256 วิธีที่พระเจ้าปกครองทุกสิ่ง

Verse 1

จากเวลาที่คุณลืมตามาในโลกนี้

คุณเริ่มต้นทำหน้าที่ของคุณ

ในแผนงานและการดลบันดาลของพระเจ้า 

คุณได้รับบทบาท

และชีวิตเริ่มต้นการเดินทาง

ไม่ว่าเบื้องหลังที่ผ่านของคุณ 

หรือหนทางข้างหน้าจะเป็นเช่นไร

ไม่อาจเลี่ยงหนีการวางแผนตระเตรียม 

และการจัดแจงที่สวรรค์มีไว้ให้คุณ

ไม่มีผู้ใดควบคุมโชคชะตาตนเอง

พระองค์เท่านั้นผู้ปกครองเหนือทุกสิ่ง 

ทรงสามารถทำกิจดังกล่าว

Verse 2

ตั้งแต่วันที่มนุษย์มีชีวิตขึ้นมา

พระเจ้าทรงตั้งมั่นในกิจพระองค์

ทรงจัดการทั่วทั้งจักรวาล 

ทรงควบคุมการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของทุกสรรพสิ่ง

มนุษย์ได้รับการบำรุงด้วยความหวาน น้ำค้าง และฝน

จากพระเจ้านั้นโดยที่ไม่รู้ตัว ดังเช่นสรรพสิ่งทั้งปวง

มนุษย์นั้นไม่อาจที่จะรับรู้ว่าอาศัยอยู่

ภายใต้การตระเตรียมในพระหัตถ์ของพระเจ้า

Verse 3

พระเจ้าทรงยึดจิตวิญญาณของคน และจิตใจเขาไว้ในพระหัตถ์

และทุกชีวิตของคนอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้า

ไม่สำคัญว่าคุณจะเชื่อสิ่งนี้หรือไม่ก็ตาม

ไม่ว่าสิ่งใดๆ เป็นอยู่หรือจากไป

จะมีทดแทน เปลี่ยนแปลง สร้างใหม่และเลือนหายไป 

ซึ่งสอดคล้องกับความคิดพระองค์

นี่คือการที่พระเจ้าปกครองทุกสิ่ง

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 255 องค์หนึ่งเดียวผู้ทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสิ่ง

ถัดไป: 257 ชีวิตของสิ่งมีชีวิตแห่งการทรงสร้างทั้งหมดมาจากพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เฉพาะการนำความเป็นจริงมาปฏิบัติเท่านั้นที่เป็นการครองความเป็นจริง

การเทิดทูนพระวจนะของพระเจ้า และการมีความสามารถที่จะอธิบายพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างไม่กระดากใจนั้น มิได้หมายความว่าเจ้าครองความเป็นจริง...

บทที่ 18

ในแสงสว่างวาบของฟ้าแลบ รูปร่างอันแท้จริงของสัตว์ทุกตัวถูกเปิดเผย ดังนั้น เมื่อได้รับความกระจ่างจากความสว่างของเรา...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger