637 โลกนี้คือสถานพักพิงของเจ้าหรือ?

Intro

พวกที่ใช้ชีวิตนอกพระวจนะ

หลบหนีความทุกข์แห่งบททดสอบ

พวกเขาเพียงล่องลอยผ่านโลกไป

ดั่งใบไม้ร่วง ปลิวในสายลม


Verse 1

สะบัดไปตรงนี้ สะบัดไปตรงนั้น

ไม่เคยมีที่ที่จะพักหยุด

ไม่มีพระวจนะมาปลอบประโลมใจ

พวกเขาเป็นวณิพกอยู่ข้างทาง

นอกราชอาณาจักรแห่งสวรรค์

พวกเขาเร่ร่อนไปที่ต่างๆ

แม้การตีสอนและการถลุงของพระเจ้านั้น

ไม่ติดตามพวกเขาไป


Chorus

เจ้าแน่ใจได้หรือไม่ว่าโลกเป็นที่พักของเจ้า

เจ้ายิ้มอย่างสบายในโลกได้หรือไร

หากเจ้าเลี่ยงการตีสอนของพระเจ้า

เจ้าสามารถใช้ความสุขใจชั่วขณะ

มาปิดบังความรู้สึกว่างเปล่าในหัวใจเจ้า

ที่ไม่อาจปิดบังได้หรือไร

เจ้าหลอกได้ทุกคนในครอบครัวเจ้า

แต่เจ้าไม่อาจหลอกพระเจ้าได้


Verse 2

เพราะความเชื่อของเจ้าอ่อนแอเกินไป

เจ้าไม่เห็นความสุขใจที่ชีวิตเสนอให้ได้

พระเจ้าทรงเร่งเร้าเจ้าให้จริงใจ

และใช้เวลาครึ่งชีวิตเพื่อพระองค์

นั่นดีกว่าใช้ทั้งชีวิตของเจ้า

ในความธรรมดาสามัญในงานหนักเพื่อเนื้อหนัง

ทนความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดทั้งปวง

ที่มนุษย์แทบทนไม่ได้


Chorus

เจ้าแน่ใจได้หรือไม่ว่าโลกเป็นที่พักของเจ้า

เจ้ายิ้มอย่างสบายในโลกได้หรือไร

หากเจ้าเลี่ยงการตีสอนของพระเจ้า

เจ้าสามารถใช้ความสุขใจชั่วขณะ

มาปิดบังความรู้สึกว่างเปล่าในหัวใจเจ้า

ที่ไม่อาจปิดบังได้หรือไร

เจ้าหลอกได้ทุกคนในครอบครัวเจ้า

แต่เจ้าไม่อาจหลอกพระเจ้าได้


Bridge

มีจุดประสงค์อันใดในการรักตนเองมากมาย

และหนีจากการตีสอนของพระเจ้า

มีจุดประสงค์อันใดในการเลี่ยงการตีสอนชั่วขณะ

เก็บเกี่ยวความอายการลงโทษตลอดไป


Chorus

เจ้าแน่ใจได้หรือไม่ว่าโลกเป็นที่พักของเจ้า

เจ้ายิ้มอย่างสบายในโลกได้หรือไร

หากเจ้าเลี่ยงการตีสอนของพระเจ้า

เจ้าสามารถใช้ความสุขใจชั่วขณะ

มาปิดบังความรู้สึกว่างเปล่าในหัวใจเจ้า

ที่ไม่อาจปิดบังได้หรือไร

เจ้าหลอกได้ทุกคนในครอบครัวเจ้า

แต่เจ้าไม่อาจหลอกพระเจ้าได้


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การเป็นมนุษย์ที่แท้จริงหมายถึงอะไร

ก่อนหน้า: 636 เจ้าได้รับการตีสอนและการพิพากษาหรือยัง?

ถัดไป: 638 อะไรจะเกิดขึ้นหากเจ้าหลบหนีการพิพากษาของพระเจ้า?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger