403 เจ้าได้รับมากมายแล้วเพราะความเชื่อ

Intro

ในครรลองการพิพากษา

เจ้าเห็นบั้นปลายของสิ่งทรงสร้าง

เห็นว่าพระผู้สร้างต้องได้รับความรัก

ในราชกิจการทรงพิชิต

เจ้าเข้าใจชีวิตมนุษย์ครบถ้วน

และเจ้าเห็นอ้อมแขนของพระเจ้า


Verse 1

ในการทรงพิชิตนี้

เจ้ารู้ความหมายแท้จริงของ "มนุษย์"

ได้รับเส้นทางถูกต้องของชีวิตมนุษย์

มองเห็นอุปนิสัยของพระเจ้าที่ชอบธรรม


Verse 2

ในการทรงพิชิตนี้

เจ้าเห็นพระพักตร์อันงดงาม เปี่ยมพระสิริ

และเจ้าได้เรียนรู้จุดกำเนิดของมนุษย์

เข้าใจ "ประวัติศาสตร์อันเป็นอมตะ" ของมนุษย์


Chorus

เป็นเพราะคำว่า "ความเชื่อ"

เจ้าจึงถูกสาปแช่ง พิพากษามากมาย

แต่เจ้ามีความเชื่อที่แท้จริง

และสิ่งที่ล้ำค่าและเป็นจริงที่สุด

ความเชื่อที่แท้จริง เป็นเพราะความเชื่อ


Verse 3

ในการทรงพิชิตนี้

เจ้ามารู้จักบรรพบุรุษของมนุษย์ทั้งปวง

และต้นกำเนิดความเสื่อมทรามของผู้คน

เจ้าได้พระพรและความโชคร้ายที่สมควร


Verse 4

ในการทรงพิชิตนี้

เจ้าได้รับความชูใจและความชื่นบาน

ทั้งการสั่งสอน บ่มวินัยไม่สิ้นสุด และการตำหนิ

จากพระผู้สร้างต่อสรรพสิ่งทรงสร้าง


Chorus

เป็นเพราะคำว่า "ความเชื่อ"

เจ้าจึงถูกสาปแช่ง พิพากษามากมาย

แต่เจ้ามีความเชื่อที่แท้จริง

และสิ่งที่ล้ำค่าและเป็นจริงที่สุด

ความเชื่อที่แท้จริง เป็นเพราะความเชื่อ


Outro

ทั้งหมดนี้มิใช่เพราะเจ้าเชื่อน้อยนิดหรือไร

เมื่อเจ้าได้รับสิ่งเหล่านี้ ความเชื่อไม่เติบโตหรือไร?

ที่เจ้าได้รับมานั้นไม่มากล้นหรอกหรือ?

เป็นเพราะความเชื่อ เป็นเพราะความเชื่อ

เป็นเพราะความเชื่อ เป็นเพราะความเชื่อ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (1)

ก่อนหน้า: 402 มีเพียงบรรดาผู้ที่มีความเชื่อจริงแท้เท่านั้นที่ได้รับการเห็นชอบของพระเจ้า

ถัดไป: 404 สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้เชื่อในพระเจ้าควรได้รับ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger