213 เจ้าเคยได้ยินพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสหรือไม่

Verse 1

พระเจ้านั้นทรงงาน แห่งพระวจนะในยุคสุดท้าย

เป็นถ้อยคำที่มา จากพระวิญญาณบริสุทธิ์

ซึ่งถูกพูดถึงบ่อยครั้งเมื่อในวันวาน เพราะพระเจ้าคือ

พระวิญญาณและยังบังเกิดเป็นมนุษย์ได้


Verse 2

มีคนโง่เขลามากมายที่เชื่อ

ว่าพระคำแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงสมควร

ตรัสลงมาจากฟ้าสวรรค์ให้คนได้ยิน

คนที่คิดเช่นนี้ไม่รู้จักงานของพระเจ้า


Pre-chorus 1

ในความจริง พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ ตรัสถ้อยคำแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์


Chorus

ใครมีหู จงฟังพระคำนั้น

ที่พระวิญญาณทรงได้ตรัสแก่คริสตจักร

พวกเจ้าได้ยินถ้อยคำ แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไหม

พระวจนะของพระเจ้าได้มาถึง พวกเจ้าได้ยินหรือไม่

พวกเจ้าได้ยินหรือไม่


Verse 3

ผู้ที่ไม่ยอมรับพระเจ้า ผู้มาเป็นมนุษย์นั้นไม่รู้จัก

หลักการของพระเจ้า สำหรับงานหรือพระวิญญาณ

บรรดาผู้คิดว่ามันคือยุค แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

แต่ปฏิเสธงานใหม่พระองค์ อยู่ในความเชื่อที่คลุมเครือ


Verse 4

พวกเขาไม่มีวันได้รับ

งานที่จริงแท้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เหล่าผู้หวังในพระคำและงานพระวิญญาณ แต่ปฏิเสธพระคำและงาน

ของพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ได้

พวกเขาจะไม่ได้ ก้าวเข้าไปสู่ยุคใหม่นั้น

ไม่ได้รับการไถ่อย่างสมบูรณ์


Chorus

ใครมีหู จงฟังพระคำนั้น

ที่พระวิญญาณทรงได้ตรัสแก่คริสตจักร

พวกเจ้าได้ยินถ้อยคำ แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไหม

พระวจนะของพระเจ้าได้มาถึง พวกเจ้าได้ยินหรือไม่

พวกเจ้าได้ยินหรือไม่


Bridge

พระวิญญาณบริสุทธิ์ จะไม่ตรัสโดยตรงกับมนุษย์

พระยาห์เวห์ไม่ตรัสกับผู้คนโดยตรง

แม้แต่ในยุคธรรมบัญญัติ

แม้แต่ในยุคธรรมบัญญัติ

และเดี๋ยวนี้พระองค์ยิ่งทำน้อยลง

ทรงต้องบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อตรัสและทำงาน

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย (ที่จะบรรลุเป้าหมาย) ของพระองค์


Chorus

ใครมีหู จงฟังพระคำนั้น

ที่พระวิญญาณทรงได้ตรัสแก่คริสตจักร

พวกเจ้าได้ยินถ้อยคำ แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไหม

พระวจนะของพระเจ้าได้มาถึง พวกเจ้าได้ยินหรือไม่

พวกเจ้าได้ยินหรือไม่ พวกเจ้านั้นได้ยินไหม ได้ยินหรือไม่


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, มนุษย์ผู้ที่ได้จำกัดเขตพระเจ้าไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเขาสามารถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้าได้อย่างไร?

ก่อนหน้า: 212 มีเพียงผู้ที่ยอมรับความจริงเท่านั้นที่สามารถได้ยินพระสุรเสียงพระเจ้า

ถัดไป: 214 พระเจ้าคือพระเจ้า มนุษย์คือมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger