628 จงละทิ้งมโนคติทางศาสนาเพื่อที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า

Verse 1

หากเจ้ายอมรับการตัดสิน และการตีสอน

ของพระคำ จงปล่อยวางวิถีทางศาสนา

หยุดนำมโนคติเก่ามาชี้วัดพระคำใหม่

แล้วเจ้าจะมีอนาคต

แต่หากเจ้ายึดติดกับสิ่งเก่า เทิดทูนสิ่งนั้น

พระเจ้าจะไม่ทรงเหลียวแล

ไร้หนทางช่วยเจ้าให้รอด

ในพระกิจ และพระคำ ท่านมิเคยอ้างอิง

ถึงสิ่งที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์


Chorus

หากเจ้าปรารถนาจะได้รับ

การทำให้มีความเพียบพร้อม

จงละทิ้งทุกสิ่งที่ผ่านกิจพระเจ้า หรือสิ่งที่ถูกต้อง

แม้เป็นงานพระวิญญาณบริสุทธิ์

เจ้าจะต้องวางมันไว้

พระเจ้าประสงค์สิ่งนี้ ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนใหม่


Verse 2

พระเจ้าใหม่เสมอ ไม่มีวันเก่า

ไม่ทรงยึดติดกับคำพูดเก่าหรือทำตามกฎใด ๆ

ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง เจ้ายึดติดอดีต

นำมาใช้ในรูปแบบตายตัวอย่างเคร่งครัด

แต่ในขณะที่พระองค์ไม่ทรงงานเหมือน

อย่างพระองค์เคยทำ

การกระทำคำพูดเจ้าไม่ยุ่งเหยิงหรือไร

หากติดยึดกับอดีต เจ้านั้นก็คือศัตรูพระเจ้า

เจ้าเต็มใจหรือจะปล่อยชีวิตล่มจมไปกับสิ่งเก่า ๆ


Chorus

หากเจ้าปรารถนาจะได้รับ

การทำให้มีความเพียบพร้อม

จงละทิ้งทุกสิ่งที่ผ่านกิจพระเจ้า หรือสิ่งที่ถูกต้อง

แม้เป็นงานพระวิญญาณบริสุทธิ์

เจ้าจะต้องวางมันไว้

พระเจ้าประสงค์สิ่งนี้ ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนใหม่


Verse 3

สิ่งเก่าเหล่านี้จะทำให้เจ้าขัดขวางกิจพระเจ้า

แล้วเจ้าต้องการเป็นคนประเภทนั้นหรือไร

หากเจ้าไม่ต้องการเช่นนั้นจริง

หยุดสิ่งที่เจ้ากำลังทำ

จงหันหลัง เริ่มต้นใหม่

พระเจ้าไม่จำการรับใช้ในอดีต


Chorus

หากเจ้าปรารถนาจะได้รับ

การทำให้มีความเพียบพร้อม

จงละทิ้งทุกสิ่งที่ผ่านกิจพระเจ้า หรือสิ่งที่ถูกต้อง

แม้เป็นงานพระวิญญาณบริสุทธิ์

เจ้าจะต้องวางมันไว้

พระเจ้าประสงค์สิ่งนี้ ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนใหม่


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, งานปรนนิบัติทางศาสนาต้องได้รับการชำระล้าง

ก่อนหน้า: 627 การยึดถือมโนคติอันหลงผิดทางศาสนามีแต่จะทำให้เจ้าล่มจมเท่านั้น

ถัดไป: 629 เจ้าได้ปล่อยวางมโนคติอันหลงผิดทางศาสนาของเจ้าหรือยัง?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger