185 วิธีที่พระเจ้าทอดพระเนตรมวลมนุษย์

Verse 1

เมื่อพระเยซูทรงได้เห็นชีวิตคนในบาป

ทรงพึงปรารถนาแรงกล้าในพระทัย

ที่จะทำให้คนหลุดพ้นจากการดิ้นรน

พระองค์ต้องถูกตรึงกางเขนเพราะบาปคนโดยเร็ว

นี่คือพระดำริพระเยซูเมื่อทรงอยู่กับผู้คน

รู้สึกถึงความทุกข์เข็ญของผู้คนที่อยู่ในบาป


Pre-chorus 1

พระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์มี

น้ำพระทัยเช่นนี้เพื่อคนทั้งปวง

นี่คืออุปนิสัยซึ่งมนุษย์โดยทั่วไปมีหรือไม่


Chorus

พระองค์จะทรงเห็นคนทั้งปวง

ผ่านสายพระเนตรของพระเจ้า

จากสถานะพระองค์ที่สูงส่งในฐานะพระผู้สร้าง

พระองค์จะทรงเห็นคนทั้งปวง

ผ่านแก่นแท้และพระดำริ

มิใช่ผ่านสายตาผู้คนซึ่งเสื่อมทรามหรือคนทั่วไป


Verse 2

ถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงพระโฉมเหมือนมนุษย์

เรียนรู้ความรู้และภาษาของมนุษย์

ถึงทรงแสดงพระดำริด้วยหนทางเช่นคน

แต่ทรงเห็นมนุษย์ในหนทางที่คนไม่เห็น

มุมมองของพระองค์ต่อแก่นแท้ของทุกสิ่ง

นั้นต่างกันกับมุมมองของมนุษย์เสื่อมทราม


Pre-chorus 2

มุมมองของพระองค์ และระดับความ

สูงส่งที่พระองค์ประทับ

เป็นบางสิ่งที่คนเสื่อมทรามไม่อาจบรรลุถึงได้


Chorus

พระองค์จะทรงเห็นคนทั้งปวง

ผ่านสายพระเนตรของพระเจ้า

จากสถานะพระองค์ที่สูงส่งในฐานะพระผู้สร้าง

พระองค์จะทรงเห็นคนทั้งปวง

ผ่านแก่นแท้และพระดำริ

มิใช่ผ่านสายตาผู้คนซึ่งเสื่อมทรามหรือคนทั่วไป


Bridge

เพราะพระเจ้าพระองค์เองคือความจริง

และเนื้อหนังพระองค์มีแก่นแท้พระเจ้า

พระดำริในฐานะคนคือความจริง

เช่นเดียวกับการแสดงออกของพระองค์

ไม่สำคัญว่าเนื้อหนังต่ำต้อยเพียงใด

ผู้คนจะดูหมิ่นพระองค์มากเพียงใด

ท่าทีและพระดำริต่อคนของพระองค์

ไม่อาจถูกลอกเลียนหรือครอบครอง


Chorus

พระองค์จะทรงเห็นคนทั้งปวง

ผ่านสายพระเนตรของพระเจ้า

จากสถานะพระองค์ที่สูงส่งในฐานะพระผู้สร้าง

พระองค์จะทรงเห็นคนทั้งปวง

ผ่านแก่นแท้และพระดำริ

มิใช่ผ่านสายตาผู้คนซึ่งเสื่อมทรามหรือคนทั่วไป


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3

ก่อนหน้า: 184 พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตานและช่วยมนุษย์ให้รอด

ถัดไป: 186 มนุษย์สามารถเข้าใจพระเจ้าได้ดีขึ้นผ่านการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger