789 เจ้าควรรู้จักพระเจ้าผ่านพระราชกิจของพระองค์

Verse 1

เมื่อพระเจ้าบังเกิดมาเป็นคน

คนสามัญผู้แบกรับพระราชกิจ

และพระบัญชาของพระเจ้า

มีความหมายว่า

พระองค์ทรงยอมรับพระราชกิจ

ความทุกข์ที่คนธรรมดาไม่อาจทนรับได้

ลำบากอุทิศตนเพื่อคน

พระองค์ทรงยอมแม้ถูกหยามเหยียด

นี่คือสิ่งที่ต้องแลกเพื่อช่วยเหลือคน

เพื่อไถ่บาปของมนุษย์ และบรรลุพระราชกิจ

นี่หมายถึงพระเจ้าไถ่บาป ให้คนพ้นจากกางเขน


Bridge 1

แลกด้วยเลือดและชีวิต

นี่คือราคาที่แสนแพง ไม่มีมนุษย์ผู้ใดจ่ายให้ได้

ด้วยเพราะพระองค์มีเนื้อแท้

มีสิ่งที่พระเจ้ามีและเป็น

พระองค์จึงสามารถแบก

พระราชกิจและความทรมาน

ไร้ซึ่งสิ่งทรงสร้างใด

จะทำได้เฉกเช่นดัง ที่พระองค์ทำ ที่พระองค์ทำ

นี่คือพระราชกิจพระเจ้า

ที่อยู่ในช่วงยุคพระคุณ

การแสดงออกแห่งพระอุปนิสัย


Verse 2

พระเจ้าบังเกิดเป็นคนอีกครั้ง ในยุคอาณาจักร

เฉกเช่นในครั้งแรกที่เคยเกิด

พระองค์ยังคงถ่ายทอดพระวจนะ

สิ่งที่พระองค์ทรงมีและเป็น

ทรงงานพระราชกิจอย่างสุดกำลัง

พระองค์นั้นทรงทนฝืนอด อดกลั้นทุก ๆ ทาง

กับความไม่เชื่อฟังและความเขลาของคน

พระองค์ทรงเปิดเผยอุปนิสัยเสมอมา

และทรงแสดงถึงน้ำพระทัยไปพร้อมกัน


Bridge 2

จากครั้งที่คนถูกสร้างขึ้นมา จวบจนวันนี้

พระอุปนิสัยและน้ำพระทัยของพระเจ้า

สิ่งที่พระองค์มีและที่พระองค์เป็น

ทรงเปิดเผยให้ทุกคนเสมอมา

พระองค์ไม่เคยคิดซ่อนเร้นใด ๆ เลย

ในความเป็นจริงนั้นคนไม่เคยสนใจ

ในสิ่งที่พระองค์ทำในน้ำพระทัย

และนี่คือเหตุผลที่แท้ว่าทำไม

คนไม่รู้อะไรมากนักเรื่องพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 1

ก่อนหน้า: 788 เหล่ามนุษย์ไม่มีความเข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้า

ถัดไป: 790 น้ำพระทัยของพระเจ้าเปิดกว้างต่อทุกคน

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger