้าจะต้องจริงใจอย่างแน่นอน

และการกระทำจะมีเหตุผลที่ดี

เป็นอิสระจากทุกๆ สิ่ง

ที่ทำให้นายของเจ้าไม่สบายใจ


Verse 3

ผู้มีธรรมชาติเปี่ยมตัณหาหรือผู้ที่โลภในเงินตรา

ในหัวใจย่อมเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้

เจ้าทำผิดอย่างไม่รู้ตัว และกระทำผิดศีลธรรม

ที่ผู้คนสะอิดสะเอียนและยากที่จะลืมเลือน


Chorus

ใครก็สามารถใช้วาจาและการกระทำของตน

เพื่อเป็นตัวแทนของโฉมหน้าที่จริงแท้ของพวกเขา

และโฉมหน้าแสดงธรรมชาติแท้จริงของคนๆ หนึ่ง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ปัญหาที่ร้ายแรงมาก: การทรยศ (1)

ก่อนหน้า: 556 มีเพียงบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามความจริงเท่านั้นที่สามารถได้รับการช่วยให้รอดโดยพระเจ้าได้

ถัดไป: 558 จงเข้าใจตัวเจ้าเองไปตามพระวจนะของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger