เจ้าเคยได้ยินพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสหรือไม่

Verse 1

พระเจ้านั้นทรงงาน แห่งพระวจนะในยุคสุดท้าย

เป็นถ้อยคำที่มา จากพระวิญญาณบริสุทธิ์

ซึ่งถูกพูดถึงบ่อยครั้งเมื่อในวันวาน เพราะพระเจ้าคือ 

พระวิญญาณและยังบังเกิดเป็นมนุษย์ได้


Verse 2

มีคนโง่เขลามากมายที่เชื่อ

ว่าพระคำแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงสมควร

ตรัสลงมาจากฟ้าสวรรค์ให้คนได้ยิน

คนที่คิดเช่นนี้ไม่รู้จักงานของพระเจ้า


Pre-chorus 1

ในความจริง พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ ตรัสถ้อยคำแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์


Chorus

ใครมีหู จงฟังพระคำนั้น

ที่พระวิญญาณทรงได้ตรัสแก่คริสตจักร

พวกเจ้าได้ยินถ้อยคำ แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไหม

พระวจนะของพระเจ้าได้มาถึง พวกเจ้าได้ยินหรือไม่

พวกเจ้าได้ยินหรือไม่


Verse 3

ผู้ที่ไม่ยอมรับพระเจ้า ผู้มาเป็นมนุษย์นั้นไม่รู้จัก

หลักการของพระเจ้า สำหรับงานหรือพระวิญญาณ

บรรดาผู้คิดว่ามันคือยุค แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

แต่ปฏิเสธงานใหม่พระองค์ อยู่ในความเชื่อที่คลุมเครือ


Verse 4

พวกเขาไม่มีวันได้รับ

งานที่จริงแท้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เหล่าผู้หวังในพระคำและงานพระวิญญาณ แต่ปฏิเสธพระคำและงาน

ของพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ได้

พวกเขาจะไม่ได้ ก้าวเข้าไปสู่ยุคใหม่นั้น

ไม่ได้รับการไถ่อย่างสมบูรณ์


Chorus

ใครมีหู จงฟังพระคำนั้น

ที่พระวิญญาณทรงได้ตรัสแก่คริสตจักร

พวกเจ้าได้ยินถ้อยคำ แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไหม

พระวจนะของพระเจ้าได้มาถึง พวกเจ้าได้ยินหรือไม่

พวกเจ้าได้ยินหรือไม่


Bridge

พระวิญญาณบริสุทธิ์ จะไม่ตรัสโดยตรงกับมนุษย์

พระยาห์เวห์ไม่ตรัสกับผู้คนโดยตรง

แม้แต่ในยุคธรรมบัญญัติ

แม้แต่ในยุคธรรมบัญญัติ

และเดี๋ยวนี้พระองค์ยิ่งทำน้อยลง

ทรงต้องบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อตรัสและทำงาน 

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย (ที่จะบรรลุเป้าหมาย) ของพระองค์

ใครมีหู จงฟังพระคำนั้น

ที่พระวิญญาณทรงได้ตรัสแก่คริสตจักร

พวกเจ้าได้ยินถ้อยคำ แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไหม

พระวจนะของพระเจ้าได้มาถึง พวกเจ้าได้ยินหรือไม่

พวกเจ้าได้ยินหรือไม่ พวกเจ้านั้นได้ยินไหม ได้ยินหรือไม่


ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: พระเจ้าทรงพระราชกิจใหม่ทั่วทั้งจักรวาล

ถัดไป: การตัดสินของพระวจนะนั้นมีเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

จุดกำเนิดและพัฒนาการของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ในยุคพระคุณ องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงสัญญาต่อบรรดาผู้ติดตามของพระองค์ว่า “เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” (ยอห์น 14:3) พระองค์ยังได้ตรัสคำเผยพระวจนะด้วยว่า “เพราะว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกอย่างไร การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้น” (มัทธิว 24:27)

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้