718 จงมีความเชื่อในการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย

1 การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน นี่คือข้อเท็จจริง  เหตุผลสำหรับการนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยเป็นการเปลี่ยนแปลงจำพวกที่ถูกสัมฤทธิ์โดยผ่านทางการค้นพบแหล่งที่มาของแก่นแท้ที่เสื่อมทรามของบุคคล เช่นเดียวกันอย่างไม่มีผิดกับเมื่อผู้คนเป็นมะเร็ง และเนื้องอกได้โตขึ้นแล้ว พวกเขาจึงจำเป็นต้องขึ้นไปบนโต๊ะผ่าตัดและให้เนื้องอกเหล่านั้นถูกตัดออกไป  พวกเขาต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดอย่างหนัก และมันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมาก  ในระหว่างกระบวนการนี้ หลังจากก้าวผ่านหลายสิ่งหลายอย่าง บางทีเจ้าอาจจะเข้าใจความจริงเพียงแง่มุมเดียวเท่านั้น และหลังจากนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะสัมฤทธิ์แง่มุมหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้า  หรือบางทีหลังจากผ่านประสบการณ์กับผู้คน เหตุการณ์ สิ่งต่างๆ และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมากมาย และหลังจากใช้ถนนที่คดเคี้ยวมากมายแล้วเท่านั้น เจ้าจึงอาจจะมีความสามารถที่จะสัมฤทธิ์การเปลี่ยนสภาพแม้เพียงเล็กน้อย  โดยไม่คำนึงถึงขนาดของการเปลี่ยนสภาพของเจ้า การเปลี่ยนสภาพนั้นก็ล้ำค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า พระองค์ทรงถนอมความล้ำค่าและระลึกถึงการเปลี่ยนสภาพของเจ้า เพราะเจ้าได้ทนทุกข์มากมายและได้จ่ายราคาที่สูง  พระเจ้าทรงมองเห็นเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจของผู้คน และพระองค์ทรงรู้ว่าความปรารถนาของเจ้าคืออะไร  พระองค์ยังทรงรู้อีกด้วยว่าจุดอ่อนของเจ้าคืออะไร และยิ่งไปกว่านั้นอีก พระองค์ทรงรู้ว่าเจ้าจำเป็นต้องมีอะไร

2 ในพระคัมภีร์มีเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับการหวนคืนของบุตรน้อยหลงหาย  เหตุใดองค์พระเยซูเจ้าจึงได้ตรัสบอกคำอุปมาเช่นนั้น?  น้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะช่วยมวลมนุษย์ให้รอดนั้นจริงใจ  พระองค์ทรงให้โอกาสเหมาะที่จะกลับใจและโอกาสเหมาะที่จะเปลี่ยนแปลงแก่ผู้คน  ในระหว่างกระบวนการนี้ พระองค์เข้าพระทัยผู้คน และทรงมีความรู้ที่ลุ่มลึกเกี่ยวกับความอ่อนแอของพวกเขา และขอบเขตของความเสื่อมทรามของพวกเขา  พระองค์ทรงรู้ว่าพวกเขาจะสะดุดและล้มเหลว  ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงพินิจพิเคราะห์หัวใจส่วนในสุดของมนุษย์  ไม่สำคัญว่าเจ้าอ่อนแอเพียงใด ตราบเท่าที่เจ้าไม่ละทิ้งพระนามของพระเจ้า ตราบเท่าที่เจ้าไม่จากพระเจ้าไป และไม่ไถลห่างจากหนทางนี้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะมีโอกาสเหมาะอยู่เสมอที่จะสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย  ด้วยเหตุนั้น ทันทีที่พวกเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยคืออะไร และเมื่อพวกเราเข้าใจว่าเราต้องก้าวผ่านกระบวนการประเภทใดเพื่อผ่านประสบการณ์กับการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย พวกเราก็ไม่จำเป็นต้องกลัว  แต่เราควรมีความมั่นใจเสียมากกว่า  ในแง่ของการสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย พวกเราสามารถมองเห็นได้ว่าพระราชกิจของพระเจ้านั้นทั้งเป็นไปตามความเป็นจริงและสัมพันธ์กับชีวิตจริง และว่าพระองค์ทรงมีฤทธานุภาพที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดจากแก่นแท้ของความเสื่อมทรามของซาตาน และแย่งชิงพวกเขาคืนจากเงื้อมมือของซาตาน  พระองค์ยังทรงมีฤทธานุภาพและพระปัญญาที่จะเปิดโอกาสให้ผู้คนสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยอีกด้วย

ดัดแปลงจาก “สิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย และเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

ก่อนหน้า: 717 พยานเพื่อพระเจ้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย

ถัดไป: 719 บรรดาผู้ที่เชื่อฟังพระราชกิจของพระเจ้าอย่างแท้จริงสามารถได้รับการทรงรับไว้โดยพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

งานแห่งการเผยแผ่ข่าวประเสริฐคืองานแห่งการช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยเช่นกัน

ผู้คนทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของงานของเราบนโลก นั่นคือ สิ่งที่เราปรารถนาที่จะได้รับในท้ายที่สุด...

พระราชกิจหลักในยุคสุดท้ายคือการมอบชีวิตแก่มนุษย์

Intro ผลลัพธ์ของพระราชกิจในยุคสุดท้าย นั้นสัมฤทธิ์ผลได้ผ่านทางพระวจนะ ทางพระวจนะ Verse 1 พระวจนะพระเจ้าช่วยให้มนุษย์เข้าใจข้อล้ำลึก...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger