307 นี่คือความเชื่อของพวกเจ้าหรือ?

Verse 1

ไยเจ้าไม่เคารพพระเจ้า หากเชื่อใน

การดำรงอยู่ของพระองค์

ไยเจ้าไม่ยำเกรงพระองค์

หากในหัวใจเจ้ายังคงเชื่อ

พระคริสต์คือพระเจ้าในรูปมนุษย์

เป็นข้อเท็จจริงที่เจ้ายอมรับได้

ฉะนั้นไยเจ้าจึงเหยียดหยัน และไม่เคารพพระองค์


Pre-chorus

นี่คือความเชื่อพวกเจ้าใช่ไหม

พวกเจ้ามีแต่ความไม่เชื่อในทุกนาที


Chorus

นี่แปลว่าทุกช่วงเวลา

พวกเจ้าเสี่ยงทรยศต่อพระคริสต์

เพราะเลือดในกายพวกเจ้า

สงสัยพระเจ้าในรูปมนุษย์

จึงตรัสว่ารอยเท้าพวกเจ้าในความเชื่อไม่เป็นจริง

ว่าพวกเจ้าก้าวไม่มั่นคงบนเส้นทางเชื่อในพระเจ้า

ว่าพวกเจ้าก้าวไม่มั่นคงบนเส้นทางเชื่อในพระเจ้า


Verse 2

ไยเจ้าสอดแนมพระคริสต์ และกล้าตัดสินพระองค์

ไฉนไม่นบนอบต่อแผนพระองค์และติดตามพระวจนะ

ไยจึงบีบคั้นและขโมยเครื่องบูชา

ไยเจ้าจึงพูดแทนพระคริสต์

ไยพูดหมิ่นพระคริสต์ลับหลังพระองค์

ไยตัดสินพระวจนะ และราชกิจ


Pre-chorus

นี่คือความเชื่อพวกเจ้าใช่ไหม

พวกเจ้ามีแต่ความไม่เชื่อในทุกนาที


Chorus

นี่แปลว่าทุกช่วงเวลา

พวกเจ้าเสี่ยงทรยศต่อพระคริสต์

เพราะเลือดในกายพวกเจ้า

สงสัยพระเจ้าในรูปมนุษย์

จึงตรัสว่ารอยเท้าพวกเจ้าในความเชื่อไม่เป็นจริง

ว่าพวกเจ้าก้าวไม่มั่นคงบนเส้นทางเชื่อในพระเจ้า

ว่าพวกเจ้าก้าวไม่มั่นคงบนเส้นทางเชื่อในพระเจ้า


Bridge

วิถีและวาจาพวกเจ้า เป้าหมายและแรงจูงใจ

เผยว่าพวกเจ้านั้นไม่เชื่อในพระคริสต์

เช่นเดียวกับแววตาพวกเจ้า

และตัวพวกเจ้าทุกคนซึ่งมีแต่

ความไม่เชื่อในทุกๆ นาที


Chorus

นี่แปลว่าทุกช่วงเวลา

พวกเจ้าเสี่ยงทรยศต่อพระคริสต์

เพราะเลือดในกายพวกเจ้า

สงสัยพระเจ้าในรูปมนุษย์

จึงตรัสว่ารอยเท้าพวกเจ้าในความเชื่อไม่เป็นจริง

ว่าพวกเจ้าก้าวไม่มั่นคงบนเส้นทางเชื่อในพระเจ้า

ว่าพวกเจ้าก้าวไม่มั่นคงบนเส้นทางเชื่อในพระเจ้า

มีความเชื่อแค่เพียงครึ่งใจ

มีความเชื่อแค่เพียงครึ่งใจ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าที่แท้จริงหรือไม่?

ก่อนหน้า: 306 มวลมนุษย์ซึ่งเสื่อมทรามไม่ควรค่าที่จะเห็นพระคริสต์

ถัดไป: 308 ความเชื่อที่แท้จริงของพวกเจ้าอยู่ที่ใด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger