20 โฉมพระพักตร์ขององค์กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรรุ่งโรจน์เลยพ้นการเปรียบเทียบ

1 พระเจ้าทรงมีจุดเริ่มต้นใหม่บนแผ่นดินโลกและทรงได้รับการถวายพระเกียรติบนแผ่นดินโลก  เพราะฉากสุดท้ายที่งดงาม จึงช่วยไม่ได้ที่พระเจ้าจะทรงแสดงออกถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าในพระทัยของพระองค์ว่า “หัวใจของเราเต้น และภูเขากระโดดอย่างชื่นบานยินดี ห้วงน้ำเต้นรำด้วยความชื่นบานยินดี และคลื่นซัดสาดหน้าผาหิน ทั้งหมดเป็นไปตามจังหวะการเต้นของหัวใจของเรา”  พระเจ้าได้ทรงสำเร็จลุล่วงในสิ่งที่พระองค์ทรงวางแผนแล้ว นั่นได้รับการกำหนดพิจารณาไว้ล่วงหน้าโดยพระเจ้า และนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้ผู้คนได้รับประสบการณ์และมองเห็นนั่นเอง  

2 ความสำเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ของราชอาณาจักรนั้นงดงาม กษัตริย์ของราชอาณาจักรคือผู้ชนะโดยที่ไม่เคยได้ทรงมีร่องรอยของเนื้อหนังหรือพระโลหิตนับตั้งแต่พระเศียรถึงพระบาทของพระองค์ และทรงประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็นเทวสภาพทั้งหมดทั้งปวง  ทั้งพระกายของพระองค์เรืองรองด้วยพระสิริที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่เจือปนด้วยแนวคิดของมนุษย์โดยสิ้นเชิง ทั้งพระกายของพระองค์ตั้งแต่บนลงล่างปริ่มไปด้วยความชอบธรรมและกลิ่นไอแห่งสวรรค์ และกรุ่นไปด้วยกลิ่นหอมทรงเสน่ห์  เช่นเดียวกับผู้เป็นที่รักในพระธรรมเพลงสดุดี พระองค์ทรงงดงามกว่าวิสุทธิชนใดๆ ทั้งหมด ทรงสูงส่งกว่าวิสุทธิชนโบราณ พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างอันน่ายกย่องท่ามกลางผู้คนทั้งหมดและไม่อาจเปรียบเทียบได้กับมนุษย์  ผู้คนไม่เหมาะสมที่จะมองดูพระองค์โดยตรง  ไม่มีผู้ใดสามารถบรรลุโฉมพระพักตร์อันมีพระสิริของพระเจ้า การทรงปรากฏของพระเจ้า หรือพระฉายาของพระเจ้า

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การตีความความล้ำลึกต่างๆ แห่ง “พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล” บทที่ 12

ก่อนหน้า: 19 องค์กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรทรงได้รับชัยชนะ

ถัดไป: 21 ราชอาณาจักรของพระเจ้าได้รับการสถาปนาขึ้นท่ามกลางมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger