851 ความรักของพระเจ้าสำคัญกับมนุษย์เพียงใด

Verse 1

ภาพ ''พระบัญชาของพระเจ้าแก่อาดัม'' ในพระคัมภีร์

เป็นภาพซาบซึ้งอุ่นหัวใจ

แม้ว่าภาพมีเพียงพระเจ้า และมนุษย์เท่านั้นเอง

แต่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ช่างดูแน่นแฟ้น

จนมนุษย์เริ่มที่จะประหลาดใจ

ประหลาดใจและชื่นชม

Verse 2

รักของพระเจ้าหลั่งไหลไป

ประทานให้คนอย่างเสรี รักของพระเจ้าโอบล้อมเขา

คนผู้บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ไม่มีกังวล ชีวิตเสรี

มีความสุขในสายพระเนตรพระเจ้า

พระเจ้าทรงดูแลมนุษย์ มนุษย์อยู่ในร่มปีกพระองค์

ทุกสิ่งที่มนุษย์ทำและได้พูดกล่าว

ผูกพันกับพระเจ้า ไม่อาจแยกจากไป

Verse 3

จากแรกที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษยชาติ

พระองค์ก็ทรงรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบนั้นคืออะไรกัน

นั่นคือการที่พระองค์ทรงปกป้องดูแลผู้คน

พระองค์ทรงหวังให้มนุษย์วางใจ

วางใจและเชื่อฟังพระวจนะ

นี่คือสิ่งแรกที่พระเจ้าทรงหวังจากมนุษย์ทุกคน

Bridge

โดยความหวังแรกนี้ พระองค์จึงได้ดำรัสว่า

พืชพรรณในสวนที่มี เจ้ากินได้ตามใจ

แต่ผลจากต้นไม้แห่งความรู้ ความรู้ดีรู้ชั่ว รู้ดีรู้ชั่ว

เจ้าจะต้องไม่กินมัน

หากมีวันใดกินเข้าไป เมื่อนั้นเจ้าต้องสิ้นชีวา

ถ้อยคำเรียบง่ายนี้แทนน้ำพระทัยพระเจ้า

แสดงความห่วงใยต่อมนุษย์

ซึ่งอยู่ในพระทัยพระองค์

Verse 4

จากถ้อยคำเรียบง่ายนี้ เราเห็นในพระทัยพระเจ้า

มีความรักในพระทัยใช่ไหม

มีความห่วงใย และกังวลหรือไม่

รักและห่วงใยของพระเจ้านั้น

เป็นสิ่งที่คนสัมผัส และรู้สึกได้

หากเจ้านั้นรู้ผิดชอบและมีมนุษยธรรม

เจ้าจักรู้สึกอุ่นใจ ถูกรักและดูแล

เจ้าย่อมสุขใจด้วยพรของพระองค์

Verse 5

เมื่อเจ้ารู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้

เจ้าจะทำเช่นไรต่อพระองค์

เจ้าจะมั่นคงต่อพระองค์ไหม

ความรัก เคารพนับถือ ความรัก เคารพนับถือ

จะเติบโตในใจของเจ้าไหม

หัวใจเจ้าจะเข้าใกล้ชิดพระองค์ไหม

จากสิ่งเหล่านี้เราจึงได้เห็น

รักพระเจ้านั้นสำคัญกับมนุษย์เพียงใด

แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือ การที่

มนุษย์นั้นรู้สึก และเข้าใจความรักของพระเจ้า

ดัดแปลงจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 850 ความเป็นจริงและความน่ารักของพระเจ้า

ถัดไป: 852 พระเจ้าปฏิบัติต่อมนุษย์ดั่งดวงใจของพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne.

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger