783 การรู้จักพระเจ้าคือเกียรติสูงสุดสำหรับสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง

Verse 1

การนำความจริงไปปฏิบัติสำหรับพวกเจ้าช่างยากเย็น

ส่วนการรู้จักพระเจ้านั้นเป็นปัญหายิ่งกว่า

สำหรับมวลมนุษย์ก็เช่นกัน

บางคนอาจรู้จักพระเจ้าดีกว่า

แต่แทบไม่มีใครได้มาตรฐานสักคน


Verse 2

มนุษย์ไม่มีความเข้าใจความหมายของการรู้จักพระเจ้า

ทำไมถึงมีความจำเป็น หรือพวกเขาต้องไปถึงระดับใด

ช่างน่าสับสนสำหรับคน

ไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้

เพราะถึงวันนี้ ไม่มีใครสำเร็จการศึกษาราชกิจนี้


Chorus

ถ้าเจ้าสามารถเป็นพวกแรกที่ได้รู้จักพระเจ้า

นี่จะไม่เป็นเกียรติสูงสุดท่ามกลางสิ่งทรงสร้างหรือไร

จะมีไหม สิ่งทรงสร้างท่ามกลางมวลมนุษย์

ได้รับการเห็นชอบเพิ่มจากพระเจ้า

ได้รับการเห็นชอบเพิ่มจากพระเจ้า


Verse 3

เมื่อปริศนาแห่งราชกิจสามช่วงระยะ

ได้รับการทำให้คนได้รู้

กลุ่มคนมีพรสวรรค์ที่รู้จักพระเจ้าจะเริ่มการปรากฏกาย

พระเจ้าทรงหวังสิ่งนี้ ทรงราชกิจดังกล่าว

เพื่อจะได้เห็นคนมีพรสวรรค์เพิ่มขึ้นในเร็ววัน


Verse 4

พวกเขาจะเป็นผู้บุกเบิก

เป็นพยานพระราชกิจสามช่วงระยะ

พระเจ้าทรงหวังให้ผู้ไล่ตามเสาะหาแท้จริง

ได้รับพระพรนี้ของพระองค์

ไม่เคยมีพระราชกิจเช่นนี้ตั้งแต่ครั้งปฐมกาล

หรือในประวัติศาสตร์แห่งการพัฒนาของมวลมนุษย์


Chorus

ถ้าเจ้าสามารถเป็นพวกแรกที่ได้รู้จักพระเจ้า

นี่จะไม่เป็นเกียรติสูงสุดท่ามกลางสิ่งทรงสร้างหรือไร

จะมีไหม สิ่งทรงสร้างท่ามกลางมวลมนุษย์

ได้รับการเห็นชอบเพิ่มจากพระเจ้า


Bridge

นี่คือราชกิจของวันนี้และอนาคต

ราชกิจสุดท้ายและสูงสุดแห่งหกพันปี

วิธีที่จะเปิดเผยประเภทของมนุษย์

ราชกิจเช่นนี้นั้นไม่ง่าย แต่จะเก็บเกี่ยวผลตอบแทน

โดยไม่คำนึงถึงเพศสภาพ หรือสัญชาติของพวกเขา

ทุกคนที่สามารถที่จะได้รับความรู้เรื่องพระเจ้า

จะได้รับเกียรติอันสูงสุดของพระเจ้า

พวกเขาเท่านั้นจะครองพระสิทธิอำนาจ


Chorus

ถ้าเจ้าสามารถเป็นพวกแรกที่ได้รู้จักพระเจ้า

นี่จะไม่เป็นเกียรติสูงสุดท่ามกลางสิ่งทรงสร้างหรือไร

จะมีไหม สิ่งทรงสร้างท่ามกลางมวลมนุษย์

ได้รับการเห็นชอบเพิ่มจากพระเจ้า

ได้รับการเห็นชอบเพิ่มจากพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การรู้จักพระราชกิจของพระเจ้าทั้งสามช่วงระยะคือเส้นทางสู่การรู้จักพระเจ้า

ก่อนหน้า: 782 การที่จะรู้จักพระเจ้า เจ้าต้องรู้จักพระราชกิจสามช่วงระยะของพระองค์

ถัดไป: 784 มีเพียงโดยการรู้จักพระราชกิจของพระเจ้าเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถติดตามไปจนถึงปลายทาง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger