406 ความเชื่อของพวกเจ้านั้นเป็นเช่นไรกันแน่

Verse 1

ในหัวใจพวกเจ้ามีแต่ความอยากและเงินตรา

ในความคิดพวกเจ้ามีแต่ความต้องการทางวัตถุ

ทุก ๆ วันเฝ้าคิดวิธีที่จะได้รับจากพระเจ้า

ทุก ๆ วันพวกเจ้าเฝ้านับสิ่งของที่ได้รับมา


Verse 2

ทุก ๆ วันพวกเจ้าเฝ้ารอพระพรมากยิ่งขึ้นไป

เพื่อพวกเจ้าอาจได้ชื่นชมพระพรยิ่งกว่าเดิม

พวกเจ้าอยากได้มาตรฐานสูงขึ้น ในของที่ได้ชื่นชม

ทุก ๆ วันพวกเจ้าเฝ้ารอได้รับพระพรมากยิ่งขึ้นไป


Chorus

ปากพวกเจ้ามีแต่คำลวงโสมม

คำพูดที่ทรยศและเย่อหยิ่ง

คำพูดต่อพระเจ้าไม่บริสุทธิ์ ไม่จริงใจ

ไม่มีคำพูดที่นบนอบต่อพระเจ้า

ตามประสบการณ์ที่ได้รับจากพระวจนะ

ความเชื่อของพวกเจ้าเป็นเช่นใด


Verse 3

มิใช่พระเจ้าที่อยู่ในความคิดพวกเจ้าเสมอ

อีกทั้งมิใช่ความจริงที่มาจากพระองค์

แต่เป็นสามีหรือภรรยา ลูกสาว ลูกชาย

สิ่งต่าง ๆ ที่พวกเจ้ากินและสวมใส่


Verse 4

พวกเจ้าคิดหาวิธีได้ชื่นชมมากยิ่งขึ้น

ต่อให้เมื่อยามพวกเจ้าอิ่มท้อง

พวกเจ้ามิใช่ซากศพหรือไร

ต่อให้ภายนอกพวกเจ้า

ประดับประดาด้วยอาภรณ์สวยงาม

พวกเจ้ามิใช่ซากศพเดินได้ไร้ชีวิตหรือไร


Chorus

ปากพวกเจ้ามีแต่คำลวงโสมม

คำพูดที่ทรยศและเย่อหยิ่ง

คำพูดต่อพระเจ้าไม่บริสุทธิ์ ไม่จริงใจ

ไม่มีคำพูดที่นบนอบต่อพระเจ้า

ตามประสบการณ์ที่ได้รับจากพระวจนะ

ความเชื่อของพวกเจ้าเป็นเช่นใด


Bridge

พวกเจ้าโหมทำงานหนักเพื่อปากท้อง

จนเส้นผมพวกเจ้าแซมสีเทา

แต่ไม่มีใครพลีอุทิศเส้นขนสักเส้นเพื่อพระราชกิจ

พวกเจ้าคอยแต่จะยุ่งวุ่นวาย

เค้นสมองขบคิดเพื่อเนื้อหนัง

และเพื่อลูกชายและลูกสาว

แต่ไม่มีใครแสดง

ถึงความกังวลหรือห่วงใยน้ำพระทัย

พวกเจ้ายังจะหวังได้รับสิ่งใดจากพระเจ้า


Chorus

ปากพวกเจ้ามีแต่คำลวงโสมม

คำพูดที่ทรยศและเย่อหยิ่ง

คำพูดต่อพระเจ้าไม่บริสุทธิ์ ไม่จริงใจ

ไม่มีคำพูดที่นบนอบต่อพระเจ้า

ตามประสบการณ์ที่ได้รับจากพระวจนะ

ความเชื่อของพวกเจ้าเป็นเช่นใด


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ผู้ที่ถูกเรียกมีมากมาย แต่ผู้ที่ถูกเลือกมีเพียงนิดเดียว

ก่อนหน้า: 405 นี่ใช่ความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้าหรือไม่?

ถัดไป: 407 เจ้าได้รับสิ่งใดบ้างหรือยัง จากการเชื่อมาหลายปี?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger