750 เหตุผลที่โยบได้รับการเห็นชอบจากพระเจ้า

Verse 1

โยบไม่ได้เห็นพระพักตร์พระเจ้า

หรือว่าได้ยินพระวจนะ

และยิ่งไม่ได้รับประสบการณ์พระราชกิจเป็นการส่วนตัว

แต่ความยำเกรงพระเจ้า

คำพยานตลอดการทดสอบของเขา

คนเห็นชื่นชม อิจฉากันทุกคน และได้คำชมจากพระเจ้า


Verse 2

เขานั้นเป็นคนธรรมดา ชีวิตไม่ได้ยิ่งใหญ่

ทำงานกลางวัน พักกลางคืน ชีวิตเหมือนคนทั่วไป

ชีวิตโยบนั้นไม่เหมือนใครเพราะความเข้าใจเชิงลึก

ในหนทางพระเจ้า และฤทธานุภาพที่ไม่มีใครเข้าใจได้


Chorus

เหตุผลแรกที่โยบได้รับสิ่งเหล่านี้

เกินกว่าคนธรรมดา

คือหัวใจบริสุทธิ์เป็นของพระเจ้า

ได้รับการนำโดยพระผู้สร้าง

เหตุผลต่อมาคือไล่ตามเสาะหา

ในการจะเป็นคนที่ดีเลิศ

หลบเลี่ยงความชั่ว มีรักของพระเจ้า

และทำตามน้ำพระทัยแห่งสวรรค์


Verse 3

ไม่ใช่คนแสนฉลาด แข็งแรง ชีวิตแกร่งกว่าใคร

โยบไม่มีทักษะพิเศษที่ไม่ปรากฏ แต่ในตัวเขานั้นมี

ความรักในความยุติธรรม มีจิตใจดี และซื่อสัตย์

ความรักในความชอบธรรมที่ไม่อาจพบในคนส่วนมาก


Bridge

โยบแยกแยะได้ระหว่างเกลียดและรัก

มีใจเด็ดเดี่ยวและไม่ย่นย่อ มีใจเป็นธรรม

พิถีพิถันรายละเอียดในการคิดของตน


Verse 4

ในชีวิตโยบจึงเห็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

เห็นความมหัศจรรย์ที่ทรงบรรลุ

ความยิ่งใหญ่ ความชอบธรรม

เขาเห็นพระคุณของพระเจ้าที่ทรงอารักขาคน

อีกทั้งมองเห็นความทรงพระเกียรติ

และสิทธิอำนาจสูงสุด


Chorus

เหตุผลแรกที่โยบได้รับสิ่งเหล่านี้

เกินกว่าคนธรรมดา

คือหัวใจบริสุทธิ์เป็นของพระเจ้า

ได้รับการนำโดยพระผู้สร้าง

เหตุผลต่อมาคือไล่ตามเสาะหา

ในการจะเป็นคนที่ดีเลิศ

หลบเลี่ยงความชั่ว มีรักของพระเจ้า

และทำตามน้ำพระทัยแห่งสวรรค์


Outro

ถ้าผู้คนมีความเป็นมนุษย์ ไล่ตามเสาะหาเหมือนเขา

พวกเขาสามารถได้รับการตระหนักรู้เช่นโยบ

รวมถึงความเข้าใจ ความรู้ที่โยบมี

เกี่ยวกับอธิปไตยเหนือทุกสรรพสิ่งของพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2

ก่อนหน้า: 749 ท่าทีของโยบต่อพระพรของพระเจ้า

ถัดไป: 751 โยบใช้หมดทั้งชีวิตของเขาในการเสาะแสวงที่จะรู้จักพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger