744 ข้อพิสูจน์ชัยชนะของโยบเหนือซาตาน

Verse 1

นี่คือการเชื่อฟังของโยบต่อพระเจ้า

โดยกล่าวว่า "ข้ามาตัวเปล่า ก็จะไปตัวเปล่า"

คำพูดเขายืนยันว่าเขาชนะซาตาน

เขาพูดด้วยว่า "พระยาห์เวห์ประทาน

และพระยาห์เวห์ได้ทรงพรากเอาไป

โอ้พระยาห์เวห์ ขอสาธุการพระนามพระองค์"


Verse 2

วาจาของโยบยืนยันว่าพระเจ้า

ทรงสังเกตส่วนลึกในใจทุกคน

ทอดพระเนตรภายในจิตใจคน

คำพูดโยบยืนยันว่าทรงคิดไม่ผิดที่ทรงรับรองโยบ

ว่ามนุษย์ผู้นี้ที่พระเจ้าทรงรับรองนั้นชอบธรรม


Chorus

พระยาห์เวห์ประทาน และพระยาห์เวห์ก็ทรงพรากไป

โอ้พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ ขอสาธุการพระนาม

เหล่านี้คือคำพยานของโยบต่อพระเจ้าซึ่งพูดมา

"พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ นมัสการพระนาม พระนาม"


Verse 3

เหล่านั้นเป็นคำธรรมดาที่ซาตานหวั่น

มันอับอายจนเสียขวัญหนีเตลิด

ถูกพันธนาการจนไร้หนทาง

คำโยบทำซาตานรู้สึกถึงพลัง

ความน่าอัศจรรย์ของกิจการพระเจ้า

กิจการมหัศจรรย์ของพระยาห์เวห์พระเจ้า


Chorus

พระยาห์เวห์ประทาน และพระยาห์เวห์ก็ทรงพรากไป

โอ้พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ ขอสาธุการพระนาม

เหล่านี้คือคำพยานของโยบต่อพระเจ้าซึ่งพูดมา

"พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ นมัสการพระนาม"


Bridge

คำพูดโยบทำให้ซาตานเห็นถึงแรงดึงดูดของคน

ที่หัวใจถูกชี้นำโดยหนทางแห่งพระเจ้า

ทำให้ซาตานเห็นพลังชีวิตที่ทรงพลัง

จากมนุษย์ตัวเล็กๆ ที่ไม่สำคัญ

ซึ่งยึดมั่นในการหลบเลี่ยงความชั่ว และยำเกรงพระเจ้า

หลบเลี่ยงความชั่วและยำเกรงพระเจ้า


Chorus

พระยาห์เวห์ประทาน และพระยาห์เวห์ก็ทรงพรากไป

โอ้พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ ขอสาธุการพระนาม

เหล่านี้คือคำพยานของโยบต่อพระเจ้าซึ่งพูดมา

"พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ นมัสการพระนาม พระนาม"


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2

ก่อนหน้า: 743 มีเพียงบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าเท่านั้นที่ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

ถัดไป: 745 คำพยานของโยบทำให้ซาตานปราชัย

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger