83 เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้าย

Verse 1

ราชกิจวันนี้คือแปลงสภาพ

ผู้ที่เสื่อมทรามและมึนชา

เพื่อชำระบริสุทธิ์ให้ผู้คน

ผู้ซึ่งซาตานทำให้เสื่อมทราม

นี่มิใช่การทรงสร้างอาดัมเอวา

มิใช่การทรงสร้างความสว่าง

หรือทรงสร้างสัตว์ต่างๆมากมาย

หรือพืชพรรณต่างๆนานา


Verse 2

ราชกิจตอนนี้คือยังความบริสุทธิ์

ให้ทุกคนที่ซาตานทำเสื่อมทราม

เพื่อพระเจ้าอาจได้รับพวกเขาอีกครา

และกลายเป็นพระสิริของพระเจ้า

ราชกิจเช่นนั้นไม่ง่ายดาย

ดั่งคนจินตนาการกันไป

ไม่เหมือนการสาปแช่งซาตาน

ลงไปยังบาดาลลึก


Chorus

พวกเจ้าควรเห็นน้ำพระทัย

และควรเห็นว่าพระราชกิจ

ไม่ใช่ว่าง่ายดายดั่งการสร้าง

ทุกสิ่งบนสวรรค์และโลก

แต่เป็นไปเพื่อแปลงสภาพคน

เปลี่ยนสิ่งด้านลบให้ดี

เพื่อเปลี่ยนสิ่งที่มิใช่ของพระองค์

ให้กลายเป็นของพระองค์

นี่คือเรื่องราวเบื้องหลังที่มี


Bridge

เรื่องนี้พวกเจ้าควรจะเข้าใจ

และไม่คิดให้เป็นเรื่องเรียบง่ายไป

ราชกิจของพระเจ้านั้นต่างจาก

งานที่ทำโดยทั่วๆ ไป

มนุษย์ไม่อาจเข้าใจในความอัศจรรย์

หรือบรรลุปรีชาญาณของราชกิจ


Verse 3

พระเจ้ามิได้ทรงสร้างหรือทำลายสรรพสิ่ง

ในช่วงระยะนี้ของราชกิจ

ทรงเปลี่ยนสภาพสิ่งทรงสร้าง

ชำระสรรพสิ่งด่างพร้อยโดยซาตาน

พระเจ้าจะทรงเริ่มต้นพระราชกิจ

ซึ่งมีความสำคัญยิ่งใหญ่

และนี่คือความหมายทั้งปวง

นัยสำคัญของราชกิจ


Chorus

พวกเจ้าควรเห็นน้ำพระทัย

และควรเห็นว่าพระราชกิจ

ไม่ใช่ว่าง่ายดายดั่งการสร้าง

ทุกสิ่งบนสวรรค์และโลก

แต่เป็นไปเพื่อแปลงสภาพคน

เปลี่ยนสิ่งด้านลบให้ดี

เพื่อเปลี่ยนสิ่งที่มิใช่ของพระองค์

ให้กลายเป็นของพระองค์

นี่คือเรื่องราวเบื้องหลังที่มี


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้าเรียบง่ายดังที่มนุษย์จินตนาการหรือไม่?

ก่อนหน้า: 82 เส้นทางเดียวของมนุษยชาติที่จะเข้าสู่การหยุดพัก

ถัดไป: 84 พระเจ้าพิพากษาและทำให้มนุษย์เพียบพร้อมด้วยพระวจนะในยุคสุดท้าย

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger