718 จงมีความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย

Intro

การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย

มิได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน

จะบรรลุได้ต้องค้นให้เจอ

ที่มาของแก่นแท้เสื่อมทรามของคน


Verse 1

ระหว่างครรลองของกระบวนการ

หลังจากผ่านอะไรมากมาย

เจ้าอาจเข้าใจความจริงเพียงส่วนเดียว

อาจเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยได้แค่ส่วนเดียว

อาจเพียงหลังมีประสบการณ์กับ

สภาพแวดล้อม เหตุการณ์ ผู้คนมากมาย

หลังจากเดินบนเส้นทางคดเคี้ยวมากมาย

เจ้าจึงจะได้แปลงสภาพไปเพียงนิดเดียว


Pre-chorus

ไม่ว่าเจ้าแปลงสภาพมากน้อยเพียงใด

ในสายพระเนตรคือล้ำค่า

ทรงถนอมและทรงจดจำไว้

เพราะเจ้าทนทุกข์และแลกไปมากมาย

พระเจ้าทรงเห็นส่วนลึกในใจมนุษย์

ทรงรู้ดีถึงจุดอ่อน

และทรงรู้ในสิ่งที่เจ้าปรารถนา

ยิ่งทรงรู้สิ่งที่เจ้าจำเป็นต้องมี


Chorus

ไม่ว่าเจ้าจะอ่อนแอแค่ไหน

หากเจ้าไม่ละทิ้งพระนาม

หากเจ้าไม่ทิ้งพระเจ้าหรือหนทางนี้

เจ้าจะมีโอกาสเปลี่ยนได้เสมอ

เปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้า


Verse 2

เรื่องราวหนึ่งในพระคัมภีร์

เล่าถึงบุตรน้อยผู้หลงหาย

การเปรียบเปรยนี้มีไว้เพื่อใช้แสดง

น้ำพระทัยจะช่วยคนให้รอดนั้นจริง

ทรงให้โอกาสคนได้เปลี่ยน

ในระหว่างครรลองของกระบวนการ

ทรงเข้าพระทัยมนุษย์ ทรงรู้พวกเขาจะพลาด

ทรงรู้พวกเขาเสื่อมทรามและแสนอ่อนแอ


Pre-chorus

ไม่ว่าเจ้าแปลงสภาพมากน้อยเพียงใด

ในสายพระเนตรคือล้ำค่า

ทรงถนอมและทรงจดจำไว้

เพราะเจ้าทนทุกข์และแลกไปมากมาย

พระเจ้าทรงเห็นส่วนลึกในใจมนุษย์

ทรงรู้ดีถึงจุดอ่อน

และทรงรู้ในสิ่งที่เจ้าปรารถนา

ยิ่งทรงรู้สิ่งที่เจ้าจำเป็นต้องมี


Chorus

ไม่ว่าเจ้าจะอ่อนแอแค่ไหน

หากเจ้าไม่ละทิ้งพระนาม

หากเจ้าไม่ทิ้งพระเจ้าหรือหนทางนี้

เจ้าจะมีโอกาสเปลี่ยนได้เสมอ

เปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้า


Outro

เมื่อพวกเรารู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย

และสิ่งที่พวกเราต้องผ่านเพื่อพบประสบการณ์

พวกเราไม่จำเป็นต้องกลัว แต่ควรมีความมั่นใจ

ในการบรรลุการเปลี่ยนนี้ ราชกิจสัมพันธ์ชีวิตจริง

ทรงมีฤทธานุภาพช่วยคนให้รอดจากซาตาน

ช่วยให้พ้นจากแก่นแท้ความเสื่อมทรามของซาตาน

ทรงครองฤทธานุภาพและครองพระปัญญา

ให้มนุษย์นั้นได้เปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, เส้นทางปฏิบัติไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของคนเรา

ก่อนหน้า: 717 พยานแด่พระเจ้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย

ถัดไป: 719 บรรดาผู้ที่เชื่อฟังพระราชกิจของพระเจ้าอย่างแท้จริงสามารถได้รับการทรงรับไว้โดยพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger