971 มนุษย์เติบโตภายใต้การทรงอารักขาของพระเจ้า

Intro

เมื่อซาตานทำคนเสื่อมทราม ทำร้ายคน

พระเจ้าไม่ทรงเมิน

พระองค์ทรงทำสิ่งที่จำเป็น

โดยไม่ต้องดึงดูดความสนใจ


Verse 1

พระเจ้าทรงเลือกครอบครัวเจ้า

ทรงเลือกวันที่เจ้าจะเกิด

ทรงเห็นเจ้าร้องไห้เข้ามาสู่โลกนี้

ทรงเห็นเจ้าพูดคำ คำแรก

เฝ้าดูเจ้าเมื่อเจ้าก้าวพลาด

และก้าวแรกของเจ้าเมื่อเจ้าฝึกก้าวเดิน


Verse 2

ในขณะที่เจ้านั้นเติบโต

เจ้าอาจเผชิญหลายสิ่ง

ทั้งที่เจ้าชัง เช่น โรคภัย และความล้มเหลว

แต่เมื่อเจ้าเดินตามทางนี้

พระเจ้าทรงดูแลเข้มงวด

เจ้ามีชีวิต เติบโต เป็นผู้ใหญ่ในสายพระเนตร


Chorus 1

สิ่งสำคัญสุดที่พระเจ้าทรงทำ

คือการรับประกันความปลอดภัย

รับประกันว่าไม่มีวันที่เจ้า

ถูกซาตานกลืนกิน

ในช่วงชีวีของมนุษย์

ล้วนพบภัยและพบการทดลอง

เพราะความชั่วที่อยู่ข้างกายเจ้า

เจ้าอยู่ในสายตาซาตาน


Verse 3

เมื่อความวิบัติซัดกระหน่ำ

เมื่อหายนะตกแก่เจ้า

เมื่อเจ้าติดอยู่ในร่างแหของซาตาน

ล้วนทำให้มันยินดี

แต่พระเจ้าทรงนำ ปกป้องเจ้า

ทรงควบคุมความปลอดภัย

ความชื่นบานและชะตาคน


Chorus 2

พระองค์ทรงนำทุกคนด้วยพระหัตถ์

พระองค์ทรงดูแลทุกคน

ทุกช่วงเวลาที่ผันผ่าน

และไม่ทรงทิ้งเจ้าสักครั้ง

ผู้คนเติบโตกันมาเช่นนี้

ด้วยภูมิหลังเฉกเช่นนี้

ที่จริงผู้คนเติบโตขึ้น

มาในอุ้งพระหัตถ์


Outro

ทุกสิ่งที่ทรงทำ นำสันติ ความชื่นบาน

แล้วพวกเขาอยู่เฉพาะพระพักตร์

ยอมรับความรอดพระเจ้าด้วยเหตุผลทั่วไป

พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ แท้จริงทุกสิ่ง

พระองค์คือองค์หนึ่งเดียวเท่านั้น

ที่มนุษย์สามารถวางใจด้วยชีวิตและทุกสิ่ง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 6

ก่อนหน้า: 970 การเข้าใจแก่นแท้อันบริสุทธิ์ของพระเจ้าสำคัญยิ่งนัก

ถัดไป: 972 พระเจ้าทรงนำชีวิตของมนุษย์อยู่เป็นนิตย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger