1029 แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิต

1 แม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิต ใสเหมือนอย่างแก้วผลึก ไหลออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมษโปดก บนฝั่งแม่น้ำด้านใดด้านหนึ่งมีต้นไม้แห่งชีวิต ที่ออกผลสิบสองชนิด มันออกผลทุกเดือน  ใบของต้นไม้นั้นใช้สำหรับรักษาโรคของบรรดาประชาชาติ จะไม่มีคำสาปอีกต่อไป  พระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมษโปดกจะตั้งอยู่ในนครนั้น และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะปรนนิบัติพระองค์  พวกเขาจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ และพระนามของพระองค์จะอยู่บนหน้าผากของพวกเขา  จะไม่มีกลางคืน และพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีเทียนหรือความสว่างของดวงอาทิตย์ เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ความสว่างแก่พวกเขา พวกเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์

2 นครบริสุทธิ์ นครเยรูซาเล็มใหม่ลงมาจากพระเจ้าซึ่งออกมาจากสวรรค์  นี่แน่ะ ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว  พระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลาย พวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์  พระเจ้าเองจะสถิตกับพวกเขา [และจะทรงเป็นพระเจ้าของเขา]  พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆ หยดจากตาของเขาทั้งหลาย จะไม่มีความตายอีกต่อไป ไม่มีความโศกเศร้า ไม่มีการร้องไห้ และไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้ว  ใครที่กระหาย  พระองค์จะให้เขาดื่มจากบ่อน้ำพุที่มีน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย  คนที่ชนะจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดก พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นบุตรของพระองค์

3 องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าทรงฤทธานุภาพสูงสุด และพระเมษโปดกเป็นพระวิหารในนครนั้น  นครนั้นไม่จำเป็นต้องมีแสงจากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ เพราะว่าพระสิริของพระเจ้าให้ความกระจ่างแก่นครนั้น และพระเมษโปดกทรงเป็นประทีปของนครนั้น  ประชาชาติต่างๆ จะเดินโดยอาศัยแสงสว่างของนครนั้น และกษัตริย์ทั้งหลายในแผ่นดินโลกจะนำศักดิ์ศรีของตนเข้ามาในนครนั้น  ประตูต่างๆ ของนครจะไม่ปิดในเวลากลางวัน และจะไม่มีเวลากลางคืนในนั้น  พวกเขาจะนำศักดิ์ศรีและเกียรติของประชาชาติต่างๆ เข้ามา  จะไม่มีสิ่งใดที่เป็นมลทิน หรือคนใดที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียน หรือประพฤติการหลอกลวงจะเข้าไปในนครนั้นได้ นอกจากพวกที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเมษโปดกเท่านั้น

4 ฟ้าแลบสาดแสงออกไปจากทิศตะวันออกเพื่อให้ความกระจ่างแก่ทิศตะวันตกโดยตรง  พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย—พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—ได้เสด็จลงมาท่ามกลางมนุษย์เพื่อแสดงความจริง และพระวจนะได้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์  กลุ่มชนทั้งผองได้หวนคืนมาอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า เพื่อยอมรับการฝึกฝนและการทำให้เพียบพร้อมของราชอาณาจักร  พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำพาหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์มา และทุกๆ วัน ประชากรของพระเจ้าพบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว โดยชื่นชมความหวานชื่นอันมิอาจเปรียบเทียบได้ของพระวจนะของพระองค์  พระวจนะแห่งการพิพากษาชำระมนุษยชาติให้บริสุทธิ์ และนำพาความรอดมาสู่มนุษยชาติ ดังเช่นดาบสองคม  การพิพากษาได้เริ่มต้นขึ้นในพระนิเวศของพระเจ้า ม่านได้ถูกยกขึ้นแล้วในการพิพากษาแห่งยุคสุดท้าย  ประชากรทั้งหมดของพระเจ้าให้เกียรติพระนามของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ว่าบริสุทธิ์  พระองค์ทรงได้รับราชอาณาจักรและเสด็จลงมายังแผ่นดินโลกแล้ว  พระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ถูกทำจนครบบริบูรณ์แล้ว และพระองค์ทรงได้รับพระเกียรติอย่างครบถ้วน

ตัดตอนจากหนังสือวิวรณ์ในพระคัมภีร์

ตัดตอนจากหนังสือวิวรณ์ในพระคัมภีร์

ก่อนหน้า: 1028 ชีวิตในการหยุดพัก

ถัดไป: 1030 เมื่อมวลมนุษย์เข้าสู่บั้นปลายนิรันดร์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger