862 พระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์ทรงควรค่าที่จะรักเป็นที่สุด

Verse 1

หลังพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

ทรงอยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์

เห็นความเลวทรามของมวลมนุษย์

สถานการณ์ในชีวิตผู้คน

พระเจ้าในเนื้อหนังทรงรู้สึกได้ว่าคนไร้ที่พึ่ง

พวกเขาน่าเวทนา พวกเขาช่างเศร้าตรม


Chorus

พระเจ้ายิ่งทรงเห็นพระทัยในสภาพที่เป็นของผู้คน

และยิ่งมีความห่วงใยผู้ติดตามของพระองค์

จากสัญชาตญาณของพระองค์ในเนื้อหนัง


Verse 2

ในพระทัยพระเจ้า พวกที่ทรงจะจัดการ

และช่วยให้รอดมีความสำคัญที่สุด

พระองค์ทรงต้องลำบาก สู้ทนความเจ็บปวด การกบฏ

พระองค์ทรงต้องลำบาก สู้ทนความเจ็บปวด ความกบฏ

แต่จะไม่ทรงละทิ้งมนุษย์ ทรงงานต่อไปไม่หยุดยั้ง

โดยไม่ทรงเสียพระทัยหรือร้องทุกข์ใดๆ


Chorus

พระเจ้ายิ่งทรงเห็นพระทัยในสภาพที่เป็นของผู้คน

และยิ่งมีความห่วงใยผู้ติดตามของพระองค์

จากสัญชาตญาณพระองค์

พระเจ้ายิ่งทรงเห็นพระทัยในสภาพที่เป็นของผู้คน

และยิ่งมีความห่วงใยผู้ติดตามของพระองค์

จากสัญชาตญาณของพระองค์ในเนื้อหนัง


Verse 3

พระเจ้าจะไม่ทรงทิ้งมนุษย์ ทรงพระราชกิจไม่หยุดยั้ง

นี่เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงรู้ดีว่าอีกไม่ช้าไม่นาน

สักวันมนุษย์จะตื่นขึ้นมารับการทรงเรียก

และขับเคลื่อนโดยพระวจนะ

ระลึกได้ว่าพระองค์คือพระผู้สร้าง

จึงกลับมาเคียงข้างพระองค์


Chorus

พระเจ้ายิ่งทรงเห็นพระทัยในสภาพที่เป็นของผู้คน

และยิ่งมีความห่วงใยผู้ติดตามของพระองค์

จากสัญชาตญาณพระองค์

พระเจ้ายิ่งทรงเห็นพระทัยในสภาพที่เป็นของผู้คน

และยิ่งมีความห่วงใยผู้ติดตามของพระองค์

จากสัญชาตญาณของพระองค์ในเนื้อหนัง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3

ก่อนหน้า: 861 ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์

ถัดไป: 863 พระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ได้ดำรงพระชนม์ชีพอยู่ท่ามกลางมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger