75 การตัดสินของพระวจนะนั้นมีเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

Verse 1

แม้พระเจ้าตรัสแก่เจ้าไว้มากมาย

เรื่องการตีสอน และการตัดสิน

แต่เจ้ายังไม่ถูกทำเช่นนั้น

ใช่ ยังไม่ถูกทำเช่นนั้นจริง


Verse 2

ทรงมาเพื่อทำกิจ และตรัสพระคำ

แม้พระคำอาจเข้มงวด

แต่ก็ตรัสเพื่อการตัดสิน

ความเสื่อมทรามของเจ้า ความดื้อรั้น ขบถ


Verse 3

เหตุผลที่พระเจ้าทำเช่นนี้

ไม่ใช่เพื่อทำร้ายคน

แต่เพื่อช่วยคนจากแดนของซาตาน

พระคำอันเข้มงวดช่วยให้สัมฤทธิ์ผล


Pre-chorus 1

มีเพียงพระราชกิจเช่นนี้

ช่วยคนได้รู้จักตน

ช่วยพวกเขาให้หลุดพ้น จากอุปนิสัยอันขบถได้


Chorus

แม้พระคำอาจเข้มงวด

แต่ก็ตรัสออกมาเพื่อความรอดของคน

เพราะพระองค์เพียงตรัสพระคำ

หาได้ลงทัณฑ์เนื้อหนังคน

พระคำช่วยให้คนอยู่ในแสงสว่าง

รู้ว่ามีแสงสว่างที่ช่างล้ำค่า

รู้ว่าพระคำนั้นให้คุณ

และรู้ว่าพระเจ้านั้นคือความรอด


Verse 4

งานพระคำนั้นความหมายยิ่งใหญ่

คนจะได้รู้ความจริง นำไปปฎิบัติ

ไปปรับอุปนิสัยได้สำเร็จ

รู้จักตน และพระราชกิจ


Verse 5

มีเพียงพระคำในพระราชกิจ

ที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างพระเจ้า และมนุษย์

เพียงพระคำไขความจริงได้


Verse 6

นี่คือวิธีพิชิตคนที่ดีที่สุด

นอกเหนือจากการตรัสพระคำ

ไม่มีสิ่งใดช่วยให้คนรู้จัก

ความจริง และกิจทั้งหมดของพระเจ้า


Pre-chorus 2

พระเจ้าตรัสในช่วงท้ายพระราชกิจ

เผยความจริงที่คนไม่รู้ ความลึกลับ

ให้คนพบทางแท้จริง และชีวิต

สมดังน้ำพระทัยของพระเจ้า


Chorus

แม้พระคำอาจเข้มงวด

แต่ก็ตรัสออกมาเพื่อความรอดของคน

เพราะพระองค์เพียงตรัสพระคำ

หาได้ลงทัณฑ์เนื้อหนังคน

พระคำช่วยให้คนอยู่ในแสงสว่าง

รู้ว่ามีแสงสว่างที่ช่างล้ำค่า

รู้ว่าพระคำนั้นให้คุณ

และรู้ว่าพระเจ้านั้นคือความรอด


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าควรละวางพรเกี่ยวกับสถานะลงและทำความเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าในการนำพาความรอดมาสู่มนุษย์

ก่อนหน้า: 74 การพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้าคือการที่จะช่วยมนุษย์ให้รอด

ถัดไป: 76 พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้ายเพื่อพิพากษาเหล่ามวลมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger