459 จงใส่ใจพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

1 พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความรู้แจ้งแก่บุคคลประเภทใด? บรรดาผู้ที่มีภูมิปัญญาเฉียบคมและละเอียดอ่อน เมื่อพวกเขาได้รับมอบความรู้สึกหรือความรู้แจ้ง พวกเขาสามารถสำนึกรับรู้ได้ว่านี่คือพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และว่าเป็นพระเจ้านั่นเองที่ทรงพระราชกิจนั้น บางครั้งพวกเขาสามารถบอกได้ทันทีที่พวกเขากำลังถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตำหนิติเตียน และดังนั้นพวกเขาจึงดึงบังเหียนตัวพวกเขาเอง เหล่านี้คือผู้คนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความรู้แจ้ง หากใครคนหนึ่งประมาทและไม่เข้าใจสิ่งทั้งหลายฝ่ายจิตวิญญาณ พวกเขาย่อมจะไม่ตระหนักในยามที่พวกเขากำลังได้รับมอบความรู้สึก พวกเขาไม่ใส่ใจพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ย่อมจะไม่พยายามให้ความรู้แจ้งแก่พวกเขาอีก หากพวกเขายังคงไม่ตอบรับแม้ได้ทรงพยายามไปสามหรือสี่ครั้งแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ย่อมจะไม่ทรงพระราชกิจกับพวกเขาอีกต่อไป

2 ในความเชื่อในพระเจ้าของเจ้า เจ้าต้องมีภูมิปัญญาอันละเอียดอ่อน เจ้าต้องจริงจังกับพระวจนะของพระเจ้า และมุ่งเน้นไปที่การรู้จักตัวเจ้าเอง เจ้าต้องเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยผ่านทางการเข้าใจความจริง โดยผ่านทางการรู้จักและการมีประสบการณ์ เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมพันธ์กับชีวิตจริงอย่างเหนือธรรมดา ผู้คนบางคนสามารถเข้าใจความจริง กระนั้นพวกเขากลับไม่มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ต่อไปข้างหน้า เจ้าต้องมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนที่สุด และความสว่างที่ละเอียดอ่อนที่สุด แต่ละครั้งที่มีบางสิ่งเกิดขึ้นกับเจ้า เจ้าควรเฝ้าสังเกตสิ่งนั้นและเข้าหาสิ่งนั้นจากมุมมองของความจริง และในการทำเช่นนั้น เจ้าจะค่อยๆ ก้าวเดินไปบนร่องครรลองที่ถูกต้อง

ดัดแปลงจาก “จงมองทะลุปรุโปร่งถึงทุกสรรพสิ่งโดยผ่านทางสายตาแห่งความจริง” ใน บันทึกการบรรยายของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

ก่อนหน้า: 458 เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจกับมนุษย์

ถัดไป: 460 จงเชื่อฟังพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเจ้าจะอยู่บนเส้นทางสู่การทำให้มีความเพียบพร้อม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 47

เพื่อทำให้ชีวิตของมนุษยชาติเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเพื่อที่มนุษยชาติและเราซึ่งมีความทะเยอทะยานแบบเดียวกันอาจสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ทั้งหลายได้...

26. เปิดประตูสู่หัวใจของฉันและต้อนรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

โดยหยงหย่วน สหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายนปี ค.ศ. 1982 ครอบครัวของเราอพยพไปยังประเทศสหรัฐอเมริกากันทั้งครอบครัว...

บทที่ 21

มนุษย์ล้มลงในท่ามกลางความสว่างของเรา และตั้งมั่นเพราะความรอดของเรา เมื่อเรานำความรอดมาสู่ทั่วทั้งจักรวาล...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger