96 ผู้คนรู้จักพระเจ้าได้ดีขึ้นผ่านพระราชกิจแห่งพระวจนะ

Verse1

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงใช้พระวจนะ 

เพื่อทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมเป็นหลัก

พระองค์ไม่ทรงใช้ หมายสำคัญและความอัศจรรย์

เพื่อบีบคั้น หรือว่าเพื่อโน้มน้าวผู้คน

เพราะสิ่งเหล่านี้ 

ไม่สามารถเผยให้เห็นฤทธานุภาพพระเจ้า

Chorus

หากพระเจ้าแสดงเพียง หมายสำคัญ ความอัศจรรย์

คงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ความเป็นจริง

ของพระเจ้าเผยออกมา และทำให้มนุษย์เพียบพร้อม

Verse 2

พระเจ้าไม่ทรงทำให้มนุษย์เพียบพร้อม

โดยหมายสำคัญ อีกทั้งความอัศจรรย์

แต่ทรงใช้พระวจนะหล่อเลี้ยงดูแลมนุษย์

ให้มนุษย์เชื่อฟัง เรียนรู้พระเจ้า

นี่คือจุดมุ่งหมายพระกิจ พระวจนะ

Chorus

ทรงใช้หลากวิธี เช่นกระบวนการถลุง การจัดการ

การตัดแต่งหรือการจัดเตรียมพระวจนะ

พระเจ้าตรัสจากมุมมองแตกต่าง 

เพื่อให้มนุษย์เพียบพร้อม

และให้คนเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับพระกิจ 

พระปรีชาญาณ และความอัศจรรย์พระเจ้า

Verse3

พระกิจที่พระเจ้าทรงปฏิบัติวันนี้ เป็นกิจที่ทำได้จริง 

พระองค์คงไม่ทรงแสดงหมายสำคัญ 

และความอัศจรรย์ในขณะนี้

มิฉะนั้นกิจที่ทำได้จริง 

คงถูกทำให้สับสน ไร้ซึ่งระเบียบ

และพระองค์คงจะ 

ไม่สามารถทรงพระกิจใด ๆ ได้อีก

การเชื่อในพระเจ้าของมนุษย์นั้น จะแท้จริงหรือ

หากทรงตรัสว่าจะใช้พระคำ 

ทำให้มนุษย์เพียบพร้อม

แต่ก็ทรงแสดงหมายสำคัญ 

และความอัศจรรย์เช่นกัน

พระเจ้าจึงไม่ทรงทำเช่นนั้น

Chorus

สิ่งต่างๆ ทางศาสนานั้น มีมากเกินไปในมวลมนุษย์

พระเจ้าได้เสด็จมายังโลกในยุคสุดท้าย

เพื่อขับไล่มโนคติทางศาสนา 

สิ่งเหนือธรรมชาติของคน

ให้คนรู้ความเป็นจริงของพระองค์

พระองค์เสด็จมาเพื่อ 

ถอดพระฉายาของพระเจ้าองค์หนึ่ง

ซึ่งเป็นนามธรรม เพ้อฝัน และไม่มีจริงออกไป

ดังนั้นบัดนี้สิ่งเดียวซึ่งล้ำค่า

ก็คือการที่เจ้ามีความรู้ เกี่ยวกับความเป็นจริง

Outro

ในการเชื่อในพระเจ้าของมนุษย์ 

สิ่งที่มนุษย์ค้นหาคือความจริง

และสิ่งที่เสาะหาคือชีวิต 

หาใช่หมายสำคัญหรือการอัศจรรย์ใจ

สิ่งเหล่านี้ควรเป็นเป้าหมาย 

ของผู้เชื่อในพระเจ้าทุกคน

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 95 ความหมายที่จริงของพระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ถัดไป: 97 พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อพิชิตทั้งจักรวาลในยุคสุดท้าย

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เกิดขึ้นอย่างไร

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็เช่นเดียวกันกับคริสตจักรทั้งหลายของศาสนาคริสต์ได้มีขึ้นมาเนื่องจากพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็…...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger