วิธีเข้าสู่สภาวะที่ถูกต้องเหมาะสม

ยิ่งผู้คนยอมรับพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด พวกเขาก็จะยิ่งรู้แจ้งมากขึ้นเท่านั้น และพวกเขาก็จะยิ่งหิวและกระหายในการแสวงหาการรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น พวกที่ยอมรับพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถมีประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งขึ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และพวกเขาคือพวกเดียวเท่านั้นที่ชีวิตของตนสามารถเติบโตต่อไปได้ดั่งดอกงา ทุกคนที่แสวงหาชีวิตควรปฏิบัติต่อเรื่องนี้ให้เป็นงานเต็มเวลาของตน พวกเขาควรรู้สึกว่า “หากปราศจากพระเจ้า ฉันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ หากปราศจากพระเจ้า ฉันไม่สามารถทำอะไรให้สำเร็จได้เลย หากปราศจากพระเจ้า ทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่างเปล่า” ดังนั้น พวกเขาจึงควรมีปณิธานอีกด้วยว่า “หากไม่ได้อยู่เฉพาะพระพักตร์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันจะไม่ทำอะไรเลย และหากการอ่านพระวจนะของพระเจ้าไม่มีผลกระทบเลย เช่นนั้นแล้วฉันก็ไม่ใยดีที่จะทำสิ่งใด” จงอย่าตามใจตัวพวกเจ้าเอง ประสบการณ์ชีวิตมาจากความรู้แจ้งและการทรงนำของพระเจ้า และสิ่งเหล่านี้คือการตกผลึกของความพยายามตามความคิดส่วนตัวของพวกเจ้า สิ่งที่พวกเจ้าควรเรียกร้องจากตัวพวกเจ้าเองคือสิ่งนี้ : “เมื่อพูดถึงประสบการณ์ชีวิต ฉันไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองทำตามอำเภอใจได้”

บางครั้ง เมื่ออยู่ในสภาวะผิดปกติ เจ้าสูญเสียการอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และกลายเป็นไม่สามารถรู้สึกถึงพระเจ้าได้เมื่อเจ้าอธิษฐาน มันเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกกลัวในเวลาเช่นนั้น เจ้าควรเริ่มต้นค้นหาในทันที หากเจ้าไม่ทำ พระเจ้าก็จะทรงออกห่างจากเจ้าไปอีก และเจ้าก็จะไร้ซึ่งการอยู่เฉพาะพระพักตร์พระวิญญาณบริสุทธิ์—และยิ่งไปกว่านั้น ไร้ซึ่งพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์—เป็นเวลาหนึ่งวัน สองวัน แม้กระทั่งหนึ่งเดือนหรือสองเดือน ในสถานการณ์เหล่านี้ เจ้าจะรู้สึกงงงวยอย่างไม่น่าเชื่อจริง ๆ และถูกซาตานจับเป็นเชลยอีกครั้ง จนถึงจุดที่เจ้าสามารถกระทำการอะไรก็ได้ในทุกรูปแบบ เจ้าอยากได้ความมั่งคั่ง หลอกลวงบรรดาพี่น้องชายหญิงของเจ้า ดูภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เล่นไพ่นกกระจอก และแม้กระทั่งสูบบุหรี่และดื่มโดยไร้วินัย หัวใจของเจ้าได้หันเหไปไกลจากพระเจ้า เจ้าได้ไปตามทางของเจ้าเองอย่างลับ ๆ และเจ้าได้ทำการตัดสินต่อพระราชกิจของพระเจ้าโดยพลการ ในบางกรณี ผู้คนตกต่ำถึงขนาดที่พวกเขาไม่รู้สึกถึงความอับอายหรือความขวยเขินในการกระทำบาปที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ บุคคลประเภทนี้ได้ถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงละทิ้ง โดยข้อเท็จจริงแล้ว พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หายไปในบุคคลเช่นนั้นมานานแล้ว คนเราเพียงแค่สามารถเห็นพวกเขาจมดิ่งลงสู่ความเสื่อมทรามลึกลงไปเรื่อย ๆ ขณะที่มือของมารร้ายก็ยื่นออกไปไกลยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ในท้ายที่สุด พวกเขาปฏิเสธการมีอยู่ของหนทางนี้ และถูกซาตานจับเป็นเชลยเนื่องจากพวกเขาทำบาป หากเจ้าค้นพบว่าเจ้ามีเพียงการอยู่เฉพาะพระพักตร์พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น แต่ยังขาดพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มันก็เป็นสถานการณ์ที่อันตรายที่จะเข้าไปอยู่เสียแล้ว เมื่อเจ้าไม่สามารถแม้แต่จะรู้สึกถึงการอยู่เฉพาะพระพักตร์พระวิญญาณบริสุทธิ์ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็กำลังอยู่ที่ปากเหวแห่งความตาย หากเจ้าไม่กลับใจ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะได้หวนกลับคืนไปสู่ซาตานไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว และเจ้าก็จะไปอยู่ท่ามกลางพวกที่ถูกกำจัด ดังนั้น เมื่อเจ้าค้นพบว่าเจ้าอยู่ในสภาวะที่มีเพียงการอยู่เฉพาะพระพักตร์พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น (เจ้าไม่ได้ทำบาป เจ้าควบคุมตัวเจ้าเอง และเจ้าไม่ทำอะไรอันเป็นการต่อต้านพระเจ้าอย่างโจ่งแจ้ง) แต่เจ้าขาดพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เจ้าไม่รู้สึกว่าถูกขับเคลื่อนเมื่อเจ้าอธิษฐาน เจ้าไม่ได้รับความรู้แจ้งหรือความกระจ่างที่แจ่มชัด เมื่อเจ้ากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า เจ้าไม่ใยดีในเรื่องการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้า ไม่เคยมีการเติบโตใดเลยในชีวิตของเจ้า และเจ้าได้ถูกพรากความกระจ่างอันยิ่งใหญ่ไปนานแล้ว)—ในเวลาเช่นนั้น เจ้าต้องระมัดระวังมากขึ้น เจ้าต้องไม่ตามใจตัวเอง เจ้าต้องไม่ปล่อยใจไปตามบุคลิกลักษณะของเจ้าเองมากไปกว่านี้ การอยู่เฉพาะพระพักตร์พระวิญญาณบริสุทธิ์อาจหายไปเมื่อใดก็ได้ นี่คือเหตุผลที่ทำไมสถานการณ์เช่นนั้นจึงเป็นอันตรายมาก หากเจ้าพบว่าตัวเองอยู่ในสภาวะอย่างนี้ จงพยายามพลิกฟื้นสิ่งต่าง ๆ ให้กลับมาดีขึ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่เจ้าสามารถทำได้ ก่อนอื่น เจ้าควรกล่าวคำอธิษฐานแห่งการกลับใจและขอให้พระเจ้าทรงหยิบยื่นความเมตตาของพระองค์ให้แก่เจ้าอีกครั้ง จงอธิษฐานอย่างจริงจังมากขึ้นและจงสงบใจของเจ้าเพื่อกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าให้มากขึ้น ด้วยรากฐานนี้ เจ้าต้องใช้เวลามากขึ้นในการอธิษฐาน เพิ่มความพยายามของเจ้าเป็นสองเท่าอีกครั้งในการร้องเพลง การอธิษฐาน การกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้า และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า เมื่อเจ้าอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอที่สุด หัวใจของเจ้าจะถูกซาตานครอบงำได้ง่ายที่สุด เมื่อเรื่องนั้นเกิดขึ้น หัวใจของเจ้าจะถูกเอาไปจากพระเจ้าและส่งคืนกลับไปยังซาตาน ด้วยเหตุนั้นเจ้าจึงไร้ซึ่งการอยู่เฉพาะพระพักตร์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ในเวลาเช่นนั้น มันยากขึ้นเป็นสองเท่าที่จะได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์กลับคืนมา มันเป็นการดีกว่าที่จะแสวงหาพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่พระองค์ยังคงทรงอยู่กับเจ้า ซึ่งจะช่วยให้พระเจ้าประทานความรู้แจ้งของพระองค์แก่เจ้าได้มากขึ้นและไม่ทำให้พระองค์ทรงละทิ้งเจ้า การอธิษฐาน การร้องเพลงนมัสการ การทำหน้าที่ของเจ้า และการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้า—ทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อที่ซาตานจะได้ไม่มีโอกาสทำงานของมัน และเพื่อที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้ทรงพระราชกิจภายในตัวเจ้า หากเจ้าไม่ได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์กลับคืนมาด้วยวิธีนี้ หากเจ้าเพียงแค่รอคอย เช่นนั้นแล้วการได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์กลับคืนมาจะไม่ง่ายเลยเมื่อเจ้าได้สูญเสียการอยู่เฉพาะพระพักตร์พระวิญญาณบริสุทธิ์ไปแล้ว นอกเสียจากว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงขับเคลื่อนเจ้าเป็นพิเศษ หรือได้ทรงทำให้เจ้ากระจ่างและรู้แจ้งเป็นการเฉพาะ แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม มันก็ไม่ได้ใช้เวลาเพียงหนึ่งหรือสองวันเพื่อที่สภาวะของเจ้าจะฟื้นตัว บางครั้งเวลาอาจผ่านไปถึงหกเดือนโดยที่ไม่มีการฟื้นตัวใด ๆ ทั้งหมดนี้เป็นเพราะผู้คนหย่อนยานกับตัวเองมากเกินไป ไม่สามารถได้รับประสบการณ์ในสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม และด้วยเหตุนี้ จึงถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงละทิ้ง แม้ว่าเจ้าจะได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์กลับคืนมา พระราชกิจของพระเจ้าในปัจจุบันก็ยังคงอาจจะไม่ชัดเจนมากนักสำหรับเจ้า เพราะเจ้าได้ล้าหลังไปมากในประสบการณ์ชีวิตของเจ้า ราวกับว่าเจ้าได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นระยะทางหนึ่งหมื่นไมล์ นี่ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายหรอกหรือ อย่างไรก็ดี เราบอกผู้คนเช่นนั้นว่า มันยังไม่สายเกินไปที่จะกลับใจเสียบัดนี้ แต่ก็บอกด้วยว่ามีเงื่อนไขอยู่หนึ่งข้อ นั่นคือเจ้าต้องทำงานหนักขึ้น และไม่ปล่อยใจไปกับความเกียจคร้าน หากคนอื่น ๆ อธิษฐานห้าครั้งในหนึ่งวัน เจ้าต้องอธิษฐานสิบครั้ง หากคนอื่น ๆ กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าเป็นเวลาสองชั่วโมงต่อวัน เจ้าจะต้องทำเช่นนั้นเป็นเวลาสี่หรือหกชั่วโมง และหากคนอื่น ๆ ฟังเพลงนมัสการเป็นเวลาสองชั่วโมง เจ้าต้องฟังอย่างน้อยที่สุดเป็นเวลาครึ่งวัน จงสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าบ่อย ๆ และคิดถึงความรักของพระเจ้า จนกระทั่งเจ้าถูกขับเคลื่อน หัวใจของเจ้ากลับสู่พระเจ้า และเจ้าไม่กล้าหันเหไปจากพระเจ้าอีกต่อไป—เฉพาะเมื่อนั้นเองที่การปฏิบัติของเจ้าจะผลิดอกออกผล เฉพาะเมื่อนั้นเองที่เจ้าจะสามารถฟื้นคืนสภาวะที่ถูกต้องเหมาะสมก่อนหน้านั้นของเจ้าได้

บางคนทุ่มเทความกระตือรือร้นมากมายในการแสวงหาของตน และกระนั้น ก็ยังล้มเหลวในการเข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้อง นี่เป็นเพราะว่าพวกเขาสะเพร่าเกินไปและไม่ให้ความสนใจต่อสรรพสิ่งฝ่ายวิญญาณ พวกเขาไม่รู้เลยว่าจะได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้าอย่างไร และไม่รู้ว่าพระราชกิจและการอยู่เฉพาะพระพักตร์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคืออะไร ผู้คนเช่นนั้นกระตือรือร้นแต่โง่เขลา พวกเขาไม่ได้แสวงหาชีวิต นั่นเป็นเพราะว่าเจ้าไม่มีความรู้เรื่องพระวิญญาณแม้แต่น้อย เจ้าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพัฒนาการในพระราชกิจต่อเนื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเจ้าไม่รู้ถึงสภาวะภายในจิตวิญญาณของเจ้าเอง ความเชื่อของผู้คนเช่นนั้นไม่ใช่ความเชื่อประเภทที่โง่เขลาหรอกหรือ การแสวงหาของผู้คนเช่นนั้นท้ายที่สุดแล้วไม่ได้ให้ผลอะไรเลย กุญแจในการสัมฤทธิ์ผลการเติบโตในชีวิตในความเชื่อในพระเจ้าของคนเราก็คือ การรู้ว่าพระเจ้าทรงพระราชกิจอะไรในประสบการณ์ของเจ้า การได้เห็นความดีงามของพระเจ้า และการเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้า จนกระทั่งว่าเจ้าจะยินยอมตามการจัดเตรียมของพระเจ้าทั้งหมด ให้พระวจนะของพระเจ้าถูกสร้างขึ้นในตัวเจ้าเพื่อที่พระวจนะเหล่านั้นจะได้กลายเป็นชีวิตของเจ้า ด้วยเหตุนั้นจึงทำให้พระเจ้าทรงพึงพอพระทัย หากความเชื่อของเจ้าเป็นความเชื่อที่โง่เขลา หากเจ้าไม่ให้ความสนใจต่อเรื่องฝ่ายวิญญาณและต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอุปนิสัยชีวิตของเจ้า หากเจ้าไม่ทุ่มเทความพยายามให้กับความจริง เจ้าจะสามารถเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าได้หรือ หากเจ้าไม่เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงถาม เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่สามารถได้รับประสบการณ์ และด้วยเหตุนี้จะไม่มีหนทางสู่การปฏิบัติ สิ่งที่เจ้าต้องให้ความสนใจขณะที่เจ้าได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้าก็คือ ผลกระทบที่พระวจนะเหล่านั้นสร้างขึ้นในตัวเจ้า เพื่อที่เจ้าอาจได้มารู้จักพระเจ้าจากพระวจนะของพระองค์ หากเจ้ารู้เพียงการอ่านพระวจนะของพระเจ้า แต่ไม่รู้วิธีได้รับประสบการณ์จากพระวจนะเหล่านั้น นี่ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเจ้าไม่รู้เรื่องฝ่ายวิญญาณหรอกหรือ ในขณะนี้ ผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้า และด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงไม่รู้จักพระราชกิจของพระเจ้า นี่ไม่ใช่ความล้มเหลวในการปฏิบัติของพวกเขาหรอกหรือ หากพวกเขาดำเนินต่อไปอย่างนี้ ณ จุดใดเล่าที่พวกเขาจะสามารถได้รับประสบการณ์กับสิ่งต่าง ๆ ในความสมบูรณ์อันอุดมของพวกเขาและสัมฤทธิ์ผลการเติบโตในชีวิตของพวกเขา นี่ไม่ได้เป็นเหมือนแค่การพูดลอย ๆ หรอกหรือ มีคนจำนวนมากท่ามกลางพวกเจ้าที่มุ่งเน้นไปที่ทฤษฎี ที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายวิญญาณ และกระนั้นก็ยังคงปรารถนาที่จะถูกพระเจ้าทรงใช้งานอย่างเต็มที่ และได้รับพระพรจากพระเจ้า เรื่องนี้ดูไม่สมจริงอย่างสิ้นเชิง! ด้วยเหตุนี้ พวกเจ้าต้องหยุดความล้มเหลวนี้ เพื่อที่เจ้าทั้งหมดอาจได้เข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องในชีวิตฝ่ายวิญญาณของพวกเจ้า มีประสบการณ์จริง และเข้าสู่ความเป็นจริงของพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริง

ก่อนหน้า: เกี่ยวกับการใช้มนุษย์ของพระเจ้า

ถัดไป: ทันทีที่เจ้าเข้าใจความจริง เจ้าควรนำมันไปสู่การปฏิบัติ

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อะไรคือความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้า?

ผู้คนเชื่อในพระเจ้ามานาน ถึงกระนั้นพวกเขาส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจว่าคำว่า “พระเจ้า” หมายถึงอะไร และเพียงติดตามด้วยความว้าวุ่นสับสนเท่านั้น...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้