194 พระเจ้าจุติเป็นมนุษย์เป็นเรื่องธรรมดาหรือ

Verse 1

พระเจ้าเคยเป็นพระวิญญาณ

ที่คนไม่อาจเห็นหรือสัมผัส

เพราะงานบนโลกนี้ ของพระเจ้าสามช่วงเวลา

สร้างโลกมนุษย์และการไถ่ และการทำลายล้าง

ทรงปรากฏต่างเวลา เพื่อทรงงานท่ามกลางคน


Pre-chorus 1

ทรงมาถึงครั้งแรกคือในยุคแห่งการไถ่

พระองค์ทรงเข้ามา ในครอบครัวชาวยิว แน่นอน

พระเจ้าทรงงานเอง เพื่อใช้เนื้อหนังที่จุติ

เป็นเครื่องสังเวยบูชา ในการไถ่บาปมนุษย์


Chorus 1

ผู้เห็นพระเจ้าก่อนใคร คือชาวยิวในยุคพระคุณ

พระเจ้าได้ทรงงาน ในเนื้อหนังเป็นครั้งแรก

ผู้เห็นพระเจ้าก่อนใคร คือชาวยิวในยุคพระคุณ

พระเจ้าได้ทรงงาน ในเนื้อหนังเป็นครั้งแรก


Verse 2

กิจพระเจ้าคือพิชิต

ทำให้เพียบพร้อมในยุคอาณาจักร

จึงทรงนำทางอีกครั้ง ทรงงานในเนื้อหนัง

ในราชกิจสองระยะสุดท้าย

ทรงไม่ใช่พระวิญญาณที่มองไม่เห็นอีกต่อไป

แต่เป็นบุคคลที่คือพระวิญญาณ

ได้กลายเป็นเนื้อหนัง


Pre-chorus 2

พระเจ้ากลายเป็นมนุษย์ อีกครั้งในสายตาคน

ไม่มีรูปลักษณ์ หรือสัมผัสเหมือนพระเจ้า

พระเจ้าที่คนเห็น เป็นเพศหญิงและเพศชาย

เป็นปริศนาอัศจรรย์สำหรับผู้คน


Chorus 2

ครั้งแล้วครั้งเล่า พระกิจเหลือเชื่อของพระเจ้า

ทลายความเชื่อยาวนาน

ทำทุกคนตกตะลึง

ครั้งแล้วครั้งเล่า พระกิจเหลือเชื่อของพระเจ้า

ทลายความเชื่อยาวนาน


Bridge

พระเจ้าไม่ใช่เพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์

ที่มีอานุภาพขึ้นเจ็ดเท่า หรือครอบคลุมทั้งหมด

ทรงเป็นมนุษย์ธรรมดาเช่นกัน

เป็นได้ทั้งเพศหญิงหรือเพศชาย

ทั้งสองต่างจุติมาเป็นมนุษย์

แต่ไม่ได้เหมือนกันทุกอย่าง

องค์หนึ่งเกิดขึ้น โดยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

อีกองค์เกิดเป็นมนุษย์

แต่ทั้งสองมาจากพระวิญญาณ


Outro

สององค์จุติเป็นมนุษย์ ทรงกิจพระเจ้าพระบิดา

องค์หนึ่งทรงกิจไถ่บาปมนุษย์ อีกองค์ทรงพิชิตชัย

สององค์เป็นตัวแทนพระเจ้าพระบิดา

องค์หนึ่งคือผู้ไถ่ เปี่ยมด้วยรักและเมตตา

อีกองค์พิโรธตัดสินคน แต่พร้อมความชอบธรรม

องค์หนึ่งนั้นคือผู้นำ พระราชกิจไถ่บาปมนุษย์

อีกองค์คือพระเจ้า ผู้ชอบธรรมผู้ทรงพิชิตชัย

สององค์จุติเป็นมนุษย์ ทรงกิจพระเจ้าพระบิดา

ต่างทรงกิจพระเจ้าพระบิดา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, อะไรคือความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้า?

ก่อนหน้า: 193 สิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงแก่ทุกคนคือพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์

ถัดไป: 195 พระเจ้าทรงเรียบง่ายเช่นที่เจ้าพูดอย่างนั้นหรือ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger