837 วิธีที่จะได้รับการทำให้เพียบพร้อม

Verse 1

หากต้องการให้พระเจ้าทรงใช้

และทำให้มีความเพียบพร้อม

เช่นนั้นเจ้าจะต้องครองทุกสิ่ง

ซึ่งสิ่งทั้งหลายนั้นคือ

เจตจำนงที่จะยอมทุกข์ทน

ความเชื่อ การสู้ทน การเชื่อฟัง

ความสามารถที่จะผ่านราชกิจ

จับความเข้าใจน้ำพระทัย

คำนึงถึงความโศกเศร้าของพระองค์

และอื่น ๆ อีกมากมาย

ทุกการถลุงที่เจ้าผ่านประสบการณ์

ต้องใช้ความเชื่อและความรักของเจ้า


Chorus 1

หากเจ้าต้องการให้พระเจ้า

ทรงทำให้เจ้าเพียบพร้อม

แค่เพียงวุ่นวายบนเส้นทางนั้นไม่พอ

เพียงทุ่มเทตนเพื่อพระเจ้าก็ไม่พอ

เจ้าต้องครองสิ่งต่าง ๆ มากมาย

เพื่อสามารถกลายเป็นใครสักคน

ผู้ได้ความเพียบพร้อมจากพระเจ้า

ผู้ได้ความเพียบพร้อมจากพระเจ้า


Verse 2

ยามเจ้าเผชิญความทุกข์

เจ้าต้องสามารถไม่คิดคำนึงถึงเนื้อหนังของตัวเจ้าเอง

ไม่ร้องทุกข์ต่อพระเจ้า

เมื่อพระเจ้าทรงซ่อนเร้นพระองค์เอง

เจ้าต้องมีความเชื่อที่จะติดตามพระองค์

ธำรงความรักของเจ้าก่อนหน้านี้ไม่ให้สลายไป


Chorus 2

ไม่ว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งใด

เจ้าต้องยอมรับที่ทรงออกแบบมา

จงตระเตรียมสาปแช่งเนื้อหนังเจ้าเอง

ก่อนร้องทุกข์คร่ำครวญต่อพระองค์

ต้องทำให้พอพระทัยเมื่อเผชิญกับการทดสอบ

ถึงแม้ร่ำไห้ตรอมตรมหรือสูญเสียของรักไป

สิ่งนี้เท่านั้นคือความรัก และความเชื่อที่แท้จริง


Verse 3

ไม่ว่าวุฒิภาวะจริงของเจ้านั้นจะเป็นฉันใด

ก่อนอื่นเจ้าต้องครองเจตจำนง

ที่จะทนความทุกข์ยากลำบาก

ครองเจตจำนงที่จะทนความทุกข์ยากลำบาก

อีกทั้งความเชื่อที่แท้จริง

และต้องมีเจตจำนงละทิ้งเนื้อหนังไป


Chorus 3

เจ้าควรเต็มใจสู้ทนความสูญเสีย

และความเจ็บปวด

เพื่อให้เป็นไปตามน้ำพระทัย

เจ้าต้องมีหัวใจที่พร้อมเสียใจเป็น

ในอดีตเจ้าไม่อาจทำให้พอพระทัย

และบัดนี้เจ้าเสียใจได้เอง

เจ้าต้องไม่กำลังขาดพร่องสิ่งใด

ในบรรดาเรื่องเหล่านี้


Outro

โดยผ่านทางสิ่งเหล่านี้

เจ้าจะได้เพียบพร้อมโดยพระเจ้า

หากเจ้าไม่อาจตรงเงื่อนไขที่มี

ย่อมไม่อาจได้รับความเพียบพร้อม


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, บรรดาผู้ที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมต้องก้าวผ่านกระบวนการถลุง

ก่อนหน้า: 836 สิ่งที่บรรดาผู้ซึ่งได้รับการทำให้เพียบพร้อมแล้วครอบครอง

ถัดไป: 838 ทุกคนมีโอกาสได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger