685 จงยึดมั่นต่อสิ่งซึ่งมนุษย์ต้องทำ

Verse 1

การถวายกายจิตวิญญาณบริสุทธิ์

และพรหมจารีบริสุทธิ์

นั่นหมายถึงการรักษาหัวใจแห่ง

ความจริงใจเฉพาะพระพักตร์

สำหรับมนุษย์ การสามารถ

จริงใจต่อพระเจ้าคือบริสุทธิ์


Verse 2

ราชกิจพระวิญญาณมีเงื่อนไขหนึ่ง

คนควรกระหายแสวงหาด้วยหัวใจ

ไม่คิดข้องใจสิ่งที่พระเจ้าทรงทำ

ยึดมั่นหน้าที่ตนเองอยู่ทุกเวลา

ด้วยหนทางนี้ทางเดียวเท่านั้น

จึงจะได้รับราชกิจพระวิญญาณ


Chorus

เพราะเจ้าแน่ใจว่าหนทางนี้ถูกต้อง

เจ้าต้องติดตามไปจนถึงปลายทาง

คงไว้ซึ่งความภักดีต่อพระเจ้า

เพราะเจ้านั้นเห็นว่า

พระเจ้าเสด็จมายังโลกเพื่อทำให้เจ้าเพียบพร้อม

เจ้าควรมอบหัวใจทั้งดวงให้พระองค์

ไม่ว่าทรงทำสิ่งใด ต่อให้บทอวสานเจ้าไม่ดี

เจ้ายังคงติดตามพระองค์ได้ตลอด

นี่คือการคงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์


Verse 3

ในทุกขั้นตอนของราชกิจ

มนุษย์ต้องมีความเชื่อมากมาย

และควรแสวงหาเฉพาะพระพักตร์

ด้วยประสบการณ์กับราชกิจ

คนจึงพบความน่ารักของพระเจ้า

เข้าใจราชกิจของพระวิญญาณ


Verse 4

หากเจ้าไม่ได้รับประสบการณ์

หากเจ้าไม่คลำทางของเจ้าออกมา

หากเจ้าไม่แสวงหา เจ้าจะไม่ได้รับอะไร

เมื่อผ่านประสบการณ์ เจ้าจะเห็นกิจการ

จะเห็นความมหัศจรรย์

ความมิอาจหยั่งถึงของพระองค์


Chorus

เพราะเจ้าแน่ใจว่าหนทางนี้ถูกต้อง

เจ้าต้องติดตามไปจนถึงปลายทาง

คงไว้ซึ่งความภักดีต่อพระเจ้า

เพราะเจ้านั้นเห็นว่า

พระเจ้าเสด็จมายังโลกเพื่อทำให้เจ้าเพียบพร้อม

เจ้าควรมอบหัวใจทั้งดวงให้พระองค์

ไม่ว่าทรงทำสิ่งใด ต่อให้บทอวสานเจ้าไม่ดี

เจ้ายังคงติดตามพระองค์ได้ตลอด

นี่คือการคงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์


Outro

จงทำหน้าที่สิ่งทรงสร้างให้ลุล่วง

ไม่ว่าบทอวสานนั้นจะเป็นเช่นไร

แสวงหาเพื่อรัก รู้จักพระเจ้า

ไม่โอดครวญไม่ว่าพระเจ้าทรงทำกับเจ้าเช่นไร


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าควรธำรงไว้ซึ่งการอุทิศตนของเจ้าแด่พระเจ้า

ก่อนหน้า: 684 ทุกคนที่ไล่ตามเสาะหาพระเจ้าอย่างแท้จริงสามารถบรรลุพระพรของพระองค์

ถัดไป: 686 มีเพียงบรรดาผู้ที่บรรลุความรอดของพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นคนเป็น

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger