597 จงลุล่วงหน้าที่ของเจ้าแล้วเจ้าจะยืนหยัดเป็นพยาน

1 ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้า เจ้าต้องมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า—เช่นนี้จึงถูกต้อง เจ้าต้องทบทวนตัวเจ้าเองโดยไม่ถ่วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า จงอย่าเพียงทบทวนและไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าเลย—นั่นย่อมผิด ในหลายกรณี บททดสอบของพระเจ้าคือภาระที่พระองค์ประทานแก่ผู้คน ไม่ว่าภาระที่พระเจ้าประทานแก่เจ้าจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม นั่นคือน้ำหนักของภาระที่เจ้าควรดำเนินการ เพราะพระเจ้าเข้าพระทัยเจ้า และทรงรู้ว่าเจ้าจะสามารถแบกรับมัน ภาระที่พระเจ้าประทานแก่เจ้าจะไม่มากเกินกว่าวุฒิภาวะของเจ้าหรือขีดจำกัดแห่งการสู้ทนของเจ้า ดังนั้นจึงไม่มีคำถามเลยว่าเจ้าจะสามารถแบกรับมันได้หรือไม่

2 ไม่ว่าภาระที่พระเจ้าประทานแก่เจ้ามีลักษณะเช่นไร เป็นบททดสอบประเภทใด จงจำไว้อย่างหนึ่งว่า ไม่ว่าเจ้าเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ และไม่ว่าเจ้าได้รับความรู้แจ้งและความกระจ่างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเจ้าอธิษฐานหรือไม่ ไม่ว่าบททดสอบนี้คือการที่พระเจ้าทรงบ่มวินัยเจ้าหรือตักเตือนเจ้า ย่อมไม่สำคัญหากว่าเจ้าไม่เข้าใจ ตราบเท่าที่เจ้าไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เจ้าควรจะปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ พระเจ้าก็จะพึงพอพระทัย และเจ้าจะตั้งมั่นในคำพยานของเจ้า

ดัดแปลงจาก “เส้นทางมาจากการไตร่ตรองความจริงบ่อยครั้ง” ใน บันทึกการบรรยายของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

ก่อนหน้า: 596 เจ้าต้องรักษาหน้าที่ของเจ้า

ถัดไป: 598 เจ้าควรยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บรรดาผู้ที่รู้จักพระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์เท่านั้นที่สามารถทำให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้

พระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงจุติมาเป็นมนุษย์ประกอบด้วยสองส่วน เมื่อพระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นครั้งแรกนั้น...

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne.

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger