77 การพิพากษาของพระเจ้าเปิดเผยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระองค์

Verse 1

พระวจนะที่พระเจ้าตรัสในวันนี้

เพื่อทรงพิพากษาบาปและความไม่ชอบธรรมของคน

และเพื่อทรงสาปแช่งความไม่เชื่อฟังของผู้คน

และตีสอนการหลอกลวง การคดโกงของผู้คน

หากว่าสิ่งที่พวกเขาพูด พวกเขาทำ

ไม่ลงรอยกับน้ำพระทัย จะทรงพิพากษาทุกคน

จะทรงประณามการต่อต้านว่าเป็นบาป

นี่คืองานที่เผยความบริสุทธิ์ทั้งหมดของพระองค์


Verse 2

พระวจนะที่พระเจ้าตรัส

นั้นเป็นไปตามหลักการพิพากษา

โดยการสาปแช่ง การกบฏ

เปิดโปงความอัปลักษ์ของผู้คน

และพิพากษาความไม่ชอบธรรมของคน

ทรงแสดงถึงพระอุปนิสัยอันชอบธรรม

ทรงบริสุทธิ์ก็คือทรงชอบธรรม

พระเจ้าตรัสและทรงงานการพิพากษา พิชิตชัย

ไปตามอุปนิสัยเสื่อมทรามของพวกเจ้าเอง


Pre-chorus 1

งานนี้เท่านั้นที่สัมพันธ์ชีวิตจริง

ทำให้ความบริสุทธิ์ของพระเจ้ามองเห็นได้ชัดเจน


Chorus

เพราะการพิพากษาเหล่านี้

พวกเจ้าสามารถเห็นได้ว่า

พระเจ้าทรงชอบธรรมและบริสุทธิ์

ทรงชอบธรรมและบริสุทธิ์

จึงได้ทรงพิพากษาพวกเจ้า

และทรงนำพระพิโรธมาสู่พวกเจ้า


Verse 3

พระองค์ทรงสามารถเผยความชอบธรรม

เมื่อทรงเห็นว่ามนุษย์กบฏอย่างไร

ทรงสามารถเปิดเผยความบริสุทธิ์

เมื่อทรงเห็นความโสมมของมนุษย์ทั้งมวล

นั่นเพียงพอที่จะแสดงว่าทรงบริสุทธิ์

ไม่มีมลทินใดแม้แต่เพียงนิดเดียว

ว่าทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เองผู้บริสุทธิ์

แต่ดำรงพระชนม์ชีพในดินแดนโสมม


Verse 4

หากพระองค์ทรงเป็นคนทั่ว ๆ ไป

ที่คลุกคลีแปดเปื้อนไปพร้อมคนมากมาย

หากทรงไม่ชอบธรรมหรือว่าทรงไม่มี

สิ่งอันใดเลยที่เป็นความบริสุทธิ์

ก็จะทรงไร้ซึ่งคุณสมบัติ

ที่จะพิพากษาความไม่ชอบธรรมคนโสมม

อีกทั้งจะทรงไร้คุณสมบัติ

เป็นผู้พิพากษาของมวลมนุษย์ทั้งปวง


Pre-chorus 2

ใครสักคนที่แสนจะโสมม

จะพิพากษาคนที่โสมมพอกันได้อย่างไร


Chorus

เพราะการพิพากษาเหล่านี้

พวกเจ้าสามารถเห็นได้ว่า

พระเจ้าทรงชอบธรรมและบริสุทธิ์

ทรงชอบธรรมและบริสุทธิ์

จึงได้ทรงพิพากษาพวกเจ้า

และทรงนำพระพิโรธมาสู่พวกเจ้า


Outro

มีเพียงหนึ่งเดียวที่มีสิทธิ์จะ

พิพากษาคนคือพระเจ้าผู้บริสุทธิ์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, วิธีที่ขั้นตอนที่สองของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยสัมฤทธิ์ผล

ก่อนหน้า: 76 พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้ายเพื่อพิพากษาเหล่ามวลมนุษย์

ถัดไป: 78 การได้มองดูพระฉายาของบุตรมนุษย์ในการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger