227 พระคัมภีร์ทั้งหมดได้รับการดลใจจากพระเจ้าหรือ

Intro

คนวันนี้คิดว่าพระคัมภีร์คือพระเจ้า

เชื่อว่าถ้อยคำในพระคัมภีร์ทั้งหมด

เพียงเท่านั้นที่เป็นพระคำ 

และทั้งหมดนั้นพระเจ้าได้ตรัสไว้

Verse 1

ผู้ที่เชื่อในพระเจ้ากระทั่งคิด 

ว่าแม้ผู้คนนั้นเขียน พันธสัญญาใหม่และเดิม

พวกเขาได้การดลใจจากพระเจ้า

และบันทึกพระคำพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

นี่คือความเข้าใจของมนุษย์ที่พลาดไป

กับความเป็นจริงที่มันไม่สอดคล้อง

ความจริง นอกเหนือหนังสือการเผยพระคำ

พันธสัญญาเดิมส่วนใหญ่ คือบันทึกประวัติศาสตร์

Pre-chorus 1

จดหมายฝากพันธสัญญาใหม่นั้น

บ้างได้มาจากประสบการณ์คน

บ้างมาจากความรู้แจ้ง

ที่ได้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์

Chorus

เป็นการพลาดครั้งยิ่งใหญ่ เป็นการดูหมิ่น

ที่บันทึกมนุษย์ และจดหมายฝาก

ถูกมองเป็นพระคำพระวิญญาณบริสุทธิ์

ที่ตรัสกับเหล่าคริสตจักร

Verse 2

จดหมายฝากจากท่านเปาโลมาจากงานมนุษย์

จากความรู้แจ้งของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ทั้งหมดได้เขียนขึ้นเพื่อคริสตจักร

เพื่อเตือนและผลักดัน พี่น้องคริสตจักร 

นี่ไม่ใช่วจนะพระวิญญาณบริสุทธิ์

เปาโลไม่อาจพูดแทนพระวิญญาณบริสุทธิ์

ท่านไม่เห็นนิมิตยอห์น ไม่ใช่ผู้เผยพระคำ

จดหมายฝากเหล่านั้น เพื่อคริสตจักรยุคท่านเอง

Pre-chorus 2

ถ้อยคำที่ท่านพูดในแง่ดี

และสอนใจกับคนนั้นล้วนใช่

แต่ไม่อาจแสดงได้ถึงพระเจ้า

หรือพระดำรัสพระวิญญาณบริสุทธิ์

Chorus

เป็นการพลาดครั้งยิ่งใหญ่ เป็นการดูหมิ่น

ที่บันทึกมนุษย์ และจดหมายฝาก

ถูกมองเป็นพระคำพระวิญญาณบริสุทธิ์

ที่ตรัสกับเหล่าคริสตจักร ที่ตรัสกับเหล่าคริสตจักร

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 226 ตรีเอกานุภาพมีอยู่จริงหรือไม่?

ถัดไป: 228 พวกที่ใช้พระคัมภีร์กล่าวโทษพระเจ้าคือพวกฟาริสี

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เหตุใดพวกเราพูดว่า พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ ประกอบไปด้วยถ้อยดำรัสของพระเจ้า?

จากพระคัมภีร์ พวกเราทั้งหมดสามารถมองเห็นได้ว่า ไม่ว่าพระวจนะจะถูกตรัสโดยพระวิญญาณของพระเจ้าโดยตรง สื่อสารโดยผ่านทางผู้เผยพระวจนะ...

มีเพียงผู้ที่ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมแล้วเท่านั้นที่สามารถใช้ชีวิตอันเปี่ยมความหมายได้

แท้จริงแล้ว พระราชกิจที่กำลังทรงทำอยู่ตอนนี้คือการทำให้ผู้คนละทิ้งซาตาน บรรพบุรุษเก่าแก่ของพวกเขา...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger