56 พระราชกิจการพิพากษาเป็นไปเพื่อชำระล้างความเสื่อมทรามของมนุษย์

Verse 1

ก่อนคนได้รับการไถ่นั้น

พิษของซาตานมากมายได้ถูกปลูกฝังในตัวคน

ผ่านหลายพันปี

คนถูกทำให้มีมลทินจนเขามีธรรมชาติ

ที่ต่อต้านพระเจ้า

เมื่อได้รับการไถ่จึงเป็นเพียงแค่การไถ่บาป

ที่คนได้ถูกซื้อคืนด้วยราคาแสนแพง

แต่พิษที่แผ่ซ่านอยู่ในธรรมชาติคน

ยังไม่ถูกกำจัดไป

คนนั้นช่างมีมลทินและต้องเปลี่ยนแปลง

ก่อนจะกลายเป็นผู้มีค่าพอจะรับใช้พระเจ้า


Chorus

ด้วยราชกิจการพิพากษาและตีสอน

คนจะได้รู้โดยสมบูรณ์

ถึงธาตุแท้โสมมและความเสื่อมทราม

ที่มีอยู่ในตัวเขาเอง

คนเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างครบถ้วน

กลายเป็นบริสุทธิ์ได้

เช่นนี้คนสามารถมีคุณสมบัติ

มาอยู่เบื้องหน้าบัลลังก์พระเจ้า บัลลังก์พระเจ้า


Verse 2

ผ่านราชกิจวันนี้

ของการพิพากษาและตีสอน

อีกทั้งกระบวนการถลุง

คนสามารถเปลี่ยนแปลง

ชำระล้างความเสื่อมทรามทั้งหมด

ได้รับการทำให้บริสุทธิ์

ราชกิจช่วงระยะปัจจุบัน

เป็นมากกว่าช่วยให้รอด เป็นการทำให้บริสุทธิ์

และเป็นราชกิจพิชิตชัย

ช่วงระยะสองของราชกิจช่วยให้รอด

ซึ่งพระเจ้าได้รับมนุษย์ไว้

ผ่านถลุง พิพากษา และเปิดเผยโดยพระวจนะ

ความไม่บริสุทธิ์ ความหลงผิด

แรงจูงใจ ความทะเยอทะยาน

ในหัวใจคนจึงถูกเผยสมบูรณ์


Chorus

ด้วยราชกิจการพิพากษาและตีสอน

คนจะได้รู้โดยสมบูรณ์

ถึงธาตุแท้โสมมและความเสื่อมทราม

ที่มีอยู่ในตัวเขาเอง

คนเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างครบถ้วน

กลายเป็นบริสุทธิ์ได้

เช่นนี้คนสามารถมีคุณสมบัติ

มาอยู่เบื้องหน้าบัลลังก์พระเจ้า บัลลังก์พระเจ้า


Verse 3

การไถ่ที่คนได้รับ

บาปที่ได้รับการอภัย คิดได้เพียงว่า

พระเจ้านั้นไม่ทรงจดจำ

แต่มนุษย์อยู่ในเนื้อหนัง ยังติดกับในบาป

เขาจึงยังทำบาปต่อ

ครั้งแล้วครั้งเล่า

คนจะเผยอุปนิสัยเสื่อมทราม

เยี่ยงซาตานของเขาเอง

มนุษย์ส่วนใหญ่มักทำบาปกัน

ในช่วงเวลากลางวัน

เพียงเพื่อสารภาพยามค่ำ


Bridge

ถึงแม้เครื่องบูชาลบล้างบาป

ได้ผลกับคนเสมอ

มันไม่มีวันช่วยคนให้รอดจากบาปทั้งปวง

การช่วยให้รอดจึงเสร็จสิ้นเพียงครึ่งเดียว

เพราะมนุษย์ยังคงเสื่อมทราม


Chorus

ด้วยราชกิจการพิพากษาและตีสอน

คนจะได้รู้โดยสมบูรณ์

ถึงธาตุแท้โสมมและความเสื่อมทราม

ที่มีอยู่ในตัวเขาเอง

คนเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างครบถ้วน

กลายเป็นบริสุทธิ์ได้

เช่นนี้คนสามารถมีคุณสมบัติ

มาอยู่เบื้องหน้าบัลลังก์พระเจ้า บัลลังก์พระเจ้า


Outro

มันยากที่คนจะตระหนักรู้บาปตน

ไม่อาจเห็นธรรมชาติตนที่ฝังอยู่

คนต้องพึ่งพาการพิพากษาโดยพระวจนะ

จึงจะสัมฤทธิ์ผลนี้ได้สำเร็จ

ต้องเป็นเช่นนี้ คนจึงสามารถเปลี่ยน

จากจุดนี้ไปได้


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ (4)

ก่อนหน้า: 55 พระเจ้าทรงพิพากษาและทรงชำระล้างมนุษย์ด้วยพระวจนะในยุคสุดท้าย

ถัดไป: 57 จงยอมรับการตัดสินของพระคริสต์ในยุคสุดท้ายเพื่อได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger