20 โฉมพระพักตร์ขององค์กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรรุ่งโรจน์เลยพ้นการเปรียบเทียบ

1 พระเจ้าทรงมีจุดเริ่มต้นใหม่บนแผ่นดินโลกและทรงได้รับการถวายพระเกียรติบนแผ่นดินโลก เพราะฉากสุดท้ายที่งดงาม จึงช่วยไม่ได้ที่พระเจ้าจะทรงแสดงออกถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าในพระทัยของพระองค์ว่า “หัวใจของเราเต้น และภูเขากระโดดอย่างชื่นบานยินดี ห้วงน้ำเต้นรำด้วยความชื่นบานยินดี และคลื่นซัดสาดหน้าผาหิน ทั้งหมดเป็นไปตามจังหวะการเต้นของหัวใจของเรา” พระเจ้าได้ทรงสำเร็จลุล่วงในสิ่งที่พระองค์ทรงวางแผนแล้ว นั่นได้รับการกำหนดพิจารณาไว้ล่วงหน้าโดยพระเจ้า และนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้ผู้คนได้รับประสบการณ์และมองเห็นนั่นเอง

2 ความสำเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ของราชอาณาจักรนั้นงดงาม กษัตริย์ของราชอาณาจักรคือผู้ชนะโดยที่ไม่เคยได้ทรงมีร่องรอยของเนื้อหนังหรือพระโลหิตนับตั้งแต่พระเศียรถึงพระบาทของพระองค์ และทรงประกอบด้วยองค์ประกอบที่เป็นเทวสภาพทั้งหมดทั้งปวง ทั้งพระกายของพระองค์เรืองรองด้วยพระสิริที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่เจือปนด้วยแนวคิดของมนุษย์โดยสิ้นเชิง ทั้งพระกายของพระองค์ตั้งแต่บนลงล่างปริ่มไปด้วยความชอบธรรมและกลิ่นไอแห่งสวรรค์ และกรุ่นไปด้วยกลิ่นหอมทรงเสน่ห์ เช่นเดียวกับผู้เป็นที่รักในพระธรรมเพลงสดุดี พระองค์ทรงงดงามกว่าวิสุทธิชนใดๆ ทั้งหมด ทรงสูงส่งกว่าวิสุทธิชนโบราณ พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างอันน่ายกย่องท่ามกลางผู้คนทั้งหมดและไม่อาจเปรียบเทียบได้กับมนุษย์ ผู้คนไม่เหมาะสมที่จะมองดูพระองค์โดยตรง ไม่มีผู้ใดสามารถบรรลุโฉมพระพักตร์อันมีพระสิริของพระเจ้า การทรงปรากฏของพระเจ้า หรือพระฉายาของพระเจ้า

ดัดแปลงจาก “บทที่ 12” ของ การตีความความล้ำลึกต่างๆ แห่งพระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 19 กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรทรงได้รับชัยชนะ

ถัดไป: 21 ราชอาณาจักรของพระเจ้าสถาปนาขึ้นท่ามกลางพวกมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เจ้ารู้หรือไม่ว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางมวลมนุษย์?

ยุคเก่าได้ผ่านไป และยุคใหม่ได้มาถึงแล้ว ปีแล้วปีเล่า วันแล้ววันเล่า พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจไปมากมาย พระองค์เสด็จเข้ามาสู่โลก...

เจ้าควรละวางพรเกี่ยวกับสถานะลงและทำความเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าในการนำพาความรอดมาสู่มนุษย์

จากมุมมองของมนุษย์ การทำให้พงศ์พันธุ์ของโมอับได้รับการทำให้ครบบริบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger