81 การพิพากษาของยุคสุดท้ายคือพระราชกิจเพื่อยุติยุคนั้น

Verse 1

ยุคสุดท้ายนั้นไม่เหมือนยุคพระคุณและพระบัญญัติ

มันเป็นงานที่ทำนอกอิสราเอลและในหมู่คนต่างชาติ

เป็นการพิชิตชัยพวกเขาต่อหน้าพระบัลลังก์

เพื่อพระสิริจะแผ่ไปทั่วจักรวาล

สรรพสิ่งบนโลกได้ส่งต่อพระสิริ

ให้ทุกชนชาติ และจากรุ่นสู่รุ่น

เพื่อทุกสรรพสิ่งบนสวรรค์และโลก

จะได้เห็นพระสิริบนโลกนี้


Chorus

ราชกิจยุคสุดท้ายนั้นคือการพิชิตชัย

ยุคสุดท้ายคือจุดสิ้นสุดยุคทั้งมวล

ปิดฉากแผนบริหารและจัดการหกพันปีของพระเจ้า

ยุติความทรมานของมนุษย์อันแสนยาวนานบนโลก


Verse 2

ราชกิจยุคสุดท้ายไม่ใช่การนำทางมนุษย์

หรือนำพาทุกคนเข้าสู่ยุคใหม่

หากชีวิตมนุษย์ก้าวไป นั่นจะไม่มีความหมาย

ต่อแผนบริหารจัดการหรือการดำรงอยู่ของผู้คน

พระราชกิจพระเจ้าจะคงอยู่หกพันปี

การควบคุมของมารร้ายก็เช่นกัน


Chorus

ราชกิจยุคสุดท้ายนั้นคือการพิชิตชัย

ยุคสุดท้ายคือจุดสิ้นสุดยุคทั้งมวล

ปิดฉากแผนบริหารและจัดการหกพันปีของพระเจ้า

ยุติความทรมานของมนุษย์อันแสนยาวนานบนโลก


Bridge

เวลาหมดลง พระเจ้าจะกำราบซาตาน

จะทรงทวงคืนพระสิริและวิญญาณที่เป็นของพระองค์

วิญญาณที่เจ็บปวดจะได้พ้นทุกข์ทรมาน

จะเป็นบทสรุปราชกิจบนโลก


Verse 3

พระเจ้าจะไม่ทรงเป็นมนุษย์อีกต่อไป

พระวิญญาณจะไม่ทรงงานบนโลกเช่นกัน

พระองค์จะทำสิ่งเดียว คือสร้างมนุษย์ขึ้นใหม่

มวลมนุษย์ที่บริสุทธิ์และเมืองที่สัตย์ซื่อบนโลก


Chorus

ราชกิจยุคสุดท้ายนั้นคือการพิชิตชัย

ยุคสุดท้ายคือจุดสิ้นสุดยุคทั้งมวล

ปิดฉากแผนบริหารและจัดการหกพันปีของพระเจ้า

ยุติความทรมานของมนุษย์อันแสนยาวนาน

บนโลก บนโลก บนโลก บนโลก


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ไม่มีใครที่มีเนื้อหนังสามารถหลีกหนีวันแห่งพระพิโรธได้

ก่อนหน้า: 80 ผลสืบเนื่องของการหลบเลี่ยงการพิพากษา

ถัดไป: 82 เส้นทางเดียวของมนุษยชาติที่จะเข้าสู่การหยุดพัก

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger